Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Databáze grantů o.s. Econnect

 

29.7.2016 -  Dotační řízení pro NNO na koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny
Vyhlašovatel   Ministerstvo životního prostředí ČR

30.7.2016 -  Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
Vyhlašovatel   Ministerstvo životního prostředí ČR

30.7.2016 -  Národní program Životní prostředí
Vyhlašovatel   Ministerstvo životního prostředí ČR

31.7.2016 -  Dotační řízení v oblasti poskytování sociálních služeb
Vyhlašovatel   Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

31.7.2016 -  Granty Nadace Život Umělce
Vyhlašovatel   Nadace Život Umělce

31.7.2016 -  Oranžové schody
Vyhlašovatel   Nadace ČEZ

31.7.2016 -  Podpora liniové výsadby stromů
Vyhlašovatel   Nadace ČEZ

31.7.2016 -  Stipendium pro studium na zahraničních vysokých školách v partnerských regionech
Vyhlašovatel   Krajský úřad kraje Vysočina

5.8.2016 -  Grantový program na podporu nutného investičního vybavení či jeho modernizace v zařízeních poskytujících sociální služby
Vyhlašovatel   Krajský úřad kraje Vysočina

5.8.2016 -  Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy
Vyhlašovatel   Krajský úřad Jihomoravského kraje

5.8.2016 -  Program pro poskytování dotací kraje na podporu projektů v oblasti rodinné politiky
Vyhlašovatel   Krajský úřad kraje Vysočina

10.8.2016 -  Program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže
Vyhlašovatel   Krajský úřad Olomouckého kraje

10.8.2016 -  Program na podporu sportovních aktivit
Vyhlašovatel   Krajský úřad Středočeského kraje

10.8.2016 -  Stipendium Bariéry
Vyhlašovatel   Konto Bariéry

18.8.2016 -  Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže
Vyhlašovatel   Krajský úřad Karlovarského kraje

22.8.2016 -  Podpora na sociální služby
Vyhlašovatel   Krajský úřad Ústeckého kraje

22.8.2016 -  Podpora na sociální služby protidrogové politiky
Vyhlašovatel   Krajský úřad Ústeckého kraje

22.8.2016 -  Podpora v oblasti prorodinných aktivit
Vyhlašovatel   Krajský úřad Ústeckého kraje

25.8.2016 -  Stipendia Fondu vzdělávání
Vyhlašovatel   Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

31.8.2016 -  Příspěvky Nadace zdraví pro Moravu
Vyhlašovatel   Nadace zdraví pro Moravu

31.8.2016 -  Příspěvky z Nadace Sophia
Vyhlašovatel   Nadace Sophia

1.9.2016 -  Malé granty Mezinárodního visegrádského fondu
Vyhlašovatel   Mezinárodní visegrádský fond

5.9.2016 -  Zelená škola Olomouckého kraje
Vyhlašovatel   Krajský úřad Olomouckého kraje

7.9.2016 -  Výzva k předkládání žádostí do programu LIFE
Vyhlašovatel   Ministerstvo životního prostředí ČR

15.9.2016 -  Standardní granty Mezinárodního visegrádského fondu
Vyhlašovatel   Mezinárodní visegrádský fond

20.9.2016 -  Program Senior
Vyhlašovatel   Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

20.9.2016 -  Program Senior
Vyhlašovatel   Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

30.9.2016 -  Dotace v oblasti primární prevence rizikového chování v období 2017-2020
Vyhlašovatel   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

30.9.2016 -  Granty Komunitní nadace Tři brány
Vyhlašovatel   Komunitní nadace Tři brány

30.9.2016 -  Poskytování finančních prostředků na realizaci neinvestičních projektů v oblasti protidrogové politiky
Vyhlašovatel   Ministerstvo zdravotnictví ČR

30.9.2016 -  Stipendia vlády ČR
Vyhlašovatel   Ministerstvo zahraničních věcí ČR

30.9.2016 -  Výběrové řízení na projekty Česko-polského fóra
Vyhlašovatel   Ministerstvo zahraničních věcí ČR

30.9.2016 -  Výběrové řízení na projekty v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů
Vyhlašovatel   Ministerstvo zahraničních věcí ČR

30.9.2016 -  Výběrové řízení na projekty zaměřené na spolupráci s krajanskými komunitami v zahraničí
Vyhlašovatel   Ministerstvo zahraničních věcí ČR

23.10.2016 -  Stipendium Peggie Lloydové 2016
Vyhlašovatel   Nadační stipendijní fond Jedličkova ústavu

30.10.2016 -  Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež
Vyhlašovatel   Krajský úřad kraje Vysočina

31.10.2016 -  Grant Soutěž Plzeň
Vyhlašovatel   Nadace sportující mládeže

31.10.2016 -  Kofinancování mezinárodních vzdělávacích programů
Vyhlašovatel   Krajský úřad Olomouckého kraje

31.10.2016 -  Organizace výměnného pobytu pro děti, žáky a studenty ze zahraničních partnerských škol
Vyhlašovatel   Krajský úřad Olomouckého kraje

31.10.2016 -  Podpora komunitních center
Vyhlašovatel   Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

31.10.2016 -  Podpora sportovních aktivit
Vyhlašovatel   Krajský úřad Karlovarského kraje

31.10.2016 -  Podpora volnočasových aktivit
Vyhlašovatel   Krajský úřad Karlovarského kraje

31.10.2016 -  Podpora vzdělávání
Vyhlašovatel   Krajský úřad Královéhradeckého kraje

31.10.2016 -  Pravidla na účast a pořádání mistrovství 2016
Vyhlašovatel   Krajský úřad kraje Vysočina

31.10.2016 -  Příspěvky z Nadace Dětský mozek
Vyhlašovatel   Nadace Dětský mozek

31.10.2016 -  Program na podporu školních soutěží
Vyhlašovatel   Krajský úřad Karlovarského kraje

31.10.2016 -  Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO
Vyhlašovatel   Ministerstvo školství ČR

31.10.2016 -  Účelová dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Vyhlašovatel   Krajský úřad Jihočeského kraje

31.10.2016 -  Výjezd dětí a mládeže do zahraničí
Vyhlašovatel   Krajský úřad Olomouckého kraje

30.11.2016 -  Dofinancování evropských vzdělávacích projektů
Vyhlašovatel   Krajský úřad kraje Vysočina

30.11.2016 -  Poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění
Vyhlašovatel   Krajský úřad kraje Vysočina

20.12.2016 -  Energetické úspory
Vyhlašovatel   Ministerstvo životního prostředí ČR

31.12.2021 -  Nová zelená úsporám
Vyhlašovatel   Ministerstvo životního prostředí ČR


Průběžné granty

  Podpora vzdělání pro etickou výchovu
Vyhlašovatel   F-nadace

  3. výzva k předkládání žádostí o uvolnění prostředků z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni
Vyhlašovatel   Ministerstvo financí

  Cesty k integraci
Vyhlašovatel   Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
Adresa Senovážné nám. 2, Praha 1
Kontakt Eva Kvasničková
Telefon 224 217 331

  Fond Ústeckého kraje
Vyhlašovatel   Krajský úřad Ústeckého kraje

  Grant Nadace pro transplantaci kostní dřeně
Vyhlašovatel   Nadace pro transplantaci kostní dřeně

  Grantový program "Benefice s Divokými husami."
Vyhlašovatel   Nadace Divoké husy
Adresa Hybernská 1007/20, Praha 1, 110 00
Kontakt Ivana Průšová
Telefon 736 457 888

  Human Rights
Vyhlašovatel   Open Society Institute
Adresa Oktober 6. ut. 12, H-1051 Budapest

  Individuální dotace
Vyhlašovatel   Krajský úřad Jihomoravského kraje

  Individuální pomoc dětem
Vyhlašovatel   Nadace Naše dítě
Adresa Nadace Naše dítě, Ústavní čp. 95, Praha 8 - Bohnice, 181 02
Kontakt Anna Žebrová,

  Konto Bariéry
Vyhlašovatel   Nadace Bariéry
Adresa Melantrichova 5, 110 00 Praha 1
Telefon 224 230 216, 224 214 452

  Města z jiného těsta — Rychlé granty
Vyhlašovatel   Nadace VIA

  Mikrogranty na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit
Vyhlašovatel   Krajský úřad Plzeňského kraje

  Nadace Jedličkova ústavu - pomoc pro jednotlivce
Vyhlašovatel   Nadace Jedličkova ústavu

  Nadace Jedličkova ústavu - pomoc pro organizace
Vyhlašovatel   Nadace Jedličkova ústavu

  Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor - studentský grantový program
Vyhlašovatel   Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

  Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor - základní grantový program
Vyhlašovatel   Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

  Nadační příspěvky na podporu kulturních, sportovních, humanitárních a vydavatelských aktivit v Plzni
Vyhlašovatel   Nadace 700 let města Plzně
Adresa Náměstí Republiky 1 306 32 Plzeň
Kontakt Lenka Bílá
Telefon 728 543 819, 602 105 239

  Nadační příspěvky pro vědeckou, literární a uměleckou činnost
Vyhlašovatel   Hlávkova nadace
Adresa Vodičkova 17, Praha 1, schodiště č. 3, 2. patro
Kontakt dr. Rýdlová
Telefon 224947691, 224947686

  Oranžové hřiště
Vyhlašovatel   Nadace ČEZ

  Podpora a oživení kulturních a uměleckých aktivit
Vyhlašovatel   Krajský úřad Plzeňského kraje

  Podpora regionů
Vyhlašovatel   Nadace ČEZ

  Podpora vzdělání pro etickou výchovu
Vyhlašovatel   F-nadace

  Potřebuji pomoc
Vyhlašovatel   Nadace Bariéry
Adresa Melantrichova 5, 110 00 Praha 1
Telefon 224 230 216, 224 214 452

  Příspěvek z Nadace T. Bati
Vyhlašovatel   Nadace T. Bati
Adresa Gahurova 292, 760 01 Zlín
Telefon +420 603 484 108

  Příspěvk z Nadace Dětský mozek
Vyhlašovatel   Nadace Dětský mozek
Adresa Riegrova 336/5, 250 01 Brandýs nad Labem

  Příspěvky Nadace táta a máma
Vyhlašovatel   Nadace táta a máma
Adresa Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1
Telefon +420 226 222 050

  Příspěvky z fondu Black & Decker
Vyhlašovatel   Fond Black & Decker

  Příspěvky z Nadačního fondu J&T
Vyhlašovatel   Nadační fond J&T
Adresa Prosecká 851/64, 190 00 Praha
Kontakt Mgr. Marie Oktábcová
Telefon +420 221 710 374

  Rozvoj urbanizačních center
Vyhlašovatel   Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  Rychlé granty 2015
Vyhlašovatel   Nadace VIA
Adresa Jeleni 195/9, 118 00 Praha 1
Kontakt Ondřej Šindelář
Telefon 233 113 370

  Sport bez bariér
Vyhlašovatel   Konto Bariéry

  Stipendia Vlády ČR
Vyhlašovatel   Ministerstvo školství ČR

  Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof
Vyhlašovatel   Krajský úřad Středočeského kraje

  TechSoup Česká republika - šoftwarová podpora NNO
Vyhlašovatel   Nadace VIA

  Vyhlášení 3. výzvy k předkládání žádostí o uvolnění prostředků z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni
Vyhlašovatel   Ministerstvo financí ČR

  Výzva k předkládání náhradních projektů v rámci Integrovaných plánů rozvoje měst
Vyhlašovatel   Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  Women's Rights
Vyhlašovatel   Open Society Institute
Adresa Oktober 6. ut. 12, H-1051 Budapest

  Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
Vyhlašovatel   Ministerstvo pro místní rozvoj ČR


 Ikonka databáze grantů o.s. Econnect,
 chcete-li oživte jí i Vaše stránky

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Nové granty e-mailem

Novinky v grantovém kalendáři můžete dostávat každý týden e-mailem. * MAILING LIST novegranty-l@list.ecn.cz je určen neziskovým organizacím a aktivistům.
Chcete se přihlásit? - pište na fundraising@ecn.cz.

Užitečné odkazy ve fundraisingu

FUNDRAISING ON-LINE - Manuál jak využívat internetové stránky a on-line komunikační technologie pro fundraising, případové studie
Kormidlo.cz: Fundraising, financování NNO - kategorie katalogu odkazů občanské společnosti - najdete zde např. přehled nadací, vzdělávání, služby atd.
Grantový kalendář Econnectu
České centrum fundraisingu

Katalog Kormidlo.cz

www.kormidlo.cz
Najdete v něm také kategorii Fundraising, financování NNO

ZASÍLÁNÍ NOVINEK ze zpravodajství Econnectu

  • Zprávy a informace ze stránek Econnectu můžete pravidelně dostávat e-mailem.
    Stačí vyplnit formulář - vyberte si typ zpráv, téma a interval zasílání.

Projekt podpořil

EUNROS
Projekt Informační servis pro NNO byl podpořen programem Evropské unie Phare – Rozvoj občanské společnosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz