Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Vybrat 19. 10. 2010 -Cena Nadace ERSTE za přínos sociální integraci 2011

PRAHA [Econnect/ Nadace ERSTE] - Cena Nadace ERSTE za přínos sociální integraci je udělována každé dva roky neziskovým organizacím a dalším subjektům v zemích střední a jihovýchodní Evropy. Mezi vítězné projekty a organizace bude rozděleno celkem 610 000 eur. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 15. 10. 2010 -Nadace VIA vyhlašuje další ročník asistenčního programu pro podporu sociálního podnikání NNO

PRAHA [Nadace VIA/ Econnect] - Akcelerátor vám pomůže promyslet a naplánovat vaše sociální podnikání tak, aby jeho fungování bylo maximálně efektivní a naučí vás, jak jeho běh začlenit do každodenního života organizace. Organizace, které úspěšně projdou Akcelerátorem, budou tedy mít praktickou zkušenost s tím, jak ve vzájemném souladu řídit NNO a sociální podnik. Zároveň během účasti v programu vypracují dokumenty, které jim pomohou nalézt potřebné spojence a finanční prostředky. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 16. 9. 2010 -Nabídka kurzů a dílen Českého centra fundraisingu

PRAHA [Econnect/ České centrum fundraisingu] - České centrum fundraisingu podporuje svobodu a institucionální kapacitu nevládních organizací tím, že jim pomáhá rozvíjet finanční nezávislost. Nabízí aktuální informace o dění v oboru, kultivuje etiku fundraisingu jako profese, vzdělává fundraisery a poskytuje jim prostor pro výměnu zkušeností a setkávání. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 7. 9. 2010 -Nadace VIA vyhlašuje grantové kolo programu Veřejně osvětleno

PRAHA [Nadace VIA] - Prostředky z programu Veřejně osvětleno jsou určeny na lokální projekty a kampaně zaměřené na obranu a prosazování veřejného zájmu. Jejich cílem je podporovat nezávislou kontrolu činnosti subjektů, které významným způsobem ovlivňují kvalitu veřejného života a životního prostředí (politiků, úřadů, firem ad.). Jsou určeny na projekty dlouhodobějšího, strukturovanějšího a náročnějšího charakteru. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 1. 9. 2010 -Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených

PRAHA [Úřad vlády ČR/ Vládní výbor pro zdravotně postižené občany] - Úřad vlády ČR ve spolupráci s Vládním výborem pro zdravotně postižené občany vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci z dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružen zdravotně postižených na rok 2011. Uzávěrka pro podání žádostí je do 15. října 2010. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 26. 8. 2010 -TOP Filantrop 2010 startuje

PRAHA [Fórum dárců/ Econnect] - V pondělí 23. srpna začal již 7. ročník soutěže TOP Filantrop, mezinárodní ceny Byznysu pro společnost za společenskou odpovědnost. Uzávěrka přihlášek je 24. září 2010. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 25. 8. 2010 -Dohoda o Finančním mechanismu EHP a Finančním mechanismu Norska pro období 2009-2014 je podepsána

PRAHA [Norské finanční mechanismy/ MF ČR/ Econnect] - Po dvou letech vyjednávání byla dne 28.7.2010 podepsána Dohoda o Finančním mechanismu EHP a Finančním mechanismu Norska pro období 2009-2014 mezi Islandem, Lichtenštejnskem, Norskem a Evropskou unií. Alokace pro Českou republiku je celkem 131,80 mil. EUR, to je cca 327,00 miliard Kč. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 12. 8. 2010 -Charitativní projekt Brýle pro Nepál

PRAHA [Econnect/ Nemasté Nepál/ Optika Anděl] - Občanské sdružení Namasté Nepál ve spolupráci s Optikou Anděl v Praze na Smíchově, s Česko-nepálskou společností a nepálskou nadací DCWC (Development of Children and Women Center) organizují charitativní sbírku Brýle pro Nepál. Organizátoři tak navazují na předchozí projekt Brýle pro Afriku, který byl realizován před několika lety. Celý text ::sociální oblast, občanský sektor::
 

Vybrat 3. 8. 2010 -Nadace Vodafone zaplatí již po třetí odborníkům rok práce v neziskové sféře

PRAHA [Nadace Vodafone] - Nadace Vodafone třetím rokem vyhlašuje grantový program propojující komerční a neziskový sektor a poprvé do něj láká i top manažery. Ruší totiž horní limit mzdy uchazečů a poprvé nabízí i krátkodobá angažmá. Rok jinak umožňuje každý rok několika odborníkům z komerční sféry strávit až rok prací pro neziskovou organizaci dle své volby. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 26. 7. 2010 -Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo grantovou výzvu pro NNO

PRAHA [Econnect/ MŽP] - Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje výběrové řízení na podporu projektů občanských sdružení a obecně prospěšných společností pro rok 2011. Uzávěrka pro příjem žádostí je 30. září 2010. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 26. 7. 2010 -Grantová výzva Generálního ředitelství pro komunikaci Evropského parlamentu pro rok 2011

PRAHA [Econnect/ Evropský parlament] - Generální ředitelství pro komunikaci Evropského parlamentu vyhlásilo grantovou výzvu pro rok 2011. Letošní téma souvisí s komunikační prioritou EU institucí pro rok 2011 - "Řízení ekonomického oživení a mobilizování nových zdrojů růstu". Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 13. 7. 2010 -Ekologickým projektům rozdělí Nadace Partnerství v grantech 1,6 milionu korun

BRNO [Nadace Partnerství] - Až 300 tisíc korun na projekt podporující ochranu životního prostředí mohou získat občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nestátní neziskové organizace, nadace nebo nadační fondy. Uzávěrka žádostí o dotaci je 1. října. Novinkou letošního roku je zjednodušení podávání přihlášek. Díky nově zavedenému systému Grantys se celá grantová žádost vyplňuje on-line. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 2. 7. 2010 -T-Mobile podpoří zelené projekty nestátních neziskových organizací

PRAHA [Econnect/ Nadace VIA/ T-Mobile] - T-Mobile se také v letošním roce zaměřuje na podporu ekologických aktivit. Za tímto účelem vyhlašuje grantové řízení určené pro projekty českých nevládních a neziskových organizací, které se věnují ochraně přírody a životního prostředí. Rozdělovat se budou Twist kupony za čtvrt milionu korun. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 1. 7. 2010 -Nadační fond obětem holocaustu vyhlásil výběrová řízení v několika programech

PRAHA [Econnect/ NFOH] - Nadační fond obětem holocaustu vyhlásil dne 28. června 2010 výběrové řízení na podporu projektů ve programech Péče, Připomínka, Obnova a Budoucnost. Uzávěrka pro příjem žádostí je 17. září 2010. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 22. 6. 2010 -Státní fond životního prostředí prodloužil lhůtu pro podávání žádostí

PRAHA [Econnect/ SFŽP] - Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR vyhlásily 11. května 2010 6. výzvu pro podávání žádostí do programu na podporu realizace inovativních tématických aktivit a dlouhodobě prioritních aktivit v rámci EVVO a podpora sítí environmentálních vzdělávacích center. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 14. 6. 2010 -Stipendium v německých organizacích zabývajících se občanskou společností a politickým vzděláváním

PRAHA [Econnect/ Nadace VIA] - Spolková centrála pro politické vzdělávání (Bundeszentrale für politische Bildung) a Nadace Roberta Bosche vyhlašují 3. ročník programu „Politické vzdělávání v akci – Politische Bildung in Aktion“. Program nabízí možnost krátkodobé (8 – 10 týdnů) nebo dlouhodobé (6 měsíců) hospitace v německé neziskové organizaci či jiné instituci zabývající se politickým vzděláváním a občanskou společností. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 27. 5. 2010 -Nadace OSF Praha vyhlašuje grantové kolo Zapojení občanské společnosti do zlepšování politické kultury v ČR

PRAHA [Econnect/ Nadace Open Society Fund Praha] - Nadace Open Society Fund Praha vyhlašuje mimořádné grantové kolo, jehož cílem je zapojení veřejnosti do zlepšování politické kultury v ČR. Program je financován z výnosů Nadačního investičního fondu. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 18. 5. 2010 -Nadace VIA vyhlašuje grantové kolo Fondu místního rozvoje

PRAHA [Nadace VIA] - Letos o něco dříve vyhlašuje Nadace VIA grantové kolo Fondu místního rozvoje. České nevládní neziskové a příspěvkové organizace mohou žádat o podporu až 70 000 Kč na projekty, které se snaží v pozitivním slova smyslu změnit své okolí. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 5. 5. 2010 -Informační seminář LIFE+ 2010

PRAHA [Econnect/ MŽP] - Dne 13. května 2010 proběhne od 9h30 v budově Ministerstva životního prostředí informační seminář k programu LIFE+. Cílem semináře je informovat potenciální žadatele o programu LIFE+ u příležitosti vyhlášení výzvy pro rok 2010, pomoci potenciálním žadatelům s rozhodnutím, zda využít tohoto programu pro jejich záměr, upozornit na klíčové předpoklady žádosti a pomoci vyvarovat se častým chybám v žádosti. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 12. 4. 2010 -Děti a mládež z Tachovska mohou získat až 100.000 Kč z grantu HARANTI

KONSTANTINOVY LÁZNĚ [MAS Český Západ-Místní partnerství] - Mikroregion Konstantinolázeňsko, který sdružuje obce Bezdružice, Černošín, Cebiv, Horní Kozolupy, Kokašice, Konstantinovy Lázně, Lestkov, Olbramov, a Záchlumí vyhlašuje grantový program „HARANTI“, v rámci kterého hodlá rozdělit až 100.000 Kč na projekty připravené neformálními skupinami mladých lidí nebo i již zavedenými organizacemi (např. školy, tělovýchovné jednoty, sbory dobrovolných hasičů, občanská sdružení apod.). Jejich cílem by mělo být především zapojit děti a mládež do života v obcích, například díky uspořádání kulturní akce, nebo organizace nějaké volnočasové aktivity apod. Celý text ::občanský sektor::
 
stránka   Předchozí | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 68 | Další

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Nové granty e-mailem

Novinky v grantovém kalendáři můžete dostávat každý týden e-mailem. * MAILING LIST novegranty-l@list.ecn.cz je určen neziskovým organizacím a aktivistům.
Chcete se přihlásit? - pište na fundraising@ecn.cz.

Užitečné odkazy ve fundraisingu

FUNDRAISING ON-LINE - Manuál jak využívat internetové stránky a on-line komunikační technologie pro fundraising, případové studie
Kormidlo.cz: Fundraising, financování NNO - kategorie katalogu odkazů občanské společnosti - najdete zde např. přehled nadací, vzdělávání, služby atd.
Grantový kalendář Econnectu
České centrum fundraisingu

Katalog Kormidlo.cz

www.kormidlo.cz
Najdete v něm také kategorii Fundraising, financování NNO

ZASÍLÁNÍ NOVINEK ze zpravodajství Econnectu

  • Zprávy a informace ze stránek Econnectu můžete pravidelně dostávat e-mailem.
    Stačí vyplnit formulář - vyberte si typ zpráv, téma a interval zasílání.

Projekt podpořil

EUNROS
Projekt Informační servis pro NNO byl podpořen programem Evropské unie Phare – Rozvoj občanské společnosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz