Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Zlepšení prostředí v problémových sídlištích ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
uzávěrka:  Průběžný grant
vyhlašovatel:  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
kontakt: 
typ podpory:  Grant, Dotace

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 22. května 2009 kontinuální výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného operačního programu v oblasti intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích ve všech aktivitách.

Téma: Kvalita infrastruktury a společenského života ve městech a obcích
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Prioritní osa: 6.5 Národní podpora územního rozvoje - Cíl Konvergence
Oblast podpory: 6.5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlišťích
Doba platnosti: 22.5.2009 0:00 - 30.6.2015 0:00
Příjemce: Viz text výzvy
Podpora je zaměřena na revitalizaci a regeneraci prostředí problémových sídlišť postavených v hromadné bytové výstavbě a na renovaci bytových domů situovaných v těchto sídlištích nebo historických jádrech měst.

Příjemci
Aktivita Revitalizace veřejných prostranství 5.2a) a 5.2c):

obce (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích).

Aktivita Regenerace bytových domů 5.2b) a 5.2c):

vlastníci bytových domů:
obce (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích),
bytová družstva či další obchodní společnosti (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník),
vlastníci jednotek sdružení ve společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona (zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů),
další právnické a fyzické osoby vlastnící bytový dům (např. občanský zákoník).
obce a nestátní neziskové organizace v případě zajištění moderního sociálního bydlení při renovacích stávajících budov.

 

-
Související odkazy Vyhlášení grantu
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz