Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Konkurz na podporu významných kulturních aktivit církví a náboženských společností ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
Konkurz na podporu významných kulturních aktivit církví a náboženských společností
uzávěrka:  15.10.2014
vyhlašovatel:  Ministerstvo kultury ČR
kontakt: 
typ podpory:  Grant, Dotace

Grant je každoročně vyhlašován v souladu s "Hlavními oblastmi státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím", které vydává Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. Neinvestiční dotace (dále jen "dotace") jsou poskytovány na základě "Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy" (pdf, 281 kB), které jsou přílohou usnesení vlády č. 92 ze dne 1.2.2010, a na základě interních předpisů Ministerstva kultury, tj. příkazu ministra kultury č. 25/2010 (pdf, 4291 kB).

Konkurz je vyhlašován na následující kalendářní rok v průběhu léta a jeho uzávěrka je stanovena tak, aby lhůta pro podávání žádostí nebyla kratší než 30 dnů. Pro rok 2015 je stanoven termín pro podávání žádostí do 15. října 2014 včetně. Nestátní neziskové organizace musí vyplnit "Žádost nestátní neziskové organizace o státní dotaci" (dále jen "žádost"), která se podává na předepsaném formuláři. K povinným součástem žádosti patří popis projektu a "Rozpočet projektu". Žadatelé o dotaci musí splnit všechny stanovené podmínky, aby mohly být jejich žádosti zařazeny do konkurzu.

Předmětem projektů mohou být buď jednorázové akce (např. koncert, výstava, setkání na poutních místech), nebo činnosti (např. koncertní cykly, pravidelná setkání duchovně-kulturního charakteru), které zvyšují informovanost a zájem o náboženskou oblast vymezenou činností registrovaných církví a náboženských společností. Projekty na akce investičního charakteru nebudou do konkurzu zařazeny.
 

-
Související odkazy Vyhlášení grantové výzvy
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz