Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Databáze grantů o.s. Econnect

 

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
30.6.2016 -  19. ročník grantového programu Památky a zdraví
Vyhlašovatel   Nadace Občanského fóra
Adresa :
Kontakt
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
30.6.2016 -  20. ročník grantového programu Opomíjené památky
Vyhlašovatel   Nadace Občanského fóra
Adresa :
Kontakt
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
30.6.2016 -  3. výzva k předkládání žádostí o uvolnění prostředků z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni
Vyhlašovatel   Ministerstvo financí ČR
Adresa :
Kontakt
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
30.6.2016 -  Dotační program „Bezpečnostní dobrovolník“
Vyhlašovatel   Ministerstvo vnitra ČR
Adresa :
Kontakt
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
30.6.2016 -  Grantový program na podporu edičních počinů s vazbou na kulturu a historii
Vyhlašovatel   Krajský úřad kraje Vysočina
Adresa :
Kontakt
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
30.6.2016 -  Grantový program Plzeňský Prazdroj
Vyhlašovatel   Nadace rozvoje občanské společnosti
Adresa :
Kontakt
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
30.6.2016 -  Podpora Krajských center talentované mládeže
Vyhlašovatel   Krajský úřad kraje Vysočina
Adresa :
Kontakt
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
1.7.2016 -  Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2016
Vyhlašovatel   Krajský úřad Olomouckého kraje
Adresa :
Kontakt
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
8.7.2016 -  Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v rámci spolupráce Českého olympijského výboru a Jihočeského kraje
Vyhlašovatel   Krajský úřad Jihočeského kraje
Adresa :
Kontakt
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
8.7.2016 -  Program na podporu talentů
Vyhlašovatel   Krajský úřad Olomouckého kraje
Adresa :
Kontakt
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
10.7.2016 -  Vyhlášení dofinancování dotačního řízení v oblasti podpory sociálních služeb
Vyhlašovatel   Krajský úřad Pardubického kraje
Adresa :
Kontakt
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
15.7.2016 -  Grantový program na podporu specifických programů prevence kriminality
Vyhlašovatel   Krajský úřad kraje Vysočina
Adresa :
Kontakt
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
15.7.2016 -  Granty na projekty rozvoje zdraví, rozvoje sociální oblasti nebo rozvoje komunitní činnosti
Vyhlašovatel   Nadace rozvoje zdraví
Adresa :
Kontakt
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
18.7.2016 -  Bertík pomáhá 2017
Vyhlašovatel   Nadační fond Albert
Adresa :
Kontakt Lucie Šimková
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
22.7.2016 -  Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže
Vyhlašovatel   Krajský úřad Jihomoravského kraje
Adresa :
Kontakt
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
25.7.2016 -  INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika
Vyhlašovatel   Krajský úřad Zlínského kraje
Adresa :
Kontakt
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
25.7.2016 -  Podpora vybraných služeb sociální prevence
Vyhlašovatel   Krajský úřad Karlovarského kraje
Adresa :
Kontakt
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
30.7.2016 -  Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
Vyhlašovatel   Ministerstvo životního prostředí ČR
Adresa :
Kontakt
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
31.7.2016 -  Stipendium pro studium na zahraničních vysokých školách v partnerských regionech
Vyhlašovatel   Krajský úřad kraje Vysočina
Adresa :
Kontakt
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
5.8.2016 -  Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy
Vyhlašovatel   Krajský úřad Jihomoravského kraje
Adresa :
Kontakt
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
5.8.2016 -  Program pro poskytování dotací kraje na podporu projektů v oblasti rodinné politiky
Vyhlašovatel   Krajský úřad kraje Vysočina
Adresa :
Kontakt
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
10.8.2016 -  Stipendium Bariéry
Vyhlašovatel   Konto Bariéry
Adresa :
Kontakt
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
31.8.2016 -  Příspěvky Nadace zdraví pro Moravu
Vyhlašovatel   Nadace zdraví pro Moravu
Adresa :
Kontakt
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
31.8.2016 -  Příspěvky z Nadace Sophia
Vyhlašovatel   Nadace Sophia
Adresa :
Kontakt
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
5.9.2016 -  Zelená škola Olomouckého kraje
Vyhlašovatel   Krajský úřad Olomouckého kraje
Adresa :
Kontakt
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
7.9.2016 -  Výzva k předkládání žádostí do programu LIFE
Vyhlašovatel   Ministerstvo životního prostředí ČR
Adresa :
Kontakt
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
23.10.2016 -  Stipendium Peggie Lloydové 2016
Vyhlašovatel   Nadační stipendijní fond Jedličkova ústavu
Adresa :
Kontakt
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
30.10.2016 -  Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež
Vyhlašovatel   Krajský úřad kraje Vysočina
Adresa :
Kontakt
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
31.10.2016 -  Grant Soutěž Plzeň
Vyhlašovatel   Nadace sportující mládeže
Adresa :
Kontakt
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
31.10.2016 -  Kofinancování mezinárodních vzdělávacích programů
Vyhlašovatel   Krajský úřad Olomouckého kraje
Adresa :
Kontakt
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
31.10.2016 -  Organizace výměnného pobytu pro děti, žáky a studenty ze zahraničních partnerských škol
Vyhlašovatel   Krajský úřad Olomouckého kraje
Adresa :
Kontakt
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
31.10.2016 -  Podpora vzdělávání
Vyhlašovatel   Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Adresa :
Kontakt
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
31.10.2016 -  Pravidla na účast a pořádání mistrovství 2016
Vyhlašovatel   Krajský úřad kraje Vysočina
Adresa :
Kontakt
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
31.10.2016 -  Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO
Vyhlašovatel   Ministerstvo školství ČR
Adresa :
Kontakt
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
31.10.2016 -  Výjezd dětí a mládeže do zahraničí
Vyhlašovatel   Krajský úřad Olomouckého kraje
Adresa :
Kontakt
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
30.11.2016 -  Dofinancování evropských vzdělávacích projektů
Vyhlašovatel   Krajský úřad kraje Vysočina
Adresa :
Kontakt
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
30.11.2016 -  Poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění
Vyhlašovatel   Krajský úřad kraje Vysočina
Adresa :
Kontakt
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
31.12.2021 -  Nová zelená úsporám
Vyhlašovatel   Ministerstvo životního prostředí ČR
Adresa :
Kontakt
Telefon :


Průběžné granty

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
  Podpora vzdělání pro etickou výchovu
Vyhlašovatel   F-nadace
Adresa :
Kontakt
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
  3. výzva k předkládání žádostí o uvolnění prostředků z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni
Vyhlašovatel   Ministerstvo financí
Adresa :
Kontakt
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
  Cesty k integraci
Vyhlašovatel   Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
Adresa :
Kontakt Eva Kvasničková
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
  Fond Ústeckého kraje
Vyhlašovatel   Krajský úřad Ústeckého kraje
Adresa :
Kontakt
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
  Grant Nadace pro transplantaci kostní dřeně
Vyhlašovatel   Nadace pro transplantaci kostní dřeně
Adresa :
Kontakt
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
  Grantový program "Benefice s Divokými husami."
Vyhlašovatel   Nadace Divoké husy
Adresa :
Kontakt Ivana Průšová
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
  Human Rights
Vyhlašovatel   Open Society Institute
Adresa :
Kontakt hrggp@osi.hu
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
  Individuální dotace
Vyhlašovatel   Krajský úřad Jihomoravského kraje
Adresa :
Kontakt
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
  Individuální pomoc dětem
Vyhlašovatel   Nadace Naše dítě
Adresa :
Kontakt Anna Žebrová,
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
  Konto Bariéry
Vyhlašovatel   Nadace Bariéry
Adresa :
Kontakt dagmar.babkova@bariery.cz
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
  Města z jiného těsta — Rychlé granty
Vyhlašovatel   Nadace VIA
Adresa :
Kontakt
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
  Mikrogranty na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit
Vyhlašovatel   Krajský úřad Plzeňského kraje
Adresa :
Kontakt
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
  Nadace Jedličkova ústavu - pomoc pro jednotlivce
Vyhlašovatel   Nadace Jedličkova ústavu
Adresa :
Kontakt
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
  Nadace Jedličkova ústavu - pomoc pro organizace
Vyhlašovatel   Nadace Jedličkova ústavu
Adresa :
Kontakt
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
  Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor - studentský grantový program
Vyhlašovatel   Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor
Adresa :
Kontakt
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
  Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor - základní grantový program
Vyhlašovatel   Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor
Adresa :
Kontakt
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
  Nadační příspěvky na podporu kulturních, sportovních, humanitárních a vydavatelských aktivit v Plzni
Vyhlašovatel   Nadace 700 let města Plzně
Adresa :
Kontakt Lenka Bílá
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
  Nadační příspěvky pro vědeckou, literární a uměleckou činnost
Vyhlašovatel   Hlávkova nadace
Adresa :
Kontakt dr. Rýdlová
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
  Oranžové hřiště
Vyhlašovatel   Nadace ČEZ
Adresa :
Kontakt
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
  Podpora a oživení kulturních a uměleckých aktivit
Vyhlašovatel   Krajský úřad Plzeňského kraje
Adresa :
Kontakt
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
  Podpora regionů
Vyhlašovatel   Nadace ČEZ
Adresa :
Kontakt
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
  Podpora vzdělání pro etickou výchovu
Vyhlašovatel   F-nadace
Adresa :
Kontakt
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
  Potřebuji pomoc
Vyhlašovatel   Nadace Bariéry
Adresa :
Kontakt dagmar.babkova@bariery.cz
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
  Příspěvek z Nadace T. Bati
Vyhlašovatel   Nadace T. Bati
Adresa :
Kontakt sekretariat@batova-vila.cz
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
  Příspěvk z Nadace Dětský mozek
Vyhlašovatel   Nadace Dětský mozek
Adresa :
Kontakt nadace@detskymozek.cz
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
  Příspěvky Nadace táta a máma
Vyhlašovatel   Nadace táta a máma
Adresa :
Kontakt info[at]nadacetm.cz
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
  Příspěvky z fondu Black & Decker
Vyhlašovatel   Fond Black & Decker
Adresa :
Kontakt
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
  Příspěvky z Nadačního fondu J&T
Vyhlašovatel   Nadační fond J&T
Adresa :
Kontakt Mgr. Marie Oktábcová
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
  Rozvoj urbanizačních center
Vyhlašovatel   Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Adresa :
Kontakt
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
  Rychlé granty 2015
Vyhlašovatel   Nadace VIA
Adresa :
Kontakt Ondřej Šindelář
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
  Sport bez bariér
Vyhlašovatel   Konto Bariéry
Adresa :
Kontakt
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
  Stipendia Vlády ČR
Vyhlašovatel   Ministerstvo školství ČR
Adresa :
Kontakt
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
  Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof
Vyhlašovatel   Krajský úřad Středočeského kraje
Adresa :
Kontakt
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
  TechSoup Česká republika - šoftwarová podpora NNO
Vyhlašovatel   Nadace VIA
Adresa :
Kontakt
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
  Výzva k předkládání náhradních projektů v rámci Integrovaných plánů rozvoje měst
Vyhlašovatel   Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Adresa :
Kontakt
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
  Women's Rights
Vyhlašovatel   Open Society Institute
Adresa :
Kontakt hrggp@osi.hu
Telefon :

{alias:source_addr....1:f_c:!: } {alias:con_name.......1:f_c:!: } {alias:con_phone......1:f_c:!: }
  Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
Vyhlašovatel   Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Adresa :
Kontakt
Telefon :


 Ikonka databáze grantů o.s. Econnect,
 chcete-li oživte jí i Vaše stránky

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Nové granty e-mailem

Novinky v grantovém kalendáři můžete dostávat každý týden e-mailem. * MAILING LIST novegranty-l@list.ecn.cz je určen neziskovým organizacím a aktivistům.
Chcete se přihlásit? - pište na fundraising@ecn.cz.

Užitečné odkazy ve fundraisingu

FUNDRAISING ON-LINE - Manuál jak využívat internetové stránky a on-line komunikační technologie pro fundraising, případové studie
Kormidlo.cz: Fundraising, financování NNO - kategorie katalogu odkazů občanské společnosti - najdete zde např. přehled nadací, vzdělávání, služby atd.
Grantový kalendář Econnectu
České centrum fundraisingu

Katalog Kormidlo.cz

www.kormidlo.cz
Najdete v něm také kategorii Fundraising, financování NNO

ZASÍLÁNÍ NOVINEK ze zpravodajství Econnectu

  • Zprávy a informace ze stránek Econnectu můžete pravidelně dostávat e-mailem.
    Stačí vyplnit formulář - vyberte si typ zpráv, téma a interval zasílání.

Projekt podpořil

EUNROS
Projekt Informační servis pro NNO byl podpořen programem Evropské unie Phare – Rozvoj občanské společnosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz