Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Databáze grantů o.s. Econnect

 

23.10.2016 -  Stipendium Peggie Lloydové 2016
Vyhlašovatel   Nadační stipendijní fond Jedličkova ústavu

24.10.2016 -  Vyhlášení dotačních výběrových řízení pro tuzemské dotační tituly
Vyhlašovatel   ČRA

25.10.2016 -  Grantový program na podporu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty
Vyhlašovatel   Krajský úřad kraje Vysočina

25.10.2016 -  Program na podporu projektů NNO
Vyhlašovatel   Ministerstvo životního prostředí ČR

27.10.2016 -  Městský program prevence kriminality
Vyhlašovatel   Magistrát hl. města Prahy

30.10.2016 -  Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež
Vyhlašovatel   Krajský úřad kraje Vysočina

31.10.2016 -  Dotace na pořádání mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách
Vyhlašovatel   Krajský úřad kraje Vysočina

31.10.2016 -  Dotace na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách
Vyhlašovatel   Krajský úřad kraje Vysočina

31.10.2016 -  Dotace pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111 a 116 006
Vyhlašovatel   Ministerstvo vnitra ČR

31.10.2016 -  Dotace z Fondu Rady Plzeňského kraje
Vyhlašovatel   Krajský úřad Plzeňského kraje

31.10.2016 -  Dotační řízení v oblasti podpory sociálních služeb
Vyhlašovatel   Krajský úřad Pardubického kraje

31.10.2016 -  Grant Soutěž Plzeň
Vyhlašovatel   Nadace sportující mládeže

31.10.2016 -  Grantový program Zelené oázy
Vyhlašovatel   Nadace Partnerství

31.10.2016 -  Kofinancování mezinárodních vzdělávacích programů
Vyhlašovatel   Krajský úřad Olomouckého kraje

31.10.2016 -  Motivační stipendia
Vyhlašovatel   Krajský úřad kraje Vysočina

31.10.2016 -  Organizace výměnného pobytu pro děti, žáky a studenty ze zahraničních partnerských škol
Vyhlašovatel   Krajský úřad Olomouckého kraje

31.10.2016 -  Podpora komunitních center
Vyhlašovatel   Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

31.10.2016 -  Podpora sportovních aktivit
Vyhlašovatel   Krajský úřad Karlovarského kraje

31.10.2016 -  Podpora volnočasových aktivit
Vyhlašovatel   Krajský úřad Karlovarského kraje

31.10.2016 -  Podpora vydávání literárních periodik, knih a pořádání literárních akcí
Vyhlašovatel   Ministerstvo kultury ČR

31.10.2016 -  Podpora vzdělávání
Vyhlašovatel   Krajský úřad Královéhradeckého kraje

31.10.2016 -  Podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin
Vyhlašovatel   Ministerstvo kultury ČR

31.10.2016 -  Pravidla na účast a pořádání mistrovství 2016
Vyhlašovatel   Krajský úřad kraje Vysočina

31.10.2016 -  Prevence korupčního jednání
Vyhlašovatel   Ministerstvo vnitra ČR

31.10.2016 -  Prevence sociálně patologických jevů
Vyhlašovatel   Ministerstvo vnitra ČR

31.10.2016 -  Příspěvky z Nadace Dětský mozek
Vyhlašovatel   Nadace Dětský mozek

31.10.2016 -  Program na podporu poskytování sociálních služeb
Vyhlašovatel   Krajský úřad Moravskoslezského kraje

31.10.2016 -  Program na podporu školních soutěží
Vyhlašovatel   Krajský úřad Karlovarského kraje

31.10.2016 -  Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tisíc obyvatel
Vyhlašovatel   Krajský úřad Moravskoslezského kraje

31.10.2016 -  Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO
Vyhlašovatel   Ministerstvo školství ČR

31.10.2016 -  Stipendijní program ke zlepšení vzdělanostní struktury
Vyhlašovatel   Krajský úřad Karlovarského kraje

31.10.2016 -  Účelová dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Vyhlašovatel   Krajský úřad Jihočeského kraje

31.10.2016 -  Vánoční dárky - Henkel ČR
Vyhlašovatel   Nadační fond Albert
Adresa Radlická 117, Praha 5, 158 00
Kontakt Blanka Lišková
Telefon 777891787

31.10.2016 -  Výběrové dotační řízení v oblasti kinematografie a médií
Vyhlašovatel   Ministerstvo kultury ČR

31.10.2016 -  Výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků ze sbírky Světluška
Vyhlašovatel   Nadační fond Českého rozhlasu

31.10.2016 -  Výjezd dětí a mládeže do zahraničí
Vyhlašovatel   Krajský úřad Olomouckého kraje

1.11.2016 -  Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin
Vyhlašovatel   Magistrát hl. města Prahy

1.11.2016 -  Programy podpory aktivit integrace cizinců
Vyhlašovatel   Magistrát hl. města Prahy

1.11.2016 -  Snížení emisí z lokálního vytápění domácností
Vyhlašovatel   Krajský úřad Jihomoravského kraje

3.11.2016 -  Podpora sociálních služeb
Vyhlašovatel   Krajský úřad Ústeckého kraje

5.11.2016 -  Grantové řízení Olivovy nadace
Vyhlašovatel   Olivova nadace
Adresa Olivova 224, 251 01 Říčany
Kontakt Petra Odstrčilová
Telefon 323631313

6.11.2016 -  Podpora služeb sociální prevence na roky 2017-2019
Vyhlašovatel   Krajský úřad Moravskoslezského kraje

7.11.2016 -  Grantový program pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních
Vyhlašovatel   Magistrát hl. města Prahy

7.11.2016 -  Podpora poskytování sociálních služeb v souladu s ustanovením § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Vyhlašovatel   Krajský úřad Jihomoravského kraje

7.11.2016 -  Podpora poskytování sociálních služeb v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Vyhlašovatel   Krajský úřad Jihomoravského kraje

7.11.2016 -  Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb
Vyhlašovatel   Krajský úřad Karlovarského kraje

8.11.2016 -  Grantové řízení v oblasti sociálních služeb
Vyhlašovatel   Magistrát hl. města Prahy

10.11.2016 -  3. otevřené grantové kolo Fondu LOGIT
Vyhlašovatel   Ústecká komunitní nadace

14.11.2016 -  Granty vlastníkům památkově významných objektů
Vyhlašovatel   Magistrát hl. města Prahy

14.11.2016 -  Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro transformační spolupráci
Vyhlašovatel   Ministerstvo zahraničních věcí ČR

15.11.2016 -  Grantový program v oblasti rodinné politiky
Vyhlašovatel   Magistrát hl. města Prahy

16.11.2016 -  Programy podpory sportu a tělovýchovy
Vyhlašovatel   Magistrát hl. města Prahy

20.11.2016 -  Vyhlášení dotačního řízení v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností
Vyhlašovatel   Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

25.11.2016 -  2. otevřené grantové kolo Vzdělávacího fondu HEURÉKA
Vyhlašovatel   Ústecká komunitní nadace

25.11.2016 -  Podpora sportu
Vyhlašovatel   Krajský úřad Moravskoslezského kraje

30.11.2016 -  Dofinancování evropských vzdělávacích projektů
Vyhlašovatel   Krajský úřad kraje Vysočina

30.11.2016 -  Dotace na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí
Vyhlašovatel   Krajský úřad Karlovarského kraje

30.11.2016 -  Poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění
Vyhlašovatel   Krajský úřad kraje Vysočina

30.11.2016 -  Program podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné
Vyhlašovatel   Krajský úřad Plzeňského kraje

4.12.2016 -  Grant na provozování sportovních center dětí v orientačním běhu
Vyhlašovatel   Nadace orientačního běhu

5.12.2016 -  Program podpory aktivit v oblasti kultury
Vyhlašovatel   Krajský úřad Moravskoslezského kraje

7.12.2016 -  Podpora práce lektorů na školách
Vyhlašovatel   F-nadace

9.12.2016 -  Program pro poskytování dotací na podporu aktivit v oblasti podpory rodiny
Vyhlašovatel   Krajský úřad Karlovarského kraje

9.12.2016 -  Program pro poskytování dotací na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
Vyhlašovatel   Krajský úřad Karlovarského kraje

9.12.2016 -  Program pro poskytování dotací na začleňování seniorů do společnosti
Vyhlašovatel   Krajský úřad Karlovarského kraje

10.12.2016 -  Vyhlášení výběrových dotačních řízení VISK a Knihovna 21. století
Vyhlašovatel   Ministerstvo kultury ČR

11.12.2016 -  Grant na provozování sportovních center mládeže v orientačním běhu
Vyhlašovatel   Nadace orientačního běhu

15.12.2016 -  Grantový program Společnosti Duha
Vyhlašovatel   Společnost Duha

16.12.2016 -  Podpora práce lektorů na školách ve Slovenské republice
Vyhlašovatel   F-nadace

16.12.2016 -  Pořízení ekologického vytápění v domácnostech
Vyhlašovatel   Krajský úřad Plzeňského kraje

20.12.2016 -  Energetické úspory
Vyhlašovatel   Ministerstvo životního prostředí ČR

31.12.2016 -  Program obnovy venkova
Vyhlašovatel   Krajský úřad Jihočeského kraje

5.1.2017 -  Sport a tělovýchova
Vyhlašovatel   Krajský úřad Královéhradeckého kraje

5.1.2017 -  Volnočasové aktivity
Vyhlašovatel   Krajský úřad Královéhradeckého kraje

6.1.2017 -  Dotace na analýzu rizik ekologických zátěží a na jejich sanaci
Vyhlašovatel   Ministerstvo životního prostředí ČR

10.1.2017 -  Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí
Vyhlašovatel   Krajský úřad Moravskoslezského kraje

16.1.2017 -  Kultura a památková péče
Vyhlašovatel   Krajský úřad Královéhradeckého kraje

20.1.2017 -  Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením
Vyhlašovatel   Krajský úřad Moravskoslezského kraje

27.1.2017 -  Program podpory sociálních služeb
Vyhlašovatel   Krajský úřad Pardubického kraje

31.1.2017 -  Program na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže
Vyhlašovatel   Krajský úřad Karlovarského kraje

28.2.2017 -  Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích
Vyhlašovatel   Ministerstvo životního prostředí ČR

30.3.2017 -  Prevence rizikového chování
Vyhlašovatel   Krajský úřad Královéhradeckého kraje

30.4.2017 -  Program poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury
Vyhlašovatel   Ministerstvo kultury ČR

1.9.2017 -  Příspěvky na ozdravné pobyty
Vyhlašovatel   Krajský úřad Moravskoslezského kraje

31.12.2017 -  Kotlíkové dotace
Vyhlašovatel   Krajský úřad kraje Vysočina

31.12.2021 -  Nová zelená úsporám
Vyhlašovatel   Ministerstvo životního prostředí ČR


Průběžné granty

  Podpora vzdělání pro etickou výchovu
Vyhlašovatel   F-nadace

  3. výzva k předkládání žádostí o uvolnění prostředků z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni
Vyhlašovatel   Ministerstvo financí

  Cesty k integraci
Vyhlašovatel   Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
Adresa Senovážné nám. 2, Praha 1
Kontakt Eva Kvasničková
Telefon 224 217 331

  Fond Ústeckého kraje
Vyhlašovatel   Krajský úřad Ústeckého kraje

  Grant Nadace pro transplantaci kostní dřeně
Vyhlašovatel   Nadace pro transplantaci kostní dřeně

  Grantový program "Benefice s Divokými husami."
Vyhlašovatel   Nadace Divoké husy
Adresa Hybernská 1007/20, Praha 1, 110 00
Kontakt Ivana Průšová
Telefon 736 457 888

  Individuální dotace
Vyhlašovatel   Krajský úřad Jihomoravského kraje

  Individuální pomoc dětem
Vyhlašovatel   Nadace Naše dítě
Adresa Nadace Naše dítě, Ústavní čp. 95, Praha 8 - Bohnice, 181 02
Kontakt Anna Žebrová,

  Konto Bariéry
Vyhlašovatel   Nadace Bariéry
Adresa Melantrichova 5, 110 00 Praha 1
Telefon 224 230 216, 224 214 452

  Města z jiného těsta — Rychlé granty
Vyhlašovatel   Nadace VIA

  Mikrogranty na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit
Vyhlašovatel   Krajský úřad Plzeňského kraje

  Nadace Jedličkova ústavu - pomoc pro jednotlivce
Vyhlašovatel   Nadace Jedličkova ústavu

  Nadace Jedličkova ústavu - pomoc pro organizace
Vyhlašovatel   Nadace Jedličkova ústavu

  Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor - studentský grantový program
Vyhlašovatel   Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

  Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor - základní grantový program
Vyhlašovatel   Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

  Nadační příspěvky na podporu kulturních, sportovních, humanitárních a vydavatelských aktivit v Plzni
Vyhlašovatel   Nadace 700 let města Plzně
Adresa Náměstí Republiky 1 306 32 Plzeň
Kontakt Lenka Bílá
Telefon 728 543 819, 602 105 239

  Nadační příspěvky pro vědeckou, literární a uměleckou činnost
Vyhlašovatel   Hlávkova nadace
Adresa Vodičkova 17, Praha 1, schodiště č. 3, 2. patro
Kontakt dr. Rýdlová
Telefon 224947691, 224947686

  Oranžové hřiště
Vyhlašovatel   Nadace ČEZ

  Podpora regionů
Vyhlašovatel   Nadace ČEZ

  Podpora vzdělání pro etickou výchovu
Vyhlašovatel   F-nadace

  Potřebuji pomoc
Vyhlašovatel   Nadace Bariéry
Adresa Melantrichova 5, 110 00 Praha 1
Telefon 224 230 216, 224 214 452

  Příspěvek z Nadace T. Bati
Vyhlašovatel   Nadace T. Bati
Adresa Gahurova 292, 760 01 Zlín
Telefon +420 603 484 108

  Příspěvk z Nadace Dětský mozek
Vyhlašovatel   Nadace Dětský mozek
Adresa Riegrova 336/5, 250 01 Brandýs nad Labem

  Příspěvky Nadace táta a máma
Vyhlašovatel   Nadace táta a máma
Adresa Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1
Telefon +420 226 222 050

  Příspěvky z fondu Black & Decker
Vyhlašovatel   Fond Black & Decker

  Příspěvky z Nadačního fondu J&T
Vyhlašovatel   Nadační fond J&T
Adresa Prosecká 851/64, 190 00 Praha
Kontakt Mgr. Marie Oktábcová
Telefon +420 221 710 374

  Rozvoj urbanizačních center
Vyhlašovatel   Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  Rychlé granty 2015
Vyhlašovatel   Nadace VIA
Adresa Jeleni 195/9, 118 00 Praha 1
Kontakt Ondřej Šindelář
Telefon 233 113 370

  Sport bez bariér
Vyhlašovatel   Konto Bariéry

  Stipendia Vlády ČR
Vyhlašovatel   Ministerstvo školství ČR

  Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof
Vyhlašovatel   Krajský úřad Středočeského kraje

  TechSoup Česká republika - šoftwarová podpora NNO
Vyhlašovatel   Nadace VIA

  Vyhlášení 3. výzvy k předkládání žádostí o uvolnění prostředků z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni
Vyhlašovatel   Ministerstvo financí ČR

  Výzva k předkládání náhradních projektů v rámci Integrovaných plánů rozvoje měst
Vyhlašovatel   Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  Vzdělávání a podpora křesťanských učitelů
Vyhlašovatel   F-nadace

  Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
Vyhlašovatel   Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  Žádost o stipendium pro akademický rok 2016/2017
Vyhlašovatel   Krajský úřad Ústeckého kraje


 Ikonka databáze grantů o.s. Econnect,
 chcete-li oživte jí i Vaše stránky

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Nové granty e-mailem

Novinky v grantovém kalendáři můžete dostávat každý týden e-mailem. * MAILING LIST novegranty-l@list.ecn.cz je určen neziskovým organizacím a aktivistům.
Chcete se přihlásit? - pište na fundraising@ecn.cz.

Užitečné odkazy ve fundraisingu

FUNDRAISING ON-LINE - Manuál jak využívat internetové stránky a on-line komunikační technologie pro fundraising, případové studie
Kormidlo.cz: Fundraising, financování NNO - kategorie katalogu odkazů občanské společnosti - najdete zde např. přehled nadací, vzdělávání, služby atd.
Grantový kalendář Econnectu
České centrum fundraisingu

Katalog Kormidlo.cz

www.kormidlo.cz
Najdete v něm také kategorii Fundraising, financování NNO

ZASÍLÁNÍ NOVINEK ze zpravodajství Econnectu

  • Zprávy a informace ze stránek Econnectu můžete pravidelně dostávat e-mailem.
    Stačí vyplnit formulář - vyberte si typ zpráv, téma a interval zasílání.

Projekt podpořil

EUNROS
Projekt Informační servis pro NNO byl podpořen programem Evropské unie Phare – Rozvoj občanské společnosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz