Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Databáze grantů o.s. Econnect

 

19.3.2018 -  Grantový program na podporu rozvoje sítě cyklotras a cyklostezek, zvýšení atraktivity a bezpečnosti cyklistiky
Vyhlašovatel   Krajský úřad kraje Vysočina

19.3.2018 -  Oblast podpory Školství a mládež
Vyhlašovatel   Krajský úřad Libereckého kraje

19.3.2018 -  Oblast podpory Tělovýchova a sport
Vyhlašovatel   Krajský úřad Libereckého kraje

19.3.2018 -  Ochrana biodiverzity
Vyhlašovatel   Český svaz ochránců přírody
Kontakt Martin Třešňák
Telefon 222516115

20.3.2018 -  Grantový program na podporu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty
Vyhlašovatel   Krajský úřad kraje Vysočina

22.3.2018 -  Rozvoj podmínek pro vzdělávání
Vyhlašovatel   Krajský úřad Královéhradeckého kraje

23.3.2018 -  Cestovní stipendia vědeckých pracovníků
Vyhlašovatel   Nadace ČLF

23.3.2018 -  Grantový program na podporu dlouhodobé sportovní činnosti dětí a mládeže
Vyhlašovatel   Krajský úřad kraje Vysočina

23.3.2018 -  Operační program Praha - pól růstu, 35. výzva: Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení
Vyhlašovatel   Hlavní město Praha, Odbor evropských fondů
Adresa Jungmannova 35, Praha 1
Kontakt Aneta Raková
Telefon 236 003 961

29.3.2018 -  Podpora mládeže v Jihočeském kraji v rámci Koncepce MŠMT
Vyhlašovatel   Krajský úřad Jihočeského kraje

31.3.2018 -  2. kolo grantového řízení Nadace Landek
Vyhlašovatel   Nadace Landek

31.3.2018 -  Granty Nadace Český hudební fond
Vyhlašovatel   Nadace Český hudební fond

31.3.2018 -  Granty Nadace Zdraví pro Moravu
Vyhlašovatel   Nadace Zdraví pro Moravu

31.3.2018 -  Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality
Vyhlašovatel   Krajský úřad Plzeňského kraje

31.3.2018 -  Podpora bezbariérových úprav
Vyhlašovatel   Nadace ČEZ

31.3.2018 -  Podpora mládeže
Vyhlašovatel   Krajský úřad Ústeckého kraje

31.3.2018 -  Program Obyčejný život
Vyhlašovatel   Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

31.3.2018 -  Zaměstnanecké granty
Vyhlašovatel   Nadace ČEZ

1.4.2018 -  Evangelizační materiály
Vyhlašovatel   F-nadace

3.4.2018 -  Podpora činnosti záchranných stanic pro handicapované živočichy
Vyhlašovatel   Krajský úřad Olomouckého kraje

6.4.2018 -  Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni
Vyhlašovatel   Krajský úřad Moravskoslezského kraje

6.4.2018 -  Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování
Vyhlašovatel   Krajský úřad Moravskoslezského kraje

6.4.2018 -  Podpora oslav 100 let české státnosti
Vyhlašovatel   Krajský úřad Jihočeského kraje

10.4.2018 -  Program pro poskytování dotací na podporu dobrovolnictví
Vyhlašovatel   Krajský úřad Karlovarského kraje

10.4.2018 -  VIABILITYNET 3.0
Vyhlašovatel   Nadace VIA
Adresa http://www.nadacevia.cz/viability-net-3-0/
Kontakt Monika Novosádová
Telefon 604 612 817

15.4.2018 -  Zdravá mládež v ČR
Vyhlašovatel   Nadace Mezinárodní potřeby

20.4.2018 -  Mentorský program pro výchovu nových vedoucích/lektorů
Vyhlašovatel   F-nadace

20.4.2018 -  Podpora a zkvalitnění zdravotní péče o nevyléčitelně nemocné, včetně podpory rodin těchto nemocných
Vyhlašovatel   Krajský úřad Jihočeského kraje

20.4.2018 -  Podpora akcí zaměřených na oblast životního prostředí a zemědělství a podpora činnosti NNO
Vyhlašovatel   Krajský úřad Moravskoslezského kraje

28.4.2018 -  Program Sasakawa Asthma Fund
Vyhlašovatel   Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

30.4.2018 -  2. výběrové kolo X. ročníku Programu 3P
Vyhlašovatel   Nadace rozvoje občanské společnosti

30.4.2018 -  Granty Nadace Život umělce
Vyhlašovatel   Nadace Život umělce

30.4.2018 -  Poznáváme kulturu pro školní rok 2017/2018
Vyhlašovatel   Krajský úřad Libereckého kraje

15.5.2018 -  Granty Nadace Dětský mozek
Vyhlašovatel   Nadace Dětský mozek

26.6.2018 -  Dotační program na podporu hospicové péče
Vyhlašovatel   Krajský úřad Moravskoslezského kraje

31.7.2018 -  Podpora předcházení vzniku komunálního a průmyslového odpadu
Vyhlašovatel   Ministerstvo životního prostředí ČR

7.1.2019 -  Povodňová ochrana a hospodaření se srážkovými vodami
Vyhlašovatel   Ministerstvo životního prostředí ČR

31.12.2021 -  Nová zelená úsporám
Vyhlašovatel   Ministerstvo životního prostředí ČR

31.1.2023 -  Péče o životní prostředí
Vyhlašovatel   Krajský úřad Pardubického kraje

28.6.2023 -  Granty Nadace ČLF
Vyhlašovatel   Nadace ČLF


Průběžné granty

  Cesty k integraci
Vyhlašovatel   Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
Adresa Senovážné nám. 2, Praha 1
Kontakt Eva Kvasničková
Telefon 224 217 331

  Domovní čistírny odpadních vod
Vyhlašovatel   Ministerstvo životního prostředí ČR

  Dotace na zateplení a energeticky úsporné renovace veřejných objektů
Vyhlašovatel   Ministerstvo životního prostředí ČR

  Fond Tři sestry
Vyhlašovatel   Fond Tři sestry

  Fond Ústeckého kraje
Vyhlašovatel   Krajský úřad Ústeckého kraje

  Grant Nadace pro transplantaci kostní dřeně
Vyhlašovatel   Nadace pro transplantaci kostní dřeně

  Grantový program "Benefice s Divokými husami."
Vyhlašovatel   Nadace Divoké husy
Adresa Hybernská 1007/20, Praha 1, 110 00
Kontakt Ivana Průšová
Telefon 736 457 888

  Grantový program Pro zdravou krajinu
Vyhlašovatel   Nadace Ivana Dejmala

  Hospodaření s dešťovou a přečištěnou odpadní vodou
Vyhlašovatel   Ministerstvo životního prostředí ČR

  Individuální dotace
Vyhlašovatel   Krajský úřad Jihomoravského kraje

  Individuální pomoc dětem
Vyhlašovatel   Nadace Naše dítě
Adresa Nadace Naše dítě, Ústavní čp. 95, Praha 8 - Bohnice, 181 02
Kontakt Anna Žebrová,

  Konto Bariéry
Vyhlašovatel   Nadace Bariéry
Adresa Melantrichova 5, 110 00 Praha 1
Telefon 224 230 216, 224 214 452

  Kotlíkové dotace II
Vyhlašovatel   Krajský úřad Jihočeského kraje

  Kotlíkové dotace II
Vyhlašovatel   Krajský úřad kraje Vysočina

  Matchingový fond Nadace Partnerství
Vyhlašovatel   Nadace Partnerství

  Mikrogranty na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit
Vyhlašovatel   Krajský úřad Plzeňského kraje

  Monitorování kvality ovzduší
Vyhlašovatel   Ministerstvo životního prostředí ČR

  Nadace Jedličkova ústavu - pomoc pro jednotlivce
Vyhlašovatel   Nadace Jedličkova ústavu

  Nadace Jedličkova ústavu - pomoc pro organizace
Vyhlašovatel   Nadace Jedličkova ústavu

  Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor - studentský grantový program
Vyhlašovatel   Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

  Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor - základní grantový program
Vyhlašovatel   Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

  Nadační příspěvky na podporu kulturních, sportovních, humanitárních a vydavatelských aktivit v Plzni
Vyhlašovatel   Nadace 700 let města Plzně
Adresa Náměstí Republiky 1 306 32 Plzeň
Kontakt Lenka Bílá
Telefon 728 543 819, 602 105 239

  Nadační příspěvky pro vědeckou, literární a uměleckou činnost
Vyhlašovatel   Hlávkova nadace
Adresa Vodičkova 17, Praha 1, schodiště č. 3, 2. patro
Kontakt dr. Rýdlová
Telefon 224947691, 224947686

  Národní program Životní prostředí „Dešťovka“
Vyhlašovatel   Ministerstvo životního prostředí ČR

  Oranžové hřiště
Vyhlašovatel   Nadace ČEZ

  Podpora regionů
Vyhlašovatel   Nadace ČEZ

  Podpora sociálních, zdravotních, environmentálních a komunitních aktivit
Vyhlašovatel   Nadace ČEZ

  Podpora výstavby a obnovy dětských a sportovních hřišť
Vyhlašovatel   Nadace ČEZ

  Podpora vzdělání pro etickou výchovu
Vyhlašovatel   F-nadace

  Potřebuji pomoc
Vyhlašovatel   Nadace Bariéry
Adresa Melantrichova 5, 110 00 Praha 1
Telefon 224 230 216, 224 214 452

  Příspěvek z Nadace T. Bati
Vyhlašovatel   Nadace T. Bati
Adresa Gahurova 292, 760 01 Zlín
Telefon +420 603 484 108

  Příspěvk z Nadace Dětský mozek
Vyhlašovatel   Nadace Dětský mozek
Adresa Riegrova 336/5, 250 01 Brandýs nad Labem

  Příspěvky Nadace táta a máma
Vyhlašovatel   Nadace táta a máma
Adresa Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1
Telefon +420 226 222 050

  Příspěvky z fondu Black & Decker
Vyhlašovatel   Fond Black & Decker

  Příspěvky z Nadačního fondu J&T
Vyhlašovatel   Nadační fond J&T
Adresa Prosecká 851/64, 190 00 Praha
Kontakt Mgr. Marie Oktábcová
Telefon +420 221 710 374

  Program Nejdřív střecha
Vyhlašovatel   Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

  Rozvoj urbanizačních center
Vyhlašovatel   Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  Služby v oblasti rané péče
Vyhlašovatel   Nadace rozvoje občanské společnosti

  Sport bez bariér
Vyhlašovatel   Konto Bariéry

  Stipendia Vlády ČR
Vyhlašovatel   Ministerstvo školství ČR

  TechSoup Česká republika - softwarová podpora NNO
Vyhlašovatel   Nadace VIA

  Výzva k předkládání náhradních projektů v rámci Integrovaných plánů rozvoje měst
Vyhlašovatel   Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  Vzdělávání a podpora křesťanských učitelů
Vyhlašovatel   F-nadace

  Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
Vyhlašovatel   Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  Žádost o stipendium pro akademický rok 2016/2017
Vyhlašovatel   Krajský úřad Ústeckého kraje

  Živá komunita
Vyhlašovatel   Nadace VIA


 Ikonka databáze grantů o.s. Econnect,
 chcete-li oživte jí i Vaše stránky

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Nové granty e-mailem

Novinky v grantovém kalendáři můžete dostávat každý týden e-mailem. * MAILING LIST novegranty-l@list.ecn.cz je určen neziskovým organizacím a aktivistům.
Chcete se přihlásit? - pište na fundraising@ecn.cz.

Užitečné odkazy ve fundraisingu

FUNDRAISING ON-LINE - Manuál jak využívat internetové stránky a on-line komunikační technologie pro fundraising, případové studie
Kormidlo.cz: Fundraising, financování NNO - kategorie katalogu odkazů občanské společnosti - najdete zde např. přehled nadací, vzdělávání, služby atd.
Grantový kalendář Econnectu
České centrum fundraisingu

Katalog Kormidlo.cz

www.kormidlo.cz
Najdete v něm také kategorii Fundraising, financování NNO

ZASÍLÁNÍ NOVINEK ze zpravodajství Econnectu

  • Zprávy a informace ze stránek Econnectu můžete pravidelně dostávat e-mailem.
    Stačí vyplnit formulář - vyberte si typ zpráv, téma a interval zasílání.

Projekt podpořil

EUNROS
Projekt Informační servis pro NNO byl podpořen programem Evropské unie Phare – Rozvoj občanské společnosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz