Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Vybrat 28. 8. 2002 -Linhartova nadace vyhlašuje veřejnou sbírku na ROXY zničené povodní

-foto-
PRAHA [ROXY/Linhartova nadace] - Linhartova nadace, která od roku 1992 provozuje Experimentální prostor ROXY, vyhlašuje veřejnou sbírku, ze které bude financováno obnovení prostoru v Dlouhé třídě 33, který byl zcela zatopen letošní povodní a to až do výše 6 metrů. Zničeno tak bylo veškeré zařízení a přestavby vyjma elektroniky, kterou se podařilo zachránit. Linhartova nadace odhaduje materiálové škody ve svých prostorách na 2 miliony korun plus 2 miliony jako nepřímé náklady nezbytné na znovuobnovení dramaturgie. Celý text ::kultura, občanský sektor::
 

Vybrat 27. 8. 2002 -Benefice pro grabštejnskou kapli vynesla asi 170.000 korun

PRAHA [Radio Praha] - Desátý ročník benefičního koncertu na záchranu grabštejnské kaple sv. Barbory na Liberecku, který uspořádal v sobotu v libereckém divadle F. X. Šaldy sólista opery Národního divadla Luděk Vele, vynesla zhruba 170.000 korun. "Prostředky chceme využít k tomu, aby se do kaple vrátily původní varhany. Jejich oprava přijde na 450.000 korun," řekl pěvec, který jako místní patriot s myšlenkou záchrany kaple přišel. Celý text ::kultura, občanský sektor::
 

Vybrat 21. 8. 2002 -Oznámení a organizace veřejných sbírek

PRAHA [Časopis VAŠE PRÁVA] - Množí se bankovní konta na pomoc zaplavených. Navzdory výiímečné době však předpisy upravující oznámení a organizaci veřejné sbírky nadále platí. Chcete-li organizovat finanční pomoc zaplaveným lidem, zvířatům či památkám, máte v podstatě dvě možnosti, jak postupovat v souladu se zakonem. Celý text ::sociální oblast, občanský sektor::
 

Vybrat 20. 8. 2002 -CIVILIA nabízí pomoc neziskovým organizacím postiženým povodněmi

PRAHA [CIVILIA] - Nadace Civilia, nástupnická organizace Spolupracujících nizozemských nadací, které již více než 10 let podporují na celém území ČR významnými částkami neziskové organizce v oblasti investičních nákladů, vyzývá všechny neziskové organizace, jejichž prostory byly poničeny záplavami, aby v této mimořádné situaci žádali Nadaci Civilia o příspěvek. Kontakt: nadace@civilia.cz nebo tel: (02) 333 51 273. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 16. 8. 2002 -Humanitární organizace vyhlásily sbírky na pomoc oblastem postiženým povodněmi

PRAHA [Econnect] - Dosavadní odhady škod způsobených povodněmi dosahují desítek miliard korun. Možná převýší i škody z povodní v roce 1997, které dosáhly 60 miliard Kč. Stamilionové škody hlásí zemědělci, železnice, správy komunikací i obce v postižených oblastech. Nejbolestivější jsou však ztáty, které pociťují lidé v zaplavených oblastech - ztráty štřechy nad hlavou, poškození obydlí a bytového vybavení a další škody na majetku. Humanitární organizace vyhlásily finanční sbírky na přímou pomoc lidem v postižených oblastech. Poskytnutý finanční dar lze odečíst od základu daně z příjmu. Celý text ::sociální oblast, občanský sektor::
 

Vybrat 15. 8. 2002 -Vyúčtování veřejné sbírky Naděje

PRAHA [Naděje] - Naděje, občanské sdružení, předkládá konečné vyúčtování veřejné sbírky za období od 6.8.1999 do 31.7.2002. Za celé období byly sebrány peněžní prostředky ve výši 310.083,66 Kč. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 5. 8. 2002 -Rozšíření asistenčního programu "Cesta ke stabilitě II"

PRAHA [Nadace VIA] - Díky finanční podpoře Trustu pro občanskou společnost ve střední a východní Evropě má Nadace VIA možnost rozšířit stávající program "Cesta ke stabilitě II." o novou část - "Cesta je stabilitě II. - CEE Trust" a zpřístupnit tak program další skupině organizací. Nově otevřená část programu "Cesta ke stabilitě II - CEE Trust" je zaměřena výhradně na podporu fundraisingu od jednotlivců. Uzávěrka přihlášek do programu je 2. 9. 2002. Program bude probíhat od září 2002 do února 2005. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 11. 7. 2002 -Při benefičním divadelním představení se vybralo 50 tisíc

PODĚBRADY [Mateřské centrum Poděbrady] - Poděbradský divadelní spolek Jiří odehrál 21.6.2002 zdarma v místním divadle Na Kovárně benefiční představení Dědeček. Výtěžek z prodeje vstupenek, dražby obrazů, které věnovala malířka Kristina Jeníková a keramických výrobků dětí z mateřského centra - celkem 50 tisíc korun zdvojnásobí Nadace Divoké husy. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 9. 7. 2002 -Letní maratón kultury v Litomyšli pomůže ohroženým dětem

-foto-
LITOMYŠL [Econnect/Rádio Praha] - Toulovcovy prázdninové pátky, které již tradičně pořádá město Litomyšl na Svitavsku, nejenže oživí město v době turistické sezóny, ale pomohou i handicapovaným dětem. Na devět pátečních večerů, kdy se Toulovcovo náměstí změní ve scénu plnou pohádek a folkové hudby, je vstupné dobrovolné. Výtěžek město věnuje na konto Pomozte dětem. Celý text ::kultura, občanský sektor::
 

Vybrat 26. 6. 2002 -Neziskové umelecké združenia v USA získali z činnosti 134 miliárd dolárov

NEW YORK [ChangeNet] - Podľa nového prieskumu neziskovej organizácie Americans for the Arts je ročná ekonomická aktivita umeleckých neziskových organizácií v USA 134 miliárd dolárov. Oproti roku 1992 je to nárast o 42 percent. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 25. 6. 2002 -Výročné správy slovenských nadácií na webe nehľadajte

BRATISLAVA [ChangeNet] - Iba jedna z desiatich náhodne testovaných slovenských nadácií mala na svojich www stránkach zverejnenú výročnú správu za rok 2001. V dvoch prípadoch mali nadácie na webe zverejnené staršie výročné správy a v siedmych prípadoch takéto informácie na internete nadácií úplne chýbali.
Celý text ::občanský sektor, internet::
 

Vybrat 24. 6. 2002 -Nadace Archa Chantal vybrala pro děti téměř půl druhého milionu

-foto-
MOST [Radio Praha/Econnect] - Nadaci Archa Chantal se podařilo získat 1,4 milionu korun na zvelebení dětského oddělení mostecké nemocnice. Do konce září by se měla částka podle uzavřených smluv zvýšit o dalších 300.000 korun, což by podle mosteckého primátora Vladimíra Bártla mělo na adaptaci oddělení malých pacientů stačit. Nadace Archa Chantal byla založena 11.června 1993 z iniciativy paní Chantal Poullain-Polívkové, Francouzky, která u nás žije již řadu let. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 19. 6. 2002 -Veľvyslanectvá – aktívni donori predvolebných aktivít MVO

BRATISLAVA [ChangeNet] - Časť financií určených na podporu nepolitických predvolebných aktivít slovenských mimovládnych organizácií je financovaná zo zdrojov veľvyslanectiev a zastupiteľských úradov. Tieto „štátne“ financie, predstavujú podľa dostupných informácií viac ako 55 percent celkového balíka približne 100 miliónov Sk, ktoré majú donori pripravené na podporu nestraníckych – hlavne mobilizačných aktivít pred jesennými parlamentnými voľbami.
Celý text ::lidská práva, občanský sektor::
 

Vybrat 18. 6. 2002 -Konto Bariéry poskytlo milión korun na speciální rentgen pro děti

-foto-
PRAHA [Radio Praha] - Centrum dětské traumatologie pražské Thomayerovy nemocnice začalo pracovat s rentgenovým zesilovačem, který usnadňuje operace dětí se závažnými zlomeninami. Přístroj stál 2,5 miliónu korun. Miliónem na nákup přispěla Nadace Charty 77 - Konto Bariéry z prostředků získaných v kampani Ostrovy života. Již třetí etapa úspěšného projektu Ostrovy života byla zahájena 15. srpna 2001 a jejím smyslem je pomoc při záchraně dětských životů. Konkrétním cílem letošní sbírky je shromáždit dostatečné množství finančních prostředků na kvalitní vybavení dětských traumatologických center. Celý text ::sociální oblast, občanský sektor::
 

Vybrat 10. 6. 2002 -Tretí rok kampane Hodina deťom sa skončil opäť úspechom

-foto-
BRATISLAVA [ChangeNet] - Do kampane Hodina deťom sa zapojilo viac ako 140 tisíc občanov. Celkovo sa Nadácii pre deti Slovenska podarilo touto humanitnu zbierkou získať na konkrétne projekty v prospech detí 10 210 515 korún. Doteraz, za 3 roky existencie projektu, Nadácia rozdelila z Fondu Hodina deťom 37.641.033 Sk, podporila 489 detských a mládežníckych projektov, ktoré pomôžu skvalitniť život takmer 170 tisícom deťom. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 6. 6. 2002 -Uzávěrka pátého ročníku ceny VIA Bona je 16. srpna 2002

-foto-
PRAHA [Nadace VIA] - Cena VIA Bona je ocenění, které každoročně uděluje Nadace VIA jako vyjádření díků a uznání štědrým firmám i individuálním dárcům, kteří podpořili obecně prospěšnou činnost. Uzávěrka přihlášek je 16. srpna, slavnostní vyhlášení vítězů pod záštitou velvyslance USA pana Craiga Stapletona proběhne v řijnu 2002. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 5. 6. 2002 -Case Studies: Kde na to vzít

-foto-
PRAHA/LIBEREC [Open Society Fund] - Případová studie o získávání prostředků z místních zdrojů. Inspirací k založení Nadace EURONISA byl příklad spolužití několika stovek lidí různého postavení, věku, vyznání i národnosti - Čechů, Němců, Poláků a Lužických Srbů, kteří žili počátkem 18. století v Herrnhutu-Ochranově. V roce 1732 se vydali do všech koutů tehdy známého světa, aby šířili evangelium, pomáhali a sloužili lidem bez ohledu na věk, vzdělání a vyznání. Nadace EURONISA by ráda na zmíněnou tradici navázala, a tak podporuje organizace, které v tomto duchu v regionu pracují. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 31. 5. 2002 -Mince denně

-foto-
PRAHA [ADRA] - Projekt MINCE DENNĚ je jedním ze zdrojů finančních prostředků OS ADRA, který začal fungovat již v roce 2000. Jeho podstata tkví v získávání širokého okruhu přispěvatelů, kteří se rozhodnou denně odkládat jednu minci, o jejíž velikosti sami rozhodnou. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 24. 5. 2002 -ICN zveřejnilo databázi finančních zdrojů

PRAHA [Econnect/ICN] - Databáze finančních zdrojů je přehled grantových a dotačních programů a jejich uzávěrek, ve kterém je možné vyhledávat zdroje finančních prostředků pro neziskové organizace podle různých kritérií. V databázi naleznete aktuální informace o grantech a dotacích českých a zahraničních nadací, krajských úřadů a ministerstev, nadačních fondů, institucí Evropské unie, zahraničních zastupitelstev v ČR.
Celý text ::internet, občanský sektor::
 

Vybrat 17. 5. 2002 -Celoročná verejná zbierka na transformáciu detských domovov

-foto-
BRATISLAVA [ChangeNet] - Dňa 11.5. 2002 sa začal 1. ročník verejnej finančnej zbierky Tesco charita roka 2002, ktorú spoločne organizujú Spoločnosť priateľov detí z detských domovov – Úsmev ako dar a obchodná spoločnosť Tesco stores SR. Zbierka bude prebiehať až do 6. 1. 2003 vo všetkých 5 obchodných domoch a 8 hypermarketoch na území SR. Celý text ::občanský sektor::
 
stránka   Předchozí | 1 | .. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Nové granty e-mailem

Novinky v grantovém kalendáři můžete dostávat každý týden e-mailem. * MAILING LIST novegranty-l@list.ecn.cz je určen neziskovým organizacím a aktivistům.
Chcete se přihlásit? - pište na fundraising@ecn.cz.

Užitečné odkazy ve fundraisingu

FUNDRAISING ON-LINE - Manuál jak využívat internetové stránky a on-line komunikační technologie pro fundraising, případové studie
Kormidlo.cz: Fundraising, financování NNO - kategorie katalogu odkazů občanské společnosti - najdete zde např. přehled nadací, vzdělávání, služby atd.
Grantový kalendář Econnectu
České centrum fundraisingu

Katalog Kormidlo.cz

www.kormidlo.cz
Najdete v něm také kategorii Fundraising, financování NNO

ZASÍLÁNÍ NOVINEK ze zpravodajství Econnectu

  • Zprávy a informace ze stránek Econnectu můžete pravidelně dostávat e-mailem.
    Stačí vyplnit formulář - vyberte si typ zpráv, téma a interval zasílání.

Projekt podpořil

EUNROS
Projekt Informační servis pro NNO byl podpořen programem Evropské unie Phare – Rozvoj občanské společnosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz