Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Databáze grantů o.s. Econnect

 

18.8.2017 -  Podpora zvyšování kvality vysokého školství na Ukrajině III
Vyhlašovatel   ČRA

25.8.2017 -  Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb protidrogové politiky
Vyhlašovatel   Krajský úřad Ústeckého kraje

25.8.2017 -  Fond vzdělání
Vyhlašovatel   Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

25.8.2017 -  Nadání
Vyhlašovatel   Krajský úřad Plzeňského kraje

31.8.2017 -  Granty Nadace Zdraví pro Moravu
Vyhlašovatel   Nadace Zdraví pro Moravu

31.8.2017 -  Podpora na sociální služby 2018 - malý dotační program
Vyhlašovatel   Krajský úřad Ústeckého kraje

31.8.2017 -  Podpora na sociální služby protidrogové politiky
Vyhlašovatel   Krajský úřad Ústeckého kraje

31.8.2017 -  Podpora projektů expozic a výstav
Vyhlašovatel   Ministerstvo kultury ČR

31.8.2017 -  Podpora v oblasti prorodinných aktivit
Vyhlašovatel   Krajský úřad Ústeckého kraje

1.9.2017 -  Příspěvky na ozdravné pobyty
Vyhlašovatel   Krajský úřad Moravskoslezského kraje

15.9.2017 -  Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Vyhlašovatel   Ministerstvo životního prostředí ČR

15.9.2017 -  Ochrana národně významných chráněných území
Vyhlašovatel   Ministerstvo životního prostředí ČR

15.9.2017 -  Posílení přirozených funkcí krajiny
Vyhlašovatel   Ministerstvo životního prostředí ČR

15.9.2017 -  Zlepšení kvality prostředí v sídlech
Vyhlašovatel   Ministerstvo životního prostředí ČR

18.9.2017 -  3. výběrové kolo IX. ročníku Programu 3P
Vyhlašovatel   Nadace rozvoje občanské společnosti

27.9.2017 -  Národní program Životní prostředí - Výzva č. 5/2017
Vyhlašovatel   Ministerstvo životního prostředí ČR

27.9.2017 -  Výběrové řízení v programech Péče, Připomínka, Obnova, Budoucnost a podprogramu Naše Budoucnost
Vyhlašovatel   Nadační fond obětem holocaustu

29.9.2017 -  Granty Komunitní nadace Tři brány
Vyhlašovatel   Komunitní nadace Tři brány

30.9.2017 -  Neinvestiční projekty v oblasti protidrogové politiky
Vyhlašovatel   Ministerstvo zdravotnictví ČR

30.9.2017 -  Podpora literární tvorby a publikační činnosti
Vyhlašovatel   Krajský úřad Plzeňského kraje

10.10.2017 -  Rozvojové projekty zdravotní péče
Vyhlašovatel   Ministerstvo zdravotnictví ČR

15.10.2017 -  Mikrogranty pro oblast školství, mládeže a sportu
Vyhlašovatel   Krajský úřad Plzeňského kraje

25.10.2017 -  Mikrogrant na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit
Vyhlašovatel   Krajský úřad Plzeňského kraje

30.10.2017 -  Grantové řízení Nadace Občanského fóra
Vyhlašovatel   Nadace Občanského fóra

31.10.2017 -  Individuální žádost o dotaci v oblasti registrovaných sociálních služeb
Vyhlašovatel   Krajský úřad Libereckého kraje

31.10.2017 -  Národní program Životní prostředí
Vyhlašovatel   Ministerstvo životního prostředí ČR

31.10.2017 -  Prevence korupčního jednání
Vyhlašovatel   Ministerstvo vnitra ČR

31.10.2017 -  Prevence kriminality
Vyhlašovatel   Ministerstvo vnitra ČR

31.10.2017 -  Rozvoj dobrovolnické služby
Vyhlašovatel   Ministerstvo vnitra ČR

31.10.2017 -  Účelová dotace z rozpočtu JčK poskytovatelům sociálních služeb v r. 2018
Vyhlašovatel   Krajský úřad Jihočeského kraje

31.10.2017 -  Výběrové řízení Nadace Dětský mozek
Vyhlašovatel   Nadace Dětský mozek

30.11.2017 -  Dotace v oblasti neprofesionálního umění
Vyhlašovatel   Krajský úřad kraje Vysočina

5.12.2017 -  Dotace na podporu dobrovolnictví
Vyhlašovatel   Krajský úřad kraje Vysočina

7.12.2017 -  Individuální žádost o dotaci v oblasti sociálních věcí
Vyhlašovatel   Krajský úřad Libereckého kraje

31.12.2017 -  Individuální žádost o dotaci v oblasti regionální kultury a kulturního dědictví
Vyhlašovatel   Krajský úřad Libereckého kraje

31.12.2017 -  Individuální žádost o dotaci v oblasti zdravotnictví
Vyhlašovatel   Krajský úřad Libereckého kraje

31.12.2017 -  Kotlíkové dotace
Vyhlašovatel   Krajský úřad kraje Vysočina

31.12.2017 -  Žádost o individuální dotaci v oblasti školství a mládeže
Vyhlašovatel   Krajský úřad Libereckého kraje

31.12.2021 -  Nová zelená úsporám
Vyhlašovatel   Ministerstvo životního prostředí ČR


Průběžné granty

  Podpora vzdělání pro etickou výchovu
Vyhlašovatel   F-nadace

  Cesty k integraci
Vyhlašovatel   Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
Adresa Senovážné nám. 2, Praha 1
Kontakt Eva Kvasničková
Telefon 224 217 331

  Fond Ústeckého kraje
Vyhlašovatel   Krajský úřad Ústeckého kraje

  Grant Nadace pro transplantaci kostní dřeně
Vyhlašovatel   Nadace pro transplantaci kostní dřeně

  Grantový program "Benefice s Divokými husami."
Vyhlašovatel   Nadace Divoké husy
Adresa Hybernská 1007/20, Praha 1, 110 00
Kontakt Ivana Průšová
Telefon 736 457 888

  Hospodaření s dešťovou a přečištěnou odpadní vodou
Vyhlašovatel   Ministerstvo životního prostředí ČR

  Individuální dotace
Vyhlašovatel   Krajský úřad Jihomoravského kraje

  Individuální pomoc dětem
Vyhlašovatel   Nadace Naše dítě
Adresa Nadace Naše dítě, Ústavní čp. 95, Praha 8 - Bohnice, 181 02
Kontakt Anna Žebrová,

  Konto Bariéry
Vyhlašovatel   Nadace Bariéry
Adresa Melantrichova 5, 110 00 Praha 1
Telefon 224 230 216, 224 214 452

  Matchingový fond Nadace Partnerství
Vyhlašovatel   Nadace Partnerství

  Mikrogranty na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit
Vyhlašovatel   Krajský úřad Plzeňského kraje

  Nadace Jedličkova ústavu - pomoc pro jednotlivce
Vyhlašovatel   Nadace Jedličkova ústavu

  Nadace Jedličkova ústavu - pomoc pro organizace
Vyhlašovatel   Nadace Jedličkova ústavu

  Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor - studentský grantový program
Vyhlašovatel   Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

  Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor - základní grantový program
Vyhlašovatel   Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

  Nadační příspěvky na podporu kulturních, sportovních, humanitárních a vydavatelských aktivit v Plzni
Vyhlašovatel   Nadace 700 let města Plzně
Adresa Náměstí Republiky 1 306 32 Plzeň
Kontakt Lenka Bílá
Telefon 728 543 819, 602 105 239

  Nadační příspěvky pro vědeckou, literární a uměleckou činnost
Vyhlašovatel   Hlávkova nadace
Adresa Vodičkova 17, Praha 1, schodiště č. 3, 2. patro
Kontakt dr. Rýdlová
Telefon 224947691, 224947686

  Oranžové hřiště
Vyhlašovatel   Nadace ČEZ

  Podpora regionů
Vyhlašovatel   Nadace ČEZ

  Podpora vzdělání pro etickou výchovu
Vyhlašovatel   F-nadace

  Potřebuji pomoc
Vyhlašovatel   Nadace Bariéry
Adresa Melantrichova 5, 110 00 Praha 1
Telefon 224 230 216, 224 214 452

  Příspěvek z Nadace T. Bati
Vyhlašovatel   Nadace T. Bati
Adresa Gahurova 292, 760 01 Zlín
Telefon +420 603 484 108

  Příspěvk z Nadace Dětský mozek
Vyhlašovatel   Nadace Dětský mozek
Adresa Riegrova 336/5, 250 01 Brandýs nad Labem

  Příspěvky Nadace táta a máma
Vyhlašovatel   Nadace táta a máma
Adresa Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1
Telefon +420 226 222 050

  Příspěvky z fondu Black & Decker
Vyhlašovatel   Fond Black & Decker

  Příspěvky z Nadačního fondu J&T
Vyhlašovatel   Nadační fond J&T
Adresa Prosecká 851/64, 190 00 Praha
Kontakt Mgr. Marie Oktábcová
Telefon +420 221 710 374

  Rozvoj urbanizačních center
Vyhlašovatel   Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  Rychlé granty
Vyhlašovatel   Nadace Via
Kontakt Vladimír Mikeš
Telefon 737 080 557

  Sport bez bariér
Vyhlašovatel   Konto Bariéry

  Stipendia Vlády ČR
Vyhlašovatel   Ministerstvo školství ČR

  TechSoup Česká republika - softwarová podpora NNO
Vyhlašovatel   Nadace VIA

  Výzva k předkládání náhradních projektů v rámci Integrovaných plánů rozvoje měst
Vyhlašovatel   Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  Vzdělávání a podpora křesťanských učitelů
Vyhlašovatel   F-nadace

  Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
Vyhlašovatel   Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  Žádost o stipendium pro akademický rok 2016/2017
Vyhlašovatel   Krajský úřad Ústeckého kraje


 Ikonka databáze grantů o.s. Econnect,
 chcete-li oživte jí i Vaše stránky

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Nové granty e-mailem

Novinky v grantovém kalendáři můžete dostávat každý týden e-mailem. * MAILING LIST novegranty-l@list.ecn.cz je určen neziskovým organizacím a aktivistům.
Chcete se přihlásit? - pište na fundraising@ecn.cz.

Užitečné odkazy ve fundraisingu

FUNDRAISING ON-LINE - Manuál jak využívat internetové stránky a on-line komunikační technologie pro fundraising, případové studie
Kormidlo.cz: Fundraising, financování NNO - kategorie katalogu odkazů občanské společnosti - najdete zde např. přehled nadací, vzdělávání, služby atd.
Grantový kalendář Econnectu
České centrum fundraisingu

Katalog Kormidlo.cz

www.kormidlo.cz
Najdete v něm také kategorii Fundraising, financování NNO

ZASÍLÁNÍ NOVINEK ze zpravodajství Econnectu

  • Zprávy a informace ze stránek Econnectu můžete pravidelně dostávat e-mailem.
    Stačí vyplnit formulář - vyberte si typ zpráv, téma a interval zasílání.

Projekt podpořil

EUNROS
Projekt Informační servis pro NNO byl podpořen programem Evropské unie Phare – Rozvoj občanské společnosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz