Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Odpovědnost přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost: Fórum dárců pořádá 3.celostátní konferenci o dárcovství ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Odpovědnost přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost: Fórum dárců pořádá 3.celostátní konferenci o dárcovství

27. 10. 2004 - PRAHA [Fórum dárců]

Fórum dárců, občanské sdružení podporující filantropii v České republice, pořádá v partnerství s klubem firemních dárců Donator 3.celostátní konferenci o dárcovství, nazvanou „Dárcovství v České republice v kontextu EU“, s podtitulem „Odpovědnost přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost“. Konference, nad kterou přijal záštitu předseda Senátu Petr Pithart, místopředseda vlády pro ekonomiku Martin Jahn a velvyslanectví USA v Praze, se koná 8.a 9.listopadu 2004 v prostorách Senátu Parlamentu ČR v Praze.

První den dvoudenní konference je věnován dárcům z řad nadací a nadačních fondů, druhý den pak společensky odpovědným firmám, které buď již aktivně praktikují firemní filantropii, anebo se touto myšlenkou vážně zabývají.

Smyslem konference je upozornit na problematiku dárcovství v České republice, zveřejnit informace o nadačním i firemním dárcovství, které Fórum dárců systematicky sbírá,
a porovnat je se situací, v jaké se dárcovství ocitá v Evropské unii. Dále chceme prezentovat nové trendy, které se objevily v oblasti nadační a firemní filantropie, a prodiskutovat překážky v dalším rozvoji filantropie v ČR s relevantními aktéry.

První konferenční nadační den má na programu témata jako je dynamika vývoje českého nadačního sektoru, vztah nadačních subjektů a ostatních neziskových organizací, etika nadační činnosti, legislativní a daňové prostředí pro nadační sektor v ČR, srovnání nadační oblasti u nás a v EU, spolupráce nadací a firem a další.
Druhý firemní den představí výsledky výzkumu firemní filantropie v České republice
a seznámí s příklady dárcovských strategií českých firem a s koncepty, jako je např. sociální nebo cause related marketing, měřitelnost dopadů firemní filantropie na úspěch firem, „attention economy“ a další. Poslední panel firemního dne bude věnován společenské odpovědnosti médií pro rozvoj filantropie.
Na konferenci vystoupí zástupci renomovaných českých nadačních a neziskových subjektů, představitelé společensky odpovědných firem, šéfredaktoři vybraných českých médií
a zahraniční hosté ze Slovenska, Německa, Irska, Polska, Velké Británie a Bruselu.

Více informací o konferenci se můžete dozvědět na našich webovských stránkách:
www.konference.donorsforum.cz
Více informací o Fóru dárců: www.donorsforum.cz

Kontakt:
Simona Pohlová (pohlova@donorsforum.cz),
Kateřina Jegorovová (jegorovova@donorsforum.cz)
Koordinátorky komunikace
Fórum dárců
Štěpánská 61, Palác Lucerna
116 02 Praha 1
Tel.: 224216544
GSM: 732 426 497, 737 906 655

============================================
Program konference:

8.11.
10:00–10:30 – ČESKÉ NADAČNÍ SUBJEKTY V ČÍSLECH
Analýza výročních zpráv nadací-příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu. Výše grantových příspěvků, oblasti, trendy. (Pavlína Kalousová, Fórum dárců).

11:15-12:30 – ROLE NADAČNÍHO SEKTORU V IRSKU, VELKÉ BRITÁNII, NĚMECKU A V ČR
Prezentace mezinárodního výzkumu - role a vize nadačních subjektů ve více než 20 evropských zemích, včetně ČR. Nadační sektor v Irsku (Liam O´Dwyer, asociace Philanthropy Ireland), ve Velké Británii (David Emerson, Association of Charitable Foundations) a v Německu (Ingrid Hamm, nadace Robert-Bosch-Stiftung).

13:30-15:00 – JAK ZAPOJIT MLÁDEŽ DO FILANTROPIE - WORKSHOP (HLOHOVSKÝ SALÓNEK)
Seznámení s projektem Youthbank z Irska (Vernon Ringland, Community Foundation Ireland). Interaktivní trénink - jak je možné realizovat dobročinné projekty za účasti mládeže. Představení Rady mládeže (Kateřina Niklová, Komunitní nadace Euroregionu Labe, Arkadius Brzeziński, Polská nadace pro děti a mládež, Anna Onucová, Věra Zemanová, NROS).

Přítomné pozdraví: Miroslav Kundrata, předseda Výkonného výboru Fóra dárců, Petr Pithart, předseda Senátu Parlamentu ČR a John James Stack, generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny

9.11.
9:30–10:20 – FIREMNÍ FILANTROPIE A SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM V ČR
Prezentace výzkumu o firemní filantropii (vzorek: 570 firem). Současná situace a budoucí trendy ve firemní filantropii u nás. Unikátní údaje svého druhu – výzkum tohoto rozsahu nebyl dosud u nás zpracován.

14:30-15:30 – JE ÚČINEK FIREMNÍ FILANTROPIE MĚŘITELNÝ?
Představení konceptu benchmarku firemní filantropie (Jerry Mertson, London Benchmarking Group, VB).

15:40–17:10 – SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST MÉDIÍ
Prezentace mediální analýzy Newton IT a moderovaná debata mezi představiteli médií, mediální rady, neziskových organizací a firem - jaká je skutečná situace prezentace témat spojených s filantropií v českých médiích? Liší se v přístupech komerční a veřejnoprávní média? Jakou roli hraje regulace médií? Chápou média svojí úlohu v rozvoji společenské odpovědnosti?

Účastníci diskuse: Petr Pospíchal (Předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání), Vít Kolář (BBC), Petr Kůta (advokátní kancelář Winter a spol.), Petr Pýcha (Český rozhlas 1), Pavel Šafr (MF Dnes). Za klub firemních dárců

Donator: Karel Machytka (Česká spořitelna), Jiří Kavan (Metrostav). Tomáš Trampota (FSV UK).

Diskusi moderuje Milan Hejl, ředitel AMI Communications.

Přítomné pozdraví: Pavlína Kalousová, ředitelka Fóra dárců, Martin Jahn, místopředseda vlády pro ekonomiku, Farhan Faruqui, ředitel Citibank.

8.11. - Recepce - 18.30 hodin, Kaiserštejnský palác, Malostranské náměstí 23/37, 118 00 Praha 1.
Vyhlášení vítězů žebříčku TOP FIREMNÍ FILANTROP (FF) 2004 v České republice. Firmy, které nejvíce přispívají na veřejně prospěšné účely (zdravotnictví, sociální oblast, humanitární, lidská práva atd.) Pořádá Fórum dárců ve spolupráci s Czech Top 100.

Vyhlášení Ceny Fóra dárců pro novináře – oceníme toho novináře, který v poslední době svou činností i občanským postojem nejvíce přispěl k rozvoji filantropie v České republice, s přihlédnutím ke konkrétnímu počinu v oblasti medializace filantropie.

Nominovaní novináři: Daniela Brůhová (Český rozhlas 2), Lucie Vopálenská (ČT 2), Tomáš Feřtek (týdeník Reflex), Marek Šálek (týdeník Týden).

Ceny budou předávat: Martin Jahn, Místopředseda vlády pro ekonomiku; Jiří Bělohlav, generální ředitel Metrostavu, Michal Heřman, generální ředitel Eurotelu a Jan Struž, ředitel Czech Top 100.
Recepci moderuje novinářka Pavlína Wolfová.


Kateřina Jegorovová

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz