Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Databáze grantů o.s. Econnect

 

22.1.2019 -  Program podpory projektů protidrogové prevence
Vyhlašovatel   Krajský úřad Plzeňského kraje

23.1.2019 -  Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť
Vyhlašovatel   Magistrát hl. m. Praha

25.1.2019 -  Dobrovolnictví
Vyhlašovatel   Krajský úřad kraje Vysočina

25.1.2019 -  Provoz středisek domácí hospicové/paliativní péče
Vyhlašovatel   Krajský úřad kraje Vysočina

25.1.2019 -  Specifická primární prevence rizikového chování ve školách
Vyhlašovatel   Krajský úřad kraje Vysočina

25.1.2019 -  Sportujeme a volný čas
Vyhlašovatel   Krajský úřad kraje Vysočina

28.1.2019 -  XI. ročníku Programu 3P
Vyhlašovatel   Nadace rozvoje občanské společnosti

31.1.2019 -  27. ročník grantů na podporu výtvarných projektů
Vyhlašovatel   Nadace pro současné umění

31.1.2019 -  Péče o životní prostředí
Vyhlašovatel   Krajský úřad Pardubického kraje

31.1.2019 -  Podpora materiálního zabezpečení sociálních služeb
Vyhlašovatel   Krajský úřad Pardubického kraje

31.1.2019 -  Podpora prorodinných aktivit
Vyhlašovatel   Krajský úřad Pardubického kraje

31.1.2019 -  Podpora sociálního podnikání
Vyhlašovatel   Krajský úřad Pardubického kraje

31.1.2019 -  Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit
Vyhlašovatel   Krajský úřad Pardubického kraje

31.1.2019 -  Program ekologické výchovy dětí
Vyhlašovatel   Nadace Ivana Dejmala

31.1.2019 -  Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví
Vyhlašovatel   Krajský úřad Zlínského kraje

31.1.2019 -  Program podpory kultury a památkové péče
Vyhlašovatel   Krajský úřad Pardubického kraje

31.1.2019 -  Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí
Vyhlašovatel   Krajský úřad Pardubického kraje

1.2.2019 -  Fond pomoci dětem s DMO
Vyhlašovatel   Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

1.2.2019 -  Podpora sportu
Vyhlašovatel   Krajský úřad Ústeckého kraje

1.2.2019 -  Program na podporu sociálně zdravotních aktivit
Vyhlašovatel   Krajský úřad Zlínského kraje

1.2.2019 -  Program obnovy kulturních památek a památek místního významu
Vyhlašovatel   Krajský úřad Zlínského kraje

1.2.2019 -  Program podpory regionální kulturní činnosti
Vyhlašovatel   Krajský úřad Ústeckého kraje

1.2.2019 -  Volný čas
Vyhlašovatel   Krajský úřad Ústeckého kraje

25.2.2019 -  Fond vzdělání
Vyhlašovatel   Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

28.2.2019 -  Granty Nadace ČLF
Vyhlašovatel   Nadace ČLF

28.2.2019 -  Granty Nadace Život umělce
Vyhlašovatel   Nadace Život umělce

28.2.2019 -  Mentorský program pro výchovu nových vedoucích/lektorů
Vyhlašovatel   F-nadace

28.2.2019 -  Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
Vyhlašovatel   Ministerstvo životního prostředí ČR

28.2.2019 -  Paliativní a hospicová péče
Vyhlašovatel   Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

28.2.2019 -  Program Senior
Vyhlašovatel   Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

1.3.2019 -  Dotační program na činnost národnostních menšin
Vyhlašovatel   Krajský úřad Jihomoravského kraje

1.3.2019 -  Dotační program na podporu pečujících osob
Vyhlašovatel   Krajský úřad Jihomoravského kraje

1.3.2019 -  Dotační program pro oblast protidrogových aktivit
Vyhlašovatel   Krajský úřad Jihomoravského kraje

1.3.2019 -  Podpora památek místního významu
Vyhlašovatel   Krajský úřad Jihomoravského kraje

1.3.2019 -  Podpora služeb pro rodiny
Vyhlašovatel   Krajský úřad Jihomoravského kraje

1.3.2019 -  Podpora sportu
Vyhlašovatel   Krajský úřad Jihomoravského kraje

1.3.2019 -  Preventivní programy škol
Vyhlašovatel   Krajský úřad Jihomoravského kraje

7.3.2019 -  DOBRO - DRUZI
Vyhlašovatel   Nadace VIA

31.3.2019 -  Granty Nadace Zdraví pro Moravu
Vyhlašovatel   Nadace Zdraví pro Moravu

31.3.2019 -  Obyčejný život
Vyhlašovatel   Výbor dobré vůle - Nadace Olgy havlové

31.3.2019 -  Zaměstnanecké granty
Vyhlašovatel   Nadace ČEZ

28.4.2019 -  Program Sasakawa Asthma Fund
Vyhlašovatel   Výbor dobré vůle - Nadace Olgy havlové

1.5.2019 -  Evangelizační materiály
Vyhlašovatel   F-nadace

15.5.2019 -  Granty Nadace Dětský mozek
Vyhlašovatel   Nadace Dětský mozek

30.6.2019 -  Práce křesťanských lektorů na školách v ČR a na Slovensku
Vyhlašovatel   F-nadace

2.12.2019 -  Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika II
Vyhlašovatel   Ministerstvo životního prostředí ČR

31.12.2021 -  Nová zelená úsporám
Vyhlašovatel   Ministerstvo životního prostředí ČR


Průběžné granty

  Cesty k integraci
Vyhlašovatel   Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
Adresa Senovážné nám. 2, Praha 1
Kontakt Eva Kvasničková
Telefon 224 217 331

  Domovní čistírny odpadních vod
Vyhlašovatel   Ministerstvo životního prostředí ČR

  Dotace na zateplení a energeticky úsporné renovace veřejných objektů
Vyhlašovatel   Ministerstvo životního prostředí ČR

  Fond Tři sestry
Vyhlašovatel   Fond Tři sestry

  Fond Ústeckého kraje
Vyhlašovatel   Krajský úřad Ústeckého kraje

  Grant Nadace pro transplantaci kostní dřeně
Vyhlašovatel   Nadace pro transplantaci kostní dřeně

  Grantový program "Benefice s Divokými husami."
Vyhlašovatel   Nadace Divoké husy
Adresa Hybernská 1007/20, Praha 1, 110 00
Kontakt Ivana Průšová
Telefon 736 457 888

  Grantový program Pro zdravou krajinu
Vyhlašovatel   Nadace Ivana Dejmala

  Grantový program Pro zdravou krajinu
Vyhlašovatel   Nadace Ivana Dejmala

  Hospodaření s dešťovou a přečištěnou odpadní vodou
Vyhlašovatel   Ministerstvo životního prostředí ČR

  Individuální dotace
Vyhlašovatel   Krajský úřad Jihomoravského kraje

  Individuální pomoc dětem
Vyhlašovatel   Nadace Naše dítě
Adresa Nadace Naše dítě, Ústavní čp. 95, Praha 8 - Bohnice, 181 02
Kontakt Anna Žebrová,

  Konto Bariéry
Vyhlašovatel   Nadace Bariéry
Adresa Melantrichova 5, 110 00 Praha 1
Telefon 224 230 216, 224 214 452

  Kotlíkové dotace II
Vyhlašovatel   Krajský úřad kraje Vysočina

  Matchingový fond Nadace Partnerství
Vyhlašovatel   Nadace Partnerství

  Mikrogranty na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit
Vyhlašovatel   Krajský úřad Plzeňského kraje

  Nadace Jedličkova ústavu - pomoc pro jednotlivce
Vyhlašovatel   Nadace Jedličkova ústavu

  Nadace Jedličkova ústavu - pomoc pro organizace
Vyhlašovatel   Nadace Jedličkova ústavu

  Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor - studentský grantový program
Vyhlašovatel   Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

  Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor - základní grantový program
Vyhlašovatel   Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

  Nadační příspěvky na podporu kulturních, sportovních, humanitárních a vydavatelských aktivit v Plzni
Vyhlašovatel   Nadace 700 let města Plzně
Adresa Náměstí Republiky 1 306 32 Plzeň
Kontakt Lenka Bílá
Telefon 728 543 819, 602 105 239

  Nadační příspěvky pro vědeckou, literární a uměleckou činnost
Vyhlašovatel   Hlávkova nadace
Adresa Vodičkova 17, Praha 1, schodiště č. 3, 2. patro
Kontakt dr. Rýdlová
Telefon 224947691, 224947686

  Národní program Životní prostředí „Dešťovka“
Vyhlašovatel   Ministerstvo životního prostředí ČR

  Oranžové hřiště
Vyhlašovatel   Nadace ČEZ

  Oranžové hřiště
Vyhlašovatel   Nadace ČEZ

  Podpora regionů
Vyhlašovatel   Nadace ČEZ

  Podpora vzdělání pro etickou výchovu
Vyhlašovatel   F-nadace

  Potřebuji pomoc
Vyhlašovatel   Nadace Bariéry
Adresa Melantrichova 5, 110 00 Praha 1
Telefon 224 230 216, 224 214 452

  Příspěvek z Nadace T. Bati
Vyhlašovatel   Nadace T. Bati
Adresa Gahurova 292, 760 01 Zlín
Telefon +420 603 484 108

  Příspěvk z Nadace Dětský mozek
Vyhlašovatel   Nadace Dětský mozek
Adresa Riegrova 336/5, 250 01 Brandýs nad Labem

  Příspěvky Nadace táta a máma
Vyhlašovatel   Nadace táta a máma
Adresa Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1
Telefon +420 226 222 050

  Příspěvky z fondu Black & Decker
Vyhlašovatel   Fond Black & Decker

  Příspěvky z Nadačního fondu J&T
Vyhlašovatel   Nadační fond J&T
Adresa Prosecká 851/64, 190 00 Praha
Kontakt Mgr. Marie Oktábcová
Telefon +420 221 710 374

  Program Nejdřív střecha
Vyhlašovatel   Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

  Rozvoj urbanizačních center
Vyhlašovatel   Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  Sport bez bariér
Vyhlašovatel   Konto Bariéry

  Stipendia Vlády ČR
Vyhlašovatel   Ministerstvo školství ČR

  TechSoup Česká republika - softwarová podpora NNO
Vyhlašovatel   Nadace VIA

  Výzva k předkládání náhradních projektů v rámci Integrovaných plánů rozvoje měst
Vyhlašovatel   Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
Vyhlašovatel   Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  Žádost o stipendium pro akademický rok 2016/2017
Vyhlašovatel   Krajský úřad Ústeckého kraje

  Živá komunita
Vyhlašovatel   Nadace VIA


 Ikonka databáze grantů o.s. Econnect,
 chcete-li oživte jí i Vaše stránky

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Nové granty e-mailem

Novinky v grantovém kalendáři můžete dostávat každý týden e-mailem. * MAILING LIST novegranty-l@list.ecn.cz je určen neziskovým organizacím a aktivistům.
Chcete se přihlásit? - pište na fundraising@ecn.cz.

Užitečné odkazy ve fundraisingu

FUNDRAISING ON-LINE - Manuál jak využívat internetové stránky a on-line komunikační technologie pro fundraising, případové studie
Kormidlo.cz: Fundraising, financování NNO - kategorie katalogu odkazů občanské společnosti - najdete zde např. přehled nadací, vzdělávání, služby atd.
Grantový kalendář Econnectu
České centrum fundraisingu

Katalog Kormidlo.cz

www.kormidlo.cz
Najdete v něm také kategorii Fundraising, financování NNO

ZASÍLÁNÍ NOVINEK ze zpravodajství Econnectu

  • Zprávy a informace ze stránek Econnectu můžete pravidelně dostávat e-mailem.
    Stačí vyplnit formulář - vyberte si typ zpráv, téma a interval zasílání.

Projekt podpořil

EUNROS
Projekt Informační servis pro NNO byl podpořen programem Evropské unie Phare – Rozvoj občanské společnosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz