Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Databáze grantů o.s. Econnect

 

11.12.2016 -  Grant na provozování sportovních center mládeže v orientačním běhu
Vyhlašovatel   Nadace orientačního běhu

12.12.2016 -  Dotace pro nestátní neziskové organizace
Vyhlašovatel   Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

12.12.2016 -  Program obnovy venkova
Vyhlašovatel   Krajský úřad Královéhradeckého kraje

14.12.2016 -  Fond rozvojové spolupráce - Grantový fond statutárního města Liberce
Vyhlašovatel   Statutární město Liberec
Adresa Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec, 460 59
Kontakt Mgr. Věra Maškarincová
Telefon 485 243 503

15.12.2016 -  Grantový program Společnosti Duha
Vyhlašovatel   Společnost Duha

16.12.2016 -  Podpora práce lektorů na školách ve Slovenské republice
Vyhlašovatel   F-nadace

16.12.2016 -  Pořízení ekologického vytápění v domácnostech
Vyhlašovatel   Krajský úřad Plzeňského kraje

20.12.2016 -  Energetické úspory
Vyhlašovatel   Ministerstvo životního prostředí ČR

20.12.2016 -  Granty na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí
Vyhlašovatel   Magistrát hl. města Prahy

31.12.2016 -  Finanční podpora obnovy území postiženého pohromou
Vyhlašovatel   Krajský úřad Plzeňského kraje

31.12.2016 -  Program obnovy venkova
Vyhlašovatel   Krajský úřad Jihočeského kraje

5.1.2017 -  Sport a tělovýchova
Vyhlašovatel   Krajský úřad Královéhradeckého kraje

5.1.2017 -  Volnočasové aktivity
Vyhlašovatel   Krajský úřad Královéhradeckého kraje

6.1.2017 -  Dotace na analýzu rizik ekologických zátěží a na jejich sanaci
Vyhlašovatel   Ministerstvo životního prostředí ČR

9.1.2017 -  Podpora kulturních aktivit
Vyhlašovatel   Krajský úřad Karlovarského kraje

9.1.2017 -  Podpora vydávání neperiodických publikací
Vyhlašovatel   Krajský úřad Karlovarského kraje

10.1.2017 -  Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí
Vyhlašovatel   Krajský úřad Moravskoslezského kraje

15.1.2017 -  Grant na vydávání hudebního periodika
Vyhlašovatel   Nadace Český hudební fond

16.1.2017 -  Kultura a památková péče
Vyhlašovatel   Krajský úřad Královéhradeckého kraje

20.1.2017 -  Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením
Vyhlašovatel   Krajský úřad Moravskoslezského kraje

27.1.2017 -  Program podpory sociálních služeb
Vyhlašovatel   Krajský úřad Pardubického kraje

31.1.2017 -  Program na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže
Vyhlašovatel   Krajský úřad Karlovarského kraje

10.2.2017 -  Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání
Vyhlašovatel   Krajský úřad Ústeckého kraje

28.2.2017 -  Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích
Vyhlašovatel   Ministerstvo životního prostředí ČR

30.3.2017 -  Prevence rizikového chování
Vyhlašovatel   Krajský úřad Královéhradeckého kraje

30.4.2017 -  Program poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury
Vyhlašovatel   Ministerstvo kultury ČR

1.9.2017 -  Příspěvky na ozdravné pobyty
Vyhlašovatel   Krajský úřad Moravskoslezského kraje

31.12.2017 -  Kotlíkové dotace
Vyhlašovatel   Krajský úřad kraje Vysočina

31.12.2021 -  Nová zelená úsporám
Vyhlašovatel   Ministerstvo životního prostředí ČR


Průběžné granty

  Podpora vzdělání pro etickou výchovu
Vyhlašovatel   F-nadace

  3. výzva k předkládání žádostí o uvolnění prostředků z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni
Vyhlašovatel   Ministerstvo financí

  Cesty k integraci
Vyhlašovatel   Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
Adresa Senovážné nám. 2, Praha 1
Kontakt Eva Kvasničková
Telefon 224 217 331

  Fond Ústeckého kraje
Vyhlašovatel   Krajský úřad Ústeckého kraje

  Grant Nadace pro transplantaci kostní dřeně
Vyhlašovatel   Nadace pro transplantaci kostní dřeně

  Grantový program "Benefice s Divokými husami."
Vyhlašovatel   Nadace Divoké husy
Adresa Hybernská 1007/20, Praha 1, 110 00
Kontakt Ivana Průšová
Telefon 736 457 888

  Individuální dotace
Vyhlašovatel   Krajský úřad Jihomoravského kraje

  Individuální pomoc dětem
Vyhlašovatel   Nadace Naše dítě
Adresa Nadace Naše dítě, Ústavní čp. 95, Praha 8 - Bohnice, 181 02
Kontakt Anna Žebrová,

  Konto Bariéry
Vyhlašovatel   Nadace Bariéry
Adresa Melantrichova 5, 110 00 Praha 1
Telefon 224 230 216, 224 214 452

  Města z jiného těsta — Rychlé granty
Vyhlašovatel   Nadace VIA

  Mikrogranty na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit
Vyhlašovatel   Krajský úřad Plzeňského kraje

  Nadace Jedličkova ústavu - pomoc pro jednotlivce
Vyhlašovatel   Nadace Jedličkova ústavu

  Nadace Jedličkova ústavu - pomoc pro organizace
Vyhlašovatel   Nadace Jedličkova ústavu

  Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor - studentský grantový program
Vyhlašovatel   Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

  Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor - základní grantový program
Vyhlašovatel   Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

  Nadační příspěvky na podporu kulturních, sportovních, humanitárních a vydavatelských aktivit v Plzni
Vyhlašovatel   Nadace 700 let města Plzně
Adresa Náměstí Republiky 1 306 32 Plzeň
Kontakt Lenka Bílá
Telefon 728 543 819, 602 105 239

  Nadační příspěvky pro vědeckou, literární a uměleckou činnost
Vyhlašovatel   Hlávkova nadace
Adresa Vodičkova 17, Praha 1, schodiště č. 3, 2. patro
Kontakt dr. Rýdlová
Telefon 224947691, 224947686

  Oranžové hřiště
Vyhlašovatel   Nadace ČEZ

  Podpora regionů
Vyhlašovatel   Nadace ČEZ

  Podpora vzdělání pro etickou výchovu
Vyhlašovatel   F-nadace

  Potřebuji pomoc
Vyhlašovatel   Nadace Bariéry
Adresa Melantrichova 5, 110 00 Praha 1
Telefon 224 230 216, 224 214 452

  Příspěvek z Nadace T. Bati
Vyhlašovatel   Nadace T. Bati
Adresa Gahurova 292, 760 01 Zlín
Telefon +420 603 484 108

  Příspěvk z Nadace Dětský mozek
Vyhlašovatel   Nadace Dětský mozek
Adresa Riegrova 336/5, 250 01 Brandýs nad Labem

  Příspěvky Nadace táta a máma
Vyhlašovatel   Nadace táta a máma
Adresa Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1
Telefon +420 226 222 050

  Příspěvky z fondu Black & Decker
Vyhlašovatel   Fond Black & Decker

  Příspěvky z Nadačního fondu J&T
Vyhlašovatel   Nadační fond J&T
Adresa Prosecká 851/64, 190 00 Praha
Kontakt Mgr. Marie Oktábcová
Telefon +420 221 710 374

  Rozvoj urbanizačních center
Vyhlašovatel   Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  Rychlé granty 2015
Vyhlašovatel   Nadace VIA
Adresa Jeleni 195/9, 118 00 Praha 1
Kontakt Ondřej Šindelář
Telefon 233 113 370

  Sport bez bariér
Vyhlašovatel   Konto Bariéry

  Stipendia Vlády ČR
Vyhlašovatel   Ministerstvo školství ČR

  Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof
Vyhlašovatel   Krajský úřad Středočeského kraje

  TechSoup Česká republika - šoftwarová podpora NNO
Vyhlašovatel   Nadace VIA

  Vyhlášení 3. výzvy k předkládání žádostí o uvolnění prostředků z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni
Vyhlašovatel   Ministerstvo financí ČR

  Výzva k předkládání náhradních projektů v rámci Integrovaných plánů rozvoje měst
Vyhlašovatel   Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  Vzdělávání a podpora křesťanských učitelů
Vyhlašovatel   F-nadace

  Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
Vyhlašovatel   Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  Žádost o stipendium pro akademický rok 2016/2017
Vyhlašovatel   Krajský úřad Ústeckého kraje


 Ikonka databáze grantů o.s. Econnect,
 chcete-li oživte jí i Vaše stránky

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Nové granty e-mailem

Novinky v grantovém kalendáři můžete dostávat každý týden e-mailem. * MAILING LIST novegranty-l@list.ecn.cz je určen neziskovým organizacím a aktivistům.
Chcete se přihlásit? - pište na fundraising@ecn.cz.

Užitečné odkazy ve fundraisingu

FUNDRAISING ON-LINE - Manuál jak využívat internetové stránky a on-line komunikační technologie pro fundraising, případové studie
Kormidlo.cz: Fundraising, financování NNO - kategorie katalogu odkazů občanské společnosti - najdete zde např. přehled nadací, vzdělávání, služby atd.
Grantový kalendář Econnectu
České centrum fundraisingu

Katalog Kormidlo.cz

www.kormidlo.cz
Najdete v něm také kategorii Fundraising, financování NNO

ZASÍLÁNÍ NOVINEK ze zpravodajství Econnectu

  • Zprávy a informace ze stránek Econnectu můžete pravidelně dostávat e-mailem.
    Stačí vyplnit formulář - vyberte si typ zpráv, téma a interval zasílání.

Projekt podpořil

EUNROS
Projekt Informační servis pro NNO byl podpořen programem Evropské unie Phare – Rozvoj občanské společnosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz