Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Bílé Karpaty: region s perspektivou trvale udržitelného života - úvodní slovo ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

Bílé Karpaty: region s perspektivou trvale udržitelného života - úvodní slovo

20. 9. 2002 -

Úvodní slovo

        Bílé Karpaty patří k těm koutům naší republiky, kam nesměřují hlavní nápory turistického ruchu a i v povědomí naší veřejnosti zaujímají ve srovnání s jinými regiony spíše okrajové místo. Přesto (anebo možná právě proto) jde o kraj, kde se dochovala zajímavá kombinace přírodních scenérií a výtvorů lidských rukou, dodávající mu zvláštní, podmanivé kouzlo, které překvapí nejednoho návštěvníka, jenž do těchto končin zavítá poprvé.

        Překvapení by však nemuselo pramenit jen z poznání přírodních krás, ale také ze zjištění, že Bílé Karpaty dnes začínají pulsovat množstvím různých iniciativ a činností, které přispívají k oživení tohoto regionu. Materiál, který právě otevíráte, si klade za cíl představit některé z nich. Jejich společnou platformou je úsilí o zavádění ekologicky šetrných způsobů života, obnovu místních tradic a řemesel a hledání nástrojů k ekonomickému rozvoji tohoto kraje. Výčet těchto aktivit zdaleka není úplný, protože takové projekty se počítají na mnoho desítek. Některé právě vznikají, jiné se úspěšně rozvíjejí či vrcholí, další hledají pro své pokračování nové zdroje finančních prostředků.

        Projekty, které jsou zmíněny v této publikaci, patří vesměs k těm, jimž se daří překročit úzce chápanou hranici "ochranářských aktivit" a zasahují svým pojetím i cílem do příbuzných oblastí sociálních, ekonomických a kulturních. Jejich představení je vedeno snahou ukázat, že v Bílých Karpatech existuje široký potenciál pro rozvoj občanských aktivit různého druhu: ať už se realizuje na poli ovocnářství, pastevectví, zemědělství, energetiky, turistiky či života komunit.

        Bílé Karpaty, pohoří tvořící hranice mezi Českou republikou a Slovenskem, jsou od roku 1980 Chráněnou krajinnou oblastí a od roku 1996 také Biosférickou rezervací UNESCO. Přirozené prolínání zalesněných kopců, drobných políček, kvetoucích luk a údolí vytváří specifický, malebný ráz této krajiny, která je odedávna zdrojem inspirace pro řadu českých umělců, zvláště malířů (bratři Uprkovi, A.Frolka, J.Koudelka, Z.Braunerová) a hudebních skladatelů (L.Janáček, V.Novák, B.Foerster či A.Hába), stejně jako vyhledávanou oázou odpočinku pro víkendové a prázdninové rekreanty.

        Vedle přírody to byli vždy také místní lidé, kteří se svým způsobem života podíleli na formování vzhledu krajiny a svými zvyky a tradicemi, předávanými z generace na generaci, dodávali této oblasti pestrý a unikátní charakter. Avšak to, co bylo odedávna hlavní charakteristikou Bílých Karpat - nízká hustota osídlení a převládající zemědělství jako způsob obživy - je také příčinou nemalých problémů, s nimiž se tento region v současnosti potýká. Socialistická velkovýroba dramaticky změnila vztah k půdě především u mladší generace, která tak v dnešní době projevuje jen malý zájem o restituované pozemky. Kvůli stagnující zemědělské produkci a tradiční absenci průmyslu (do poloviny tohoto století zde existovalo pouze několik malých skláren, pil, pivovarů a posléze zbrojovek) ubývá pracovních příležitostí. Situaci navíc zkomplikovalo rozdělení Československa a vznik státní hranice uprostřed regionu, jehož typickým rysem vždy bylo intenzivní stýkání českého a slovenského etnika. Došlo tak k omezení trhu a ztrátě pracovních míst na druhé straně hranice. V regionu roste nezaměstnanost (ve většině obcí Bílých Karpat dnes přesahuje 10%) a nutí mladé lidi hledat uplatnění jinde, což v důsledku tyto negativní trendy ještě více posiluje.

        Navzdory tomuto chmurnému vývoji se však v současné době rýsují i jiné, mnohem optimističtější perspektivy budoucnosti Bílých Karpat. Na jejich vytváření se podílí řada organizací i jednotlivců, kterým leží na srdci zachování přírodního, kulturního i obecně lidského bohatství tohoto regionu pro příští generace. Toto dílo spočívá v realizaci a podpoře nemalého počtu lokálních projektů a iniciativ, na kterých se podílejí místní občané ve spolupráci s občanskými sdruženími, členy obecních zastupitelstev, s místními drobnými podnikateli i zahraničními investory. Dynamický rozvoj těchto aktivit v posledních letech vzbuzuje naději, že se Bílé Karpaty stanou modelovým příkladem regionálního rozvoje na bázi dlouhodobě udržitelného způsobu života i pro další podobné regiony ve střední a východní Evropě.

        Paleta aktivit, které se v Bílých Karpatech realizují, je velmi pestrá, stejně jako spektrum lidí, kteří je pomáhají zajišťovat. Na jednom společném jmenovateli se ale shodují: je jím snaha o praktickou aplikaci myšlenky dlouhodobě udržitelného rozvoje regionu. Může být pojímána v několika rovinách, z nichž každá nachází v Bílých Karpatech své uplatnění:

 • zvyšování ekonomické soběstačnosti regionu
 • budování regionální identity místních obyvatel
 • obnova tradičních řemesel a technologií
 • zapojení co nejširšího počtu lidí do dění v obci či regionu
 • propagace ekologicky příznivého způsobu života
 • posilování sociálních vazeb a obnova fungování místních komunit • DISKUSE - KOMENTÁŘE:


  Služby Econnectu

  ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
  Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
  S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
  VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
  vytisknoutvytisknout
  Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
  Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
  Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz