Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Novinky
[ nno.ecn.cz > novinky ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Vybrat 7. 1. 2016 -Nadace pomůže školám s ekologickou výchovou

LIBEREC [Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor] - Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor vyhlásila již čtrnáctý ročník grantového programu ekologické výchovy dětí. Podporovány jsou projekty škol i organizací pracující s mládeží, které mají za cíl prohlubovat vztah nejmladší generace k přírodě. Žádosti, které jsou k dispozici na internetových stránkách nadace, je možné zasílat až do konce ledna. „Projekty by měly klást důraz na práci v terénu. Míněna je například výzkumná práce, pozorování živočichů či rostlin, péče o přírodní zajímavosti, ekosystém lesa, regionální problémy a podobně. Důraz je kladen i na samostatnou aktivitu dětí. Přednost bude dána projektům s přímou vazbou na Jizerské hory,“ říká Ondřej Petrovský, ředitel nadace. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat 23. 9. 2015 -MŽP dá 13,5 milionu na projekty neziskovkám zaměřeným na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj

PRAHA [MŽP ČR] - Ministerstvo životního prostředí ve svém rozpočtu vyhradilo 13,5 milionu korun na projekty pro nestátní neziskové organizace působící na poli ochrany životního prostředí. Oproti loňskému roku dostanou tedy o 1,5 milionu více. Neziskovky můžou podávat své projektové žádosti na MŽP až do 21. října do 12 hodin. Podporu lze získat na projekty, které přispějí k naplňování cílů Státní politiky životního prostředí a dalších státních strategických dokumentů. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat 12. 8. 2014 -Soutěž Společně otevíráme data 2014 zahájí večírek

PRAHA [Fórum pro otevřená data ] - Fond Otakara Motejla připravuje 2. ročník soutěže o nejlepší aplikace nad otevřenými daty. Deset vítězných projektů získá finanční a věcné ceny. Zahájení proběhne 2. září formou večírku, který propojí poskytovatele dat a tvůrce aplikací. Celý text ::lidská práva::
 

Vybrat 28. 5. 2014 -Rekvalifikační vzdělávací program - MANAGEMENT

PRAHA [Nadace rozvoje občanské společnosti] - Rekvalifikační vzdělávací program MANAGEMENT, který bude probíhat v období září–prosinec 2014 ve Vzdělávacím středisku Václavka v Praze 5, pořádá formou vzdělávacího kurzu Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové, a je určen především pro zájemce z neziskových organizací, podmínkou je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 20. 1. 2014 -Fond pro nestátní neziskové organizace rozdělí 205 miliónů korun na podporu aktivit občanské společnosti

PRAHA [NROS/ Nadace Partnerství] - České neziskové organizace mají opět příležitost čerpat prostředky na realizaci svých projektů z nově zřízeného Fondu pro nestátní neziskové organizace. Během dvou výzev, které vyhlašují Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a Nadace Partnerství, bude rozděleno 205 miliónů korun. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 20. 11. 2013 -Granty na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m. Prahy a Program Čistá energie Praha

PRAHA [Magistrát hl. m. Prahy] - Hlavní město Praha vyhlašuje grantové řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy a Program Čistá energie Praha pro rok 2014. Uzávěrka je stanovena na 19. prosince 2013. Celý text ::životní prostředí, občanský sektor::
 

Vybrat 12. 11. 2013 -Neziskový sektor zná první držitele ocenění Neziskovka roku

PRAHA [Nadace rozvoje občanské společnosti] - Nejúspěšnější neziskové organizace v České republice poprvé získaly ocenění Neziskovka roku. Ta byla během slavnostního večera v prostorech Senátu Parlamentu ČR udělena ve čtyřech kategoriích. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 9. 9. 2013 -Chcete poznat své sousedy? Grantový fond Era vám s tím může pomoci

PRAHA [Nadace VIA] - Máte nápad, jak oživit vaši obec? Rádi byste poznali své sousedy? Chcete spolupracovat i s dalšími spolky a místní samosprávou? Jste ochotni investovat svůj čas a znalosti? Nebojíte se požádat o pomoc místní podnikatele? Pak je tu Grantový fond Era právě pro vás! Na podporu vašich aktivit můžete získat až 70 000 Kč. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 9. 9. 2013 -Chcete obnovit cestu? Chcete opravit křížek? Nechybí Vám nadšení ale finance?

PRAHA [Nadace VIA] - Právě pro Vás je tu program ČSOB a Era pro podporu regionů a to konkrétně Grantový fond ČSOB! Ucházet o podporu se mohou projekty, jejichž cílem je přímá péče o životní prostředí nebo obnova místních kulturních památek. Podmínkou je aktivní zapojení místních obyvatel do přípravy a realizace projektu. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 22. 7. 2013 -Mezinárodní projekt globálního rozvojového vzdělávání

PRAHA [Econnect/ Partners Czech] - Od dubna 2013 realizuje organizace Partners Czech ve spolupráci s partnerskými organizacemi v Rumunsku, Bulharsku a Burundi projekt zaměřený na globální rozvojové vzdělávání, jehož hlavní cílovou skupinou jsou studenti vysokých škol. Projekt se týká Rozvojových cílů tisíciletí (Millenium Development Goals), které představují hlavní rozvojovou agendu OSN. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 4. 7. 2013 -Nadace VIA vyhlašuje 6. ročník vzdělávacího cyklu „Průvodce po nástrahách v neziskovém sektoru“

PRAHA [Nadace VIA] - Díky finanční podpoře ČSOB nabízí Nadace VIA nově vzniklým a začínajícím místním nevládním neziskovým organizacím, neformálním iniciativám a aktivním jednotlivcům možnost účastnit se cyklu workshopů „Průvodce po nástrahách v neziskovém sektoru“. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 27. 6. 2013 -Hledáme nápady na města z jiného těsta

PRAHA [Nadace VIA] - Nadace VIA vyhlašuje další grantové kolo Fondu místních iniciativ. O grant až ve výši 70 000 Kč se mohou ucházet neziskové organizace, které se snaží o vylepšení podoby veřejného prostoru nebo upevnění vztahů mezi lidmi ve své obci. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 22. 5. 2013 -V rámci Evropského týdne mládeže se v Olomouckém kraji uskuteční akce na podporu neformálního vzdělávání mladých

OLOMOUC [Česká národní agentura Mládež] - Šestý ročník Evropského týdne mládeže (Evropský týden mládeže 2013) proběhne v celé Evropě v týdnu od 26. května do 2. června. V rámci tohoto týdne se ve všech 33 zemích, které jsou zapojeny do programu EU Mládež v akci, uskuteční rozličné události a aktivity. V Olomouckém kraji je naplánována na 31. května v Prostějově na nám. TG.Masaryka a 1. června v Olomouci na Horním náměstí akce s názvem Udělej si placku s účastníkem Evropské dobrovolné služby. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 23. 4. 2013 -Cena VIA BONA zahajuje nominace

PRAHA [Nadace VIA] - Nadace VIA společně s Nadací The Kellner Family Foundation ve spolupráci s Velvyslanectvím Spojených států amerických a dalšími partnery otevírají nominace 16. ročníku Ceny VIA BONA za filantropii. Toto prestižní ocenění každoročně vyzdvihuje následováníhodné příklady dárcovství, ukazuje aktuální filantropické trendy a inspiruje tak nové dárce. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 12. 4. 2013 -Fond T-Mobile vyzývá: „Mluvme spolu!“

PRAHA [Nadace VIA] - Nadace Via vyhlašuje otevřenou grantovou výzvu pro všechny, kdo mají nápady na projekty, které přispějí k lepší komunikaci skupin místních občanů, usnadní komunikaci lidí a místních úřadů nebo posílí dovednosti lidí vzájemně si naslouchat, vést konstruktivní dialog a slaďovat různé zájmy.
O grant v maximální výši 100 000 Kč se mohou kromě nestátních neziskových organizací, příspěvkových organizací a obcí hlásit nově i jednotlivci a neformální skupiny obyvatel. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 5. 4. 2013 -Granty Nadace Bona

PRAHA [Econnect/ Nadace Bona] - Nadace Bona vyhlašuje grantové řízení na rozdělení výnosů z nadačního investičního fondu (dále jen NIF) v souladu s obecně prospěšným cílem, k němuž byla zřízena tj. k podpoře humanitárních projektů a programů právnických osob působících v oblasti zdravotnictví a sociální péče, které používají socioterapeutické programy a alternativní metody léčby a péče, směřující k integraci duševně hendikepovaných osob do života společnosti. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 27. 3. 2013 -Chcete, aby vaše práce v komunitě měla větší dopad? Antikomplex, Nadace VIA a Sdružení VIA vám nabízí konzultace!

PRAHA [Nadace VIA] - Minimálně šest organizací nebo neformálních iniciativ, které chtějí pracovat na svém rozvoji, bude moci získat osobního konzultanta. Zaměstnanci a spolupracovníci Sdružení VIA a Nadace VIA jsou vybraným zájemcům připraveni zdarma poskytnout svůj čas a zkušenosti. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 26. 3. 2013 -Nadace VIA a Koučink centrum vyhlašují program Koučink – čas (pro váš) růst

PRAHA [Nadace VIA] - Zapalujete? Ale kdo pomáhá hořet Vám? Vedete tým lidí, řešíte složité problémy a nemáte podporu? Vydali jste se na cestu osobního růstu a chybí vám průvodce? Potřebujete kouče? Můžete ho mít. Sami pro sebe a na půl roku. Stačí, když do 4. dubna 2013 vyplníte žádost o zařazení do programu Koučink – čas (pro váš) růst, společného programu Nadace VIA a Koučink Centra.
Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 19. 3. 2013 -Forum 2000 se letos zaměří na společenské transformace a Havlovo globální minimum

PRAHA [Nadace Forum 2000] - 17. výroční konference Forum 2000 proběhne letos v Praze ve dnech 15. až 17. září. Mezi již potvrzenými hosty jsou např. Jeho Svatost dalajlama, nositel Nobelovy ceny míru Elie Wiesel či známý britský novinář Edward Lucas. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 5. 3. 2013 -Nadační fond Kousek po kousku vyhlašuje grantové kolo pro rok 2013/2014

Studénka – Butovice [Econnect/ Nadační fond Kousek po kousku] - Cílem grantového kola Nadačního fondu Kousek po kousku je podpořit nejrůznější žádosti a projekty s pozitivním dopadem především v severomoravském regionu, které usilují o kvalitnější a bohatší komunitní život a chtějí pomoci aktivním a nadaným lidem ze svého okolí. Uzávěrka příjmu žádostí je stanovena na 5. dubna 2013. Celý text ::sociální oblast, občanský sektor::
 
stránka   1 | 2 | Další

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Doporučujeme ...


ZPRAVODAJSTVÍ ze světa NNO
: zprávy - tiskové zprávy - názory a komentáře - témata+kauzy

Občanská společnost - návod k použití
Občanská společnost - návod k použití - www.obcan.ecn.cz
Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU

Press servis - snadné zasílání tiskových zpráv NNO do médií
Služba Press servis + manuál Jak spolupracovat s médii

ikona Kormidlo.cz
www.Kormidlo.cz

ikona Dobrovolnik.cz
www.Dobrovolnik.cz

Obec konzultantů pro neziskový sektor

Nabídka služeb pro NNO:

  • Potřebuje vaše NNO pomoc v oblasti účetnictví, daní, dotací, ekonomiky NNO či poradenství? Podívejte se na nabídku služeb

ZASÍLÁNÍ NOVINEK ze zpravodajství Econnectu

  • Zprávy a informace ze stránek Econnectu můžete pravidelně dostávat e-mailem.
    Stačí vyplnit formulář - vyberte si typ zpráv, téma a interval zasílání.

Tiskové zprávy NNO

Pomůžeme vám zveřejnit vaše stanoviska, tiskové zprávy a informace o činnosti a projektech vaší organizace. Využijte následujících služeb: Tiskové zprávy nevládních organizací vystavujeme na stránkách Econnectu do několika hodin po zveřejnění.

Projekt podpořil

EUNROS
Projekt Informační servis pro NNO byl podpořen programem Evropské unie Phare – Rozvoj občanské společnosti

PODPOŘTE Econnect

Myslíte si, že je naše práce užitečná? Dejte o nás vědět a umístěte na své stránky ZPRÁVY z Econnectu, nebo BANNER či IKONU Econnectu.
Více v sekci o Econnectu
Econnect - portál občanského sektoru

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz