Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > 14. ročník grantových programů na podporu a rozvoje ekonomického vzdělávání, výuky a výzkumu v ČR ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
14. ročník grantových programů na podporu a rozvoje ekonomického vzdělávání, výuky a výzkumu v ČR
uzávěrka:  15.9.2014
vyhlašovatel:  Nadace CERGE-EI
kontakt: 
typ podpory:  Grant, Dotace

Nadace CERGE-EI vyhlašuje 14. ročník grantových programů na podporu a rozvoje ekonomického vzdělávání, výuky a výzkumu v České republice.

Typy aktivit a projektů, které mohou být podpořeny:

Semináře, konference, kulaté stoly apod.
Publikování ekonomického výzkumu
Podpora integrace absolventů Ph.D. studia v zahraničí do výzkumu a výuky v ČR
Zahraniční stáže Ph.D. studentů
Projekty zaměřené na rozvoj a zkvalitnění studijních programů vysokých škol
Obdobné projekty prokazatelně přispívající k rozvoji ekonomického vzdělávání a výzkumu v ČR

Témata:

Tematicky mohou podpořené aktivity obsáhnout libovolné téma ekonomického výzkumu a vzdělávání (mikro a makroekonomie, Česká republika a EU, finanční a kapitálové trhy, ekonomie trhu práce, sociální politika, veřejné finance, ekonomie práva atd.). Výběrová komise bude usilovat o to, aby podpořené projekty byly jako celek tematicky rozmanité. Při hodnocení došlých žádostí o grant bude přihlíženo k využitelnosti výstupu projektu v praxi a k plánované spolupráci mezi výzkumnou instituci a podnikatelskými subjekty nastavené tak, aby získané poznatky vedly k posílení výkonnosti ekonomických subjektů a růstu konkurenceschopnosti.
 

-
Související odkazy Vyhlášení grantové výzvy
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz