Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Nadační fond Albert dětem 2015 ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
Nadační fond Albert dětem 2015
uzávěrka:  15.10.2014
vyhlašovatel:  Nadační fond Albert
kontakt:  Lucie Šimková (L.simkova@nadacnifondalbert.cz)
Radlická 117, Praha 5
Tel:+420 607 748 002
typ podpory:  Grant, Dotace

Grantový program Nadační fond Albert dětem 2015

I. Zaměření grantového programu NADAČNÍ FOND ALBERT DĚTEM
Aktivity podpořené z grantového programu NADAČNÍ FOND ALBERT DĚTEM by měly směřovat k podpoře sociálně znevýhodněných dětí a mládeže. Konkrétně do této cílové skupiny patří:
- Děti a mládež v zařízeních náhradní a ústavní výchovy,
- Děti a mládež v pěstounských rodinách,
- Rizikové a neorganizované děti a mládež, nebo děti a mládež ze sociálně rizikového prostředí.

Žádosti podané pod hlavičkou grantového programu NADAČNÍ FOND ALBERT DĚTEM by měly být zaměřeny na následující oblasti podpory:
1) Individuální podpora vzdělávacích a rozvojových potřeb konkrétních dětí a mladých lidí do 26 let ze sociálně znevýhodněného prostředí.
2) Projekty komplexně postihující problematiku mládeže vstupující do samostatného života
3) Pravidelné preventivní aktivity s rizikovou či neorganizovanou mládeží – jedná se o podporu pravidelných a cílených aktivit, které aktivně vyhledávají a pracují s rizikovou mládeží a jejich rodinami (NZDM, sanace rodiny, streetwork, apod.).
4) Odborné vzdělávání personálu

II. Kdo může žádat o grant v rámci programu NADAČNÍ FOND ALBERT DĚTEM
Do grantového programu se mohou přihlásit následující organizace:
- neziskové, veřejně prospěšné organizace
- rozpočtové nebo příspěvkové organizace, jejichž záměry jsou v souladu s cílem a posláním Nadačního fondu Albert.

Všechny přihlášené organizace musí mít sídlo na území ČR.

III. Výše nadačního příspěvku v rámci v programu NADAČNÍ FOND ALBERT DĚTEM?
V rámci grantového programu NADAČNÍ FOND ALBERT DĚTEM je stanovena maximální výše udělovaného grantu 100 000 Kč na jeden kraj a 1 organizaci.

Více informací a plné znění výzvy zjistíte zde: http://www.nadacnifondalbert.cz/clanek/788/grantove-programy/pro-deti/grantovy-program-nadacni-fond-albert-detem/nadacni-fond-albert-detem-2015-vyzva.html
 

-
Související odkazy Vyhlášení grantové výzvy
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz