Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Databáze grantů o.s. Econnect

 

27.9.2017 -  Národní program Životní prostředí - Výzva č. 5/2017
Vyhlašovatel   Ministerstvo životního prostředí ČR

27.9.2017 -  Výběrové řízení v programech Péče, Připomínka, Obnova, Budoucnost a podprogramu Naše Budoucnost
Vyhlašovatel   Nadační fond obětem holocaustu

29.9.2017 -  Dotace pro NNO
Vyhlašovatel   Ministerstvo obrany

29.9.2017 -  Granty Komunitní nadace Tři brány
Vyhlašovatel   Komunitní nadace Tři brány

29.9.2017 -  Mezinárodní souvislosti roku 1968
Vyhlašovatel   Ministerstvo zahraničních věcí ČR

29.9.2017 -  Pomozte dětem
Vyhlašovatel   Nadace rozvoje občanské společnosti

29.9.2017 -  Program grantové podpory po NNO
Vyhlašovatel   Ministerstvo zdravotnictví ČR

29.9.2017 -  Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
Vyhlašovatel   Ministerstvo zdravotnictví ČR

29.9.2017 -  Vyhlášení výběrového řízení na projekty Česko-polského fóra
Vyhlašovatel   Ministerstvo zahraničních věcí ČR

29.9.2017 -  Vyhlášení výběrového řízení na projekty v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů
Vyhlašovatel   Ministerstvo zahraničních věcí ČR

29.9.2017 -  Vyhlášení výběrového řízení na projekty zaměřené na spolupráci s krajanskými komunitami v zahraničí
Vyhlašovatel   Ministerstvo zahraničních věcí ČR

30.9.2017 -  Bezpečnost a kvalita zdravotní péče
Vyhlašovatel   Ministerstvo zdravotnictví ČR

30.9.2017 -  Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže
Vyhlašovatel   Magistrát hl. města Prahy

30.9.2017 -  Dotační řízení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Vyhlašovatel   Úřad vlády ČR

30.9.2017 -  Národní program řešení problematiky HIV/AIDS
Vyhlašovatel   Ministerstvo zdravotnictví ČR

30.9.2017 -  Národní program zdraví - projekty podpory zdraví
Vyhlašovatel   Ministerstvo zdravotnictví ČR

30.9.2017 -  Neinvestiční projekty v oblasti protidrogové politiky
Vyhlašovatel   Ministerstvo zdravotnictví ČR

30.9.2017 -  Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí NNO
Vyhlašovatel   Úřad vlády ČR

30.9.2017 -  Podpora literární tvorby a publikační činnosti
Vyhlašovatel   Krajský úřad Plzeňského kraje

30.9.2017 -  Podpora romské integrace
Vyhlašovatel   Úřad vlády ČR

30.9.2017 -  Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání
Vyhlašovatel   Ministerstvo školství ČR

30.9.2017 -  Podpora veřejně účelných aktivit NNO v oblasti rovnosti žen a mužů
Vyhlašovatel   Úřad vlády ČR

30.9.2017 -  Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených
Vyhlašovatel   Úřad vlády ČR

30.9.2017 -  Prevence kriminality
Vyhlašovatel   Ministerstvo zdravotnictví ČR

30.9.2017 -  Program Podpora pro památky UNESCO
Vyhlašovatel   Ministerstvo kultury ČR

1.10.2017 -  Národní dotační titul - prevence kriminality
Vyhlašovatel   Ministerstvo vnitra

2.10.2017 -  30. otevřené grantové kolo Ústecké komunitní nadace
Vyhlašovatel   Ústecká komunitní nadace
Adresa Koněvova 18/1697, Ústí nad Labem
Kontakt Petr Veselý
Telefon 475 208258

2.10.2017 -  Granty v oblasti literatury
Vyhlašovatel   Ministerstvo kultury ČR

2.10.2017 -  Kulturní aktivity na podporu projektů profesionálního divadla, tance, hudby a výtvarného umění
Vyhlašovatel   Ministerstvo kultury ČR

2.10.2017 -  Podpora profesionálních kulturních aktivit vysílaných do zahraničí
Vyhlašovatel   Ministerstvo kultury ČR

6.10.2017 -  Dotace na podporu projektů v oblasti proodinné politiky
Vyhlašovatel   Krajský úřad kraje Vysočina

6.10.2017 -  Podpora boje proti suchu a na zadržení vody v krajině na území
Vyhlašovatel   Krajský úřad Jihočeského kraje

9.10.2017 -  Poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb
Vyhlašovatel   Krajský úřad Moravskoslezského kraje

9.10.2017 -  Příspěvky z Fondu Air Products
Vyhlašovatel   Ústecká komunitní nadace

9.10.2017 -  Program transformační spolupráce
Vyhlašovatel   Ministerstvo zahraničních věcí ČR

10.10.2017 -  Podpora žáků a studentů Jihočeského kraje
Vyhlašovatel   Krajský úřad Jihočeského kraje

10.10.2017 -  Rozvojové projekty zdravotní péče
Vyhlašovatel   Ministerstvo zdravotnictví ČR

13.10.2017 -  Celoměstké programy podpory vzdělávání
Vyhlašovatel   Magistrát hl. města Prahy

15.10.2017 -  Granty Nadace Landek
Vyhlašovatel   Nadace Landek

15.10.2017 -  Mikrogranty pro oblast školství, mládeže a sportu
Vyhlašovatel   Krajský úřad Plzeňského kraje

16.10.2017 -  Podporu projektů NNO zaměřených na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj
Vyhlašovatel   Ministerstvo životního prostředí ČR

18.10.2017 -  Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy
Vyhlašovatel   Magistrát hl. města Prahy

19.10.2017 -  Dobro-druzi
Vyhlašovatel   Nadace VIA
Kontakt Michaela Rázgová
Telefon 777 351 826

20.10.2017 -  Podpora rozvoje náboženských a nábožensko-kulturních aktivit spolků
Vyhlašovatel   Ministerstvo kultury ČR

20.10.2017 -  Podpora významných kulturních aktivit církví a náboženských společností
Vyhlašovatel   Ministerstvo kultury ČR

20.10.2017 -  Programu integrace příslušníků romské menšiny
Vyhlašovatel   Ministerstvo kultury ČR

25.10.2017 -  Mikrogrant na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit
Vyhlašovatel   Krajský úřad Plzeňského kraje

30.10.2017 -  Grantové řízení Nadace Občanského fóra
Vyhlašovatel   Nadace Občanského fóra

31.10.2017 -  Dotace na poskytování sociálních služeb
Vyhlašovatel   Krajský úřad Královéhradeckého kraje

31.10.2017 -  Grantový program Zelené oázy
Vyhlašovatel   Nadace Partnerství

31.10.2017 -  Individuální žádost o dotaci v oblasti registrovaných sociálních služeb
Vyhlašovatel   Krajský úřad Libereckého kraje

31.10.2017 -  Motivační stipendia
Vyhlašovatel   Krajský úřad kraje Vysočina

31.10.2017 -  Národní program Životní prostředí
Vyhlašovatel   Ministerstvo životního prostředí ČR

31.10.2017 -  Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin
Vyhlašovatel   Ministerstvo kultury ČR

31.10.2017 -  Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2017
Vyhlašovatel   Krajský úřad kraje Vysočina

31.10.2017 -  Pravidla na pořádání mistrovství 2017
Vyhlašovatel   Krajský úřad kraje Vysočina

31.10.2017 -  Pravidla na účast na mistrovství 2017
Vyhlašovatel   Krajský úřad kraje Vysočina

31.10.2017 -  Prevence korupčního jednání
Vyhlašovatel   Ministerstvo vnitra ČR

31.10.2017 -  Prevence kriminality
Vyhlašovatel   Ministerstvo vnitra ČR

31.10.2017 -  Program Kulturní aktivity v památkové péči
Vyhlašovatel   Ministerstvo kultury ČR

31.10.2017 -  Rozvoj dobrovolnické služby
Vyhlašovatel   Ministerstvo vnitra ČR

31.10.2017 -  Účelová dotace z rozpočtu JčK poskytovatelům sociálních služeb v r. 2018
Vyhlašovatel   Krajský úřad Jihočeského kraje

31.10.2017 -  Výběrové řízení Nadace Dětský mozek
Vyhlašovatel   Nadace Dětský mozek

31.10.2017 -  Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí nadačních příspěvků
Vyhlašovatel   Nadační fond Českého rozhlasu

1.11.2017 -  Podpora práce lektorů na školách ve Slovenské republice
Vyhlašovatel   F-nadace

15.11.2017 -  Granty v oblasti památkové péče
Vyhlašovatel   Magistrát hl. města Prahy

30.11.2017 -  Dofinancování evropských vzdělávacích projektů
Vyhlašovatel   Krajský úřad kraje Vysočina

30.11.2017 -  Dotace v oblasti neprofesionálního umění
Vyhlašovatel   Krajský úřad kraje Vysočina

3.12.2017 -  Granty na provozování sportovních center dětí v orientačním běhu
Vyhlašovatel   Nadace orientačního běhu

5.12.2017 -  Dotace na podporu dobrovolnictví
Vyhlašovatel   Krajský úřad kraje Vysočina

7.12.2017 -  Individuální žádost o dotaci v oblasti sociálních věcí
Vyhlašovatel   Krajský úřad Libereckého kraje

10.12.2017 -  Granty na provozování sportovních center mládeže v orientačním běhu
Vyhlašovatel   Nadace orientačního běhu

14.12.2017 -  Státní příspěvek pro zřizovatele ZDVOP dle zákona č. 359/1999 Sb.
Vyhlašovatel   Krajský úřad Libereckého kraje

31.12.2017 -  Individuální žádost o dotaci v oblasti regionální kultury a kulturního dědictví
Vyhlašovatel   Krajský úřad Libereckého kraje

31.12.2017 -  Individuální žádost o dotaci v oblasti zdravotnictví
Vyhlašovatel   Krajský úřad Libereckého kraje

31.12.2017 -  Kotlíkové dotace
Vyhlašovatel   Krajský úřad kraje Vysočina

31.12.2017 -  Kotlíkové dotace
Vyhlašovatel   Krajský úřad Moravskoslezského kraje

31.12.2017 -  Žádost o individuální dotaci v oblasti školství a mládeže
Vyhlašovatel   Krajský úřad Libereckého kraje

31.12.2021 -  Nová zelená úsporám
Vyhlašovatel   Ministerstvo životního prostředí ČR


Průběžné granty

  Cesty k integraci
Vyhlašovatel   Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
Adresa Senovážné nám. 2, Praha 1
Kontakt Eva Kvasničková
Telefon 224 217 331

  Fond Ústeckého kraje
Vyhlašovatel   Krajský úřad Ústeckého kraje

  Grant Nadace pro transplantaci kostní dřeně
Vyhlašovatel   Nadace pro transplantaci kostní dřeně

  Grantový program "Benefice s Divokými husami."
Vyhlašovatel   Nadace Divoké husy
Adresa Hybernská 1007/20, Praha 1, 110 00
Kontakt Ivana Průšová
Telefon 736 457 888

  Hospodaření s dešťovou a přečištěnou odpadní vodou
Vyhlašovatel   Ministerstvo životního prostředí ČR

  Individuální dotace
Vyhlašovatel   Krajský úřad Jihomoravského kraje

  Individuální pomoc dětem
Vyhlašovatel   Nadace Naše dítě
Adresa Nadace Naše dítě, Ústavní čp. 95, Praha 8 - Bohnice, 181 02
Kontakt Anna Žebrová,

  Konto Bariéry
Vyhlašovatel   Nadace Bariéry
Adresa Melantrichova 5, 110 00 Praha 1
Telefon 224 230 216, 224 214 452

  Matchingový fond Nadace Partnerství
Vyhlašovatel   Nadace Partnerství

  Mikrogranty na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit
Vyhlašovatel   Krajský úřad Plzeňského kraje

  Nadace Jedličkova ústavu - pomoc pro jednotlivce
Vyhlašovatel   Nadace Jedličkova ústavu

  Nadace Jedličkova ústavu - pomoc pro organizace
Vyhlašovatel   Nadace Jedličkova ústavu

  Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor - studentský grantový program
Vyhlašovatel   Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

  Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor - základní grantový program
Vyhlašovatel   Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

  Nadační příspěvky na podporu kulturních, sportovních, humanitárních a vydavatelských aktivit v Plzni
Vyhlašovatel   Nadace 700 let města Plzně
Adresa Náměstí Republiky 1 306 32 Plzeň
Kontakt Lenka Bílá
Telefon 728 543 819, 602 105 239

  Nadační příspěvky pro vědeckou, literární a uměleckou činnost
Vyhlašovatel   Hlávkova nadace
Adresa Vodičkova 17, Praha 1, schodiště č. 3, 2. patro
Kontakt dr. Rýdlová
Telefon 224947691, 224947686

  Národní program Životní prostředí „Dešťovka“
Vyhlašovatel   Ministerstvo životního prostředí ČR

  Oranžové hřiště
Vyhlašovatel   Nadace ČEZ

  Podpora regionů
Vyhlašovatel   Nadace ČEZ

  Podpora vzdělání pro etickou výchovu
Vyhlašovatel   F-nadace

  Potřebuji pomoc
Vyhlašovatel   Nadace Bariéry
Adresa Melantrichova 5, 110 00 Praha 1
Telefon 224 230 216, 224 214 452

  Příspěvek z Nadace T. Bati
Vyhlašovatel   Nadace T. Bati
Adresa Gahurova 292, 760 01 Zlín
Telefon +420 603 484 108

  Příspěvk z Nadace Dětský mozek
Vyhlašovatel   Nadace Dětský mozek
Adresa Riegrova 336/5, 250 01 Brandýs nad Labem

  Příspěvky Nadace táta a máma
Vyhlašovatel   Nadace táta a máma
Adresa Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1
Telefon +420 226 222 050

  Příspěvky z fondu Black & Decker
Vyhlašovatel   Fond Black & Decker

  Příspěvky z Nadačního fondu J&T
Vyhlašovatel   Nadační fond J&T
Adresa Prosecká 851/64, 190 00 Praha
Kontakt Mgr. Marie Oktábcová
Telefon +420 221 710 374

  Rozvoj urbanizačních center
Vyhlašovatel   Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  Rychlé granty
Vyhlašovatel   Nadace Via
Kontakt Vladimír Mikeš
Telefon 737 080 557

  Sport bez bariér
Vyhlašovatel   Konto Bariéry

  Stipendia Vlády ČR
Vyhlašovatel   Ministerstvo školství ČR

  TechSoup Česká republika - softwarová podpora NNO
Vyhlašovatel   Nadace VIA

  Výzva k předkládání náhradních projektů v rámci Integrovaných plánů rozvoje měst
Vyhlašovatel   Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  Vzdělávání a podpora křesťanských učitelů
Vyhlašovatel   F-nadace

  Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
Vyhlašovatel   Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  Žádost o stipendium pro akademický rok 2016/2017
Vyhlašovatel   Krajský úřad Ústeckého kraje

  Živá komunita
Vyhlašovatel   Nadace VIA
Kontakt Regina Hulmanová
Telefon 777 221 643


 Ikonka databáze grantů o.s. Econnect,
 chcete-li oživte jí i Vaše stránky

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Nové granty e-mailem

Novinky v grantovém kalendáři můžete dostávat každý týden e-mailem. * MAILING LIST novegranty-l@list.ecn.cz je určen neziskovým organizacím a aktivistům.
Chcete se přihlásit? - pište na fundraising@ecn.cz.

Užitečné odkazy ve fundraisingu

FUNDRAISING ON-LINE - Manuál jak využívat internetové stránky a on-line komunikační technologie pro fundraising, případové studie
Kormidlo.cz: Fundraising, financování NNO - kategorie katalogu odkazů občanské společnosti - najdete zde např. přehled nadací, vzdělávání, služby atd.
Grantový kalendář Econnectu
České centrum fundraisingu

Katalog Kormidlo.cz

www.kormidlo.cz
Najdete v něm také kategorii Fundraising, financování NNO

ZASÍLÁNÍ NOVINEK ze zpravodajství Econnectu

  • Zprávy a informace ze stránek Econnectu můžete pravidelně dostávat e-mailem.
    Stačí vyplnit formulář - vyberte si typ zpráv, téma a interval zasílání.

Projekt podpořil

EUNROS
Projekt Informační servis pro NNO byl podpořen programem Evropské unie Phare – Rozvoj občanské společnosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz