Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Ceny VIA Bona byly opět rozdány - hlavní cenu získala Stavební spořitelna ČS ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Ceny VIA Bona byly opět rozdány - hlavní cenu získala Stavební spořitelna ČS

21. 9. 2005 - PRAHA [Nadace VIA]

Letos již poosmé udělila Nadace VIA ceny VIA Bona za příkladné dárcovství podniků i jednotlivců, kteří dlouhodobě a opakovaně podporují neziskové organizace.

Ceny VIA Bona ve čtyřech kategoriích byly předány v úterý 20. září v rezidenci velvyslance USA v České republice. Pan velvyslanec William Cabaniss a jeho žena Catherine uspořádali na počest oceněných recepci. Příkladné dárce ve čtyřech kategoriích vybírala hodnotící komise z téměř 70 nominovaných firem i individuálních dárců z celé České republiky.

Cenu VIA Bona, určenou pro velké firmy, získala Stavební spořitelna České spořitelny, a. s., za několikaletou a systematickou podporu občanského sdružení Portus a benefiční Akci cihla, jejímž cílem je získat finanční prostředky pro dobudování chráněného bydlení pro lidi s mentálním postižením ve Slapech.

Stavební spořitelna České spořitelny a. s., spolupracuje se sdružením Portus již od roku 1999; tehdy myšlenka chráněného bydlení pro mentálně handicapované občany i návazná benefiční Akce cihla existovaly pouze na papíře. Nový projekt si získal důvěru Stavební spořitelny České spořitelny, jež se stala jeho generálním partnerem. Její dlouhodobá podpora pak například umožňuje každoročně realizovat dnes již „slavnou“ benefiční „Cihlu“. Celkem darovala Stavební spořitelna České spořitelny občanskému sdružení Portus během několikaleté spolupráce částku 6 milionů korun. Vedle toho však poskytla obyvatelům chráněného bydlení ve Slapech i řadu praktických darů. „Misí naší společnosti je Financujeme lepší bydlení pro každého. Nejde o pouhou proklamaci, myslíme to doopravdy,“ řekl Jiří Plíšek, předseda představenstva a generální ředitel Stavební spořitelny České spořitelny.

Cena VIA Bona pro malé a střední firmy byla udělena písecké stavební společnosti Casta a.s. za dlouhodobou finanční i materiální pomoc Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klubu Krteček v Písku, a za podporu dalších neziskových organizací a projektů v regionu.

Za podporu inovativního projektu byla cena VIA Bona udělena firmě ECE Projektmanagement G. m. b. H & Co. KG, jež podporuje brněnské občanské sdružení Vaňkovka. Tato podpora spočívá v dlouhodobém pronájmu prostor v nákupní Galerii Vaňkovka za symbolickou částku; ty občanské sdružení využívá pro nejrůznější nekomerční a vzdělávací aktivity.

Cena VIA Bona pro individuálního dárce byla udělena MUDr. Evě Hvížďalové, kterou nominoval litoměřický Hospic sv. Štěpána a pražský domácí hospic Cesta domů. MUDr. Hvížďalová se po návratu do ČR ze Spojených států, kde žila většinu svého profesního života, již několik let intenzivně věnuje rozvoji hospicové péče u nás. Šíře její dobrovolnické pomoci je přitom obdivuhodná – od významných finančních darů, překladů odborné literatury, účasti na přednáškách a seminářích pro veřejnost, týmových konzultací v hospicových zařízeních až po práci lékařky-dobrovolnice přímo v hospici.
„Jsme moc rádi, že již druhý rok po sobě se nám vedle velmi kvalitních příkladů firemního dárcovství daří poukazovat i na obnovující se tradici individuálního dárcovství a filantropie. Paní doktorka Hvížďalová dává příklad nám všem,“ řekl Jiří Bárta, ředitel Nadace VIA.

Správní rada Nadace VIA udělila čestnou cenu VIA Bona manželům Silvě a Oldřichu Vašíčkovým z Kalifornie za štědrou a opakovanou podporu obnovy a zachování českého kulturního dědictví prostřednictvím Nadace VIA. Spolupráce s manželi Vašíčkovými započala krátce po povodních 2002 a hodnota darů na obnovu památek dosáhla od té doby úctyhodných 35 000 USD.

V hodnotící komisi ceny VIA Bona zasedli Igor Blaževič ze společnosti Člověk v tísni, Daniel Köppl, z Marketing & Média, Andrea Machálková ze Citigroup a.s, Václav Marhoul ze Silver Screen, Tomáš Němeček z Hospodářských novin, Luďka Raimondova z Asociace PR agentur, Vladimír Bystrov z Bison and Rose a Lenka Surotchak z Nadace Pontis.

Za nezištnou a obětavou pomoc při postupné obnově kostela v Horním Ročově získali čestné uznání paní Marie Šenfeldová a pánové Luďěk Zýka, Milan Havránek a Čeněk Zlatohlávek. Všichni byli nominováni Spolkem pro záchranu kostela v Ročově.

Čestné uznání patří také společnosti Connex Morava, a. s. Tento autobusový přepravce byl navržen Spolkem Trend vozíčkářů Olomouc a oceněn za vstřícný a příkladný přístup k lidem se zdravotním postižením a za zavedení meziměstské bezbariérové linky pro vozíčkáře na trase Přerov–Olomouc–Prostějov.

Nadace VIA spolu se Citibank a Citigroup Foundation, a v partnerství s The Foundation for a Civil Society a Fórem Dárců, poukazuje prostřednictvím ceny VIA Bona na ty firmy a jednotlivce, kteří svou materiální a finanční pomocí a také odvahou jít nevyzkoušenou cestou jsou příkladem pro ostatní; zcela jistě tak pozvolna rodící se tradici mecenášství a dárcovství posouvají o kus dál. Cena VIA BONA je veřejným poděkováním těmto dárcům.

Bližší informace na adrese:
Renata Elhenická, 602935760, renata@elhenicka.cz .


Lucie Slauková
Renata Elhenická

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

Lucie Slauková

Správce oblasti fundraising informačního servisu pro neziskové organizace na serveru Econnectu.
Zájmy: mateřská centra, gender, systemická terapie, pomáhající profese, sociální práce, komunitní programy, práce s veřejností

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz