Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Vybrat 20. 1. 2005 -Bezpečnostní hlediska on-line plateb

PRAHA [Econnect] - Placení on-line s sebou kromě nesporných výhod nese také některá rizika. Některá se z nich se dají přirovnat k rizikům, s nimiž se setkáváme při běžném platebním styku v reálném světě, jiná jsou specifická pro svět elektronické komunikace. Více o bezpečnostních hlediscích on-line plateb se dozvíte v tomto textu. Celý text ::občanský sektor, internet::
  • diskuse [počet příspěvků: 1]
 

Vybrat 11. 1. 2005 -Neziskové organizace Konstantinolázeňska, Stříbrska a okolí se sešly v Černošíně

STŘÍBRO [RECEPTT - Regionální centrum partnerství ] - Nedělní odpoledne strávily neziskové organizace působící v regionu Český Západ, který je tvořen mikroregiony Konstantinolázeňsko a Stříbrsko společnou diskusí v Černošíně. Setkání organizovala občanská sdružení Pomozme si sami a RECEPTT, prostory zapůjčil Obecní úřad Černošín. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 11. 1. 2005 -Metody provádění on-line plateb v České republice

PRAHA [Econnect] - Rozvoj neziskového sektoru je úzce spjatý s příjmem, které jednotlivé české NNO získávají prostřednictvím fundraisingu. Současná situace v České republice nutí NNO rozšiřovat a diverzifikovat zdroje svých příjmů a jednou z možností je právě fundraising prostřednictvím on-line médií. Tento text je přehledem způsobů on-line plateb využívaných v České republice a je součástí internetové publikace Manuál pro on-line fundraising v rámci projektu Dlouhodobá strategie Multikulturního centra Praha. Celý text ::občanský sektor::
  • diskuse [počet příspěvků: 1]
 

Vybrat 17. 12. 2004 -Co prozradil výzkum firemní filantropie v ČR

PRAHA [Fórum dárců / Econnect] - Čeští firemní dárci potřebují lepší daňové podmínky a uznání od médií i společnosti. To je jeden z výsledků výzkumu, ve kterém v červnu 2004 odpovídalo celkem 577 firem z celé České republiky na 63 otázek ze čtyř tematických okruhů. Výzkum zpracovalo občanské sdružení Fórum dárců ve spolupráci se sdružením Agnes. Firemní filantropie je podle výzkumu v České republice již zavedený pojem. Většina - 86 % českých firem už tento koncept uplatňuje v praxi - rozdíly však přetrvávají v tom, jaké nástroje firmy užívají, do jakých oblastí směřují svou podporu a jakou důležitost kladou firemní filantropii v rámci celkové činnosti firmy. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 12. 11. 2004 -Fórum dárců ocenilo firmy za jejich filantropické aktivity

PRAHA [Fórum dárců/Econnect] - V rámci 3. ročníku celostátní konference nadačních a firemních dárců Fórum dárců ocenilo firmy za jejich filantropické aktivity. Ceny byly uděleny ve třech kategoriích, podle absolutního objemu rozdělených prostředků, podle poměru darů k hrubému zisku a v kategorii věcné dary. 1.místo v žebříčku "TOP FIREMNÍ FILANTROP 2004" patří společnosti ČEZ. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 27. 10. 2004 -Odpovědnost přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost: Fórum dárců pořádá 3.celostátní konferenci o dárcovství

PRAHA [Fórum dárců] - Fórum dárců, občanské sdružení podporující filantropii v České republice, pořádá v partnerství s klubem firemních dárců Donator 3.celostátní konferenci o dárcovství, nazvanou „Dárcovství v České republice v kontextu EU“, s podtitulem „Odpovědnost přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost“. Konference, nad kterou přijal záštitu předseda Senátu Petr Pithart, místopředseda vlády pro ekonomiku Martin Jahn a velvyslanectví USA v Praze, se koná 8.a 9.listopadu 2004 v prostorách Senátu Parlamentu ČR v Praze. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 25. 10. 2004 -Hospic vydělal na koláčích skoro 100 tisíc korun

-foto-
BRNO [Diecézní charita Brno/Econnect] - Příspěvek na provoz ve výši 94 621 Kč získal rajhradský hospic v rámci již třetího ročníku benefiční akce „Koláč pro hospic“. „Nazbyt nezůstal jediný z dvou tisíc dvou set koláčů, které na akci zdarma poskytly přední brněnské pekárny,“ radoval se ředitel Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa Jaromír Bílý. Ve středu 20. října se koláče za symbolickou cenu 35 korun prodávaly nejen v Brně, jak bylo plánováno původně, ale navíc také v Tišnově, Židlochovicích a Rajhradě. Celý text ::sociální oblast, občanský sektor::
 

Vybrat 22. 10. 2004 -Cenu VIA Bona letos získal Eurotel za svou nadaci a podporu dětí, cena putuje také firmě Osram do Bruntálu

PRAHA [Nadace VIA / Econnect] - Cena VIA Bona, kterou již posedmé udělila Nadace VIA, má upozornit na dobré příklady dárcovství a ocenit podniky a jednotlivce, kteří dlouhodobě a moudře podporují neziskové organizace ve svém okolí. Hlavní cenu VIA BONA 2004 získala společnost Eurotel za systematický přístup k firemnímu dárcovství. Cenu za podporu obecně prospěšné činnosti v regionu získala firma Osram v Bruntálu. Porota ještě udělovala Cenu za dlouhodobou spolupráci a Cenu za podporu inovativního projektu. Správní rada Nadace VIA udělila při této příležitosti také jedno čestné uznání. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 13. 10. 2004 -Publikaci a zprávu o cestách k účinnému fundraisingu najdete také na webu

PRAHA [Econnect / Spiralis] - Občanské sdružení Spiralis realizovalo v roce 2003 a 2004 ve spolupráci s Informačním centrem neziskových organizací projekt Cesty k účinnému fundraisingu. Jeho cílem bylo přispět k tomu, aby fundraisining českých neziskových organizací byl skutečně efektivní a zajistil jejich udržitelný rozvoj. V rámci projektu Spiralis provádělo výzkum současného stavu fundraisingu - získávání finančních prostředků - v českých neziskových organizacích, uspořádalo mezinárodní workshop a vydalo souhrnnou publikaci, která přináší nejvýznamnější výsledky z provedeného výzkumu a závěry a doporučení z mezinárodního workshopu. Publikace a také samostatná závěrečná zpráva z výzkumu je nyní k dispozici na stránkách sdružení Spiralis a na Neziskovky.cz. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 20. 9. 2004 -V senátu bude konference firemních a nadačních dárců

PRAHA [Fórum dárců / Econnect] - Fórum dárců, v partnerství s klubem firemních dárců Donator, pořádá 3. celostátní konferenci na téma „Dárcovství v České republice v kontextu EU“. Konference se koná dne 8. a 9. 11. 2004 v Senátu Parlamentu v Praze pod záštitou předsedy Senátu Petra Pitharta, místopředsedy vlády pro ekonomiku Martina Jahna a velvyslanectví USA v ČR. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 26. 8. 2004 -Využijte fotografie zdarma k propagaci neziskových organizací

PRAHA [Econnect] - Renomovaný Bettmannův archiv fotografií, založený v roce 1935 Dr. Otto Bettmannem v New Yorku, nabízí letos opět možnost použít fotografie zdarma k propagaci neziskového sektoru. Po velkém úspěchu v loňském roce a prvních šesti měsících tohoto roku prodloužila společnost Corbis, která archiv spravuje, tuto nabídku i pro druhé pololetí 2004. K dispozici je obrovské množství (archiv obsahuje celkem několik milionů obrázků) překrásných historických snímků zachycujících historické události, osobnosti i běžně životní situace, které mají neopakovatelnou atmosféru. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 20. 8. 2004 -Za 10 vteřin v ČT přinesly DMS poškozené Litovli přes 170 tisíc korun

PRAHA [Nadace Partnerství/Econnect] - Více než 170 tisíc korun získalo město Litovel, poškozené nedávnou větrnou bouří, z dárcovských SMS (DMS), které posílali lidé z celé České republiky. Dárcovské SMS jsou nový a jednoduchý způsob, jak podpořit dobrou věc. Desetivteřinová reportáž v České televizi o škodách způsobených větrem v Litovli způsobila, že se 6724 lidí rozhodlo poslat svoji DMS, a pomoci tak lidem poškozeným živelnou pohromou. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 13. 8. 2004 -Rozhovor o fundraisingových aktivitách Multikulturního centra Praha

PRAHA [Multikulturní centrum Praha] - V rozhovoru s výkonnou ředitelkou Multikulturního centra Praha (MKC) Andreou Semancovou a koordinátorkou infocentra MKC Hanou Žákovou se dozvíte více o jejich fundraisingových aktivitách a záměrech a také o jejich spolupráci s knižním velkoobchodem Kosmas. Celý text ::občanský sektor::
  • diskuse [počet příspěvků: 1]
 

Vybrat 11. 8. 2004 -Rozhovor o spolupráci knižního velkoobchodu Kosmas a Multikulturního centra Praha

PRAHA [Econnect] - Jednou z možností, jak české NNO mohou rozšířit svůj fundraisingový záběr, je spolupráce s komerčními subjekty. Jako příklad lze uvést neziskovou organizaci Multikulturní centrum Praha, kterou podporuje knižní velkoobchod Kosmas. Více o jejich spolupráci se dozvíte z rozhovoru s Josefem Žákem, který je autorem tohoto projektu. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 28. 7. 2004 -Výzva nadace VIA k rozvoji komunitního a regionálního života

Nadace VIA vyhlašuje výzvu k předložení projektových záměrů na podporu místního rozvoje a místních iniciativ v rámci programu Rozvoj regionálního a komunitního života, financovaného z výnosů NIF a darů dalších dárců. Projekty by měly být zaměřené na vytváření podmínek pro široce pojatý místní rozvoj, včetně rozvoje ekonomického a na vytváření podmínek pro místní dárcovství, tj. zapojení lidí do obecně prospěšných činností formou finančních příspěvků, dobrovolné práce či materiální pomoci. Uzávěrka pro podání projektových záměrů je 27. srpna 2004. Celý text ::regionální rozvoj, kultura, občanský sektor::
 

Vybrat 10. 7. 2004 -Oživte kulturní tradice pomocí DMS

Ústí nad Labem [Komunitní nadace] - Od 1.7.2004 do konce září je možné přispět na veřejnou sbírku na Oživení kulturních tradic pomocí takzvané DMS. DMS znamená Donors message servis a je společným projektem Fóra Dárců a Asociací provozovatelů mobilních sítí. Pokud se rozhodnete přispět na sbírku je třeba zaslat sms zprávu ve tvaru DMS TRADICE na číslo 87 777, které je platné pro všechny operátory mobilních sítí v ČR. K tarifní ceně za Vaši SMS bude připočtena částka ve výši 30,- Kč plus DPH, Komunitní nadace Euroregionu Labe obdrží nejméně 27,- Kč.
Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 2. 7. 2004 -O dárcovských sms

PRAHA [Econnect] - Hledání nových finančních zdrojů nutí české NNO používat dosud nové a nevyzkoušené způsoby. Přestože moderní komunikační technologie jako jsou mobilní telefony nebo internet většina lidí používá ke komunikaci, pro NNO se mohou také stát zajímavým fundraisingovým nástrojem. V rozhovoru s Veronikou Brůhovou z Fóra dárců se dozvíte podrobnosti o projektu Dárcovská SMS. Celý text ::občanský sektor, internet::
 

Vybrat 30. 6. 2004 -Vyzkoušejte si, jak funguje DMS!

BRNO [Nadace Partnerství] - Kdo bude Stromem roku 2004? Šestikmenná lípa, exotický břek nebo např. jilm – strom splněných přání? Celkem tři buky, po dvou dubech, lípach a jírovcích, břek, jilm, kaštanovník a jedno smíšené stromořadí budou letos na výběr všem milovníkům stromů v anketě Strom roku 2004 České republiky, pořádané Nadací Partnerství. Tato celostátní anketa o stromového sympaťáka probíhá letos již třetím rokem a už tradičně je naším partnerem týdeník Květy a firma Eden, s. r. o., která poskytuje odborné ošetření vítězného stromu. Záštitu nad anketou převzal ministr životního prostředí Libor Ambrozek.
Celý text ::životní prostředí, občanský sektor::
 

Vybrat 23. 6. 2004 -Příprava pracovníků veřejné správy na využití strukturálních fondů EU

Praha [CpKP střední Čechy] - Centrum komnunitní práce střední Čechy otevírá školící program "Příprava pracovníků veřejné správy na využití strukturálních fondů EU". Školicí program je vhodný také pro pracovníky neziskových organizací. Celý text ::regionální rozvoj, občanský sektor::
 

Vybrat 16. 6. 2004 -1 % daňové asignace - co je nového?

PRAHA [Fórum dárců] - 21. května Rada vlády pro nestátní neziskové organizace projednala návrh zákona o daních z příjmů, který by měl zavést možnost poukázat 1 % daně na veřejně prospěšné účely, a doporučila předsedovi Rady a místopředsedovi Vlády Petru Marešovi návrh předložit Vládě k projednání.
Celý text ::občanský sektor::
 
stránka   Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 11 | Další

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Nové granty e-mailem

Novinky v grantovém kalendáři můžete dostávat každý týden e-mailem. * MAILING LIST novegranty-l@list.ecn.cz je určen neziskovým organizacím a aktivistům.
Chcete se přihlásit? - pište na fundraising@ecn.cz.

Užitečné odkazy ve fundraisingu

FUNDRAISING ON-LINE - Manuál jak využívat internetové stránky a on-line komunikační technologie pro fundraising, případové studie
Kormidlo.cz: Fundraising, financování NNO - kategorie katalogu odkazů občanské společnosti - najdete zde např. přehled nadací, vzdělávání, služby atd.
Grantový kalendář Econnectu
České centrum fundraisingu

Katalog Kormidlo.cz

www.kormidlo.cz
Najdete v něm také kategorii Fundraising, financování NNO

ZASÍLÁNÍ NOVINEK ze zpravodajství Econnectu

  • Zprávy a informace ze stránek Econnectu můžete pravidelně dostávat e-mailem.
    Stačí vyplnit formulář - vyberte si typ zpráv, téma a interval zasílání.

Projekt podpořil

EUNROS
Projekt Informační servis pro NNO byl podpořen programem Evropské unie Phare – Rozvoj občanské společnosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz