Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Rozvoj urbanizačních center ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
Rozvoj urbanizačních center
uzávěrka:  Průběžný grant
vyhlašovatel:  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
kontakt: 
typ podpory:  Grant, Dotace

Hlavní cíl:
 Rozvoj socioekonomických funkcí urbanizačních center jako akcelerátorů růstu a rozvoje regionu.
Specifické cíle:
 Zlepšení městských funkcí a konkurenceschopnosti měst, posílení jejich image;
 zvýšení kvality prostředí pro ţivot ve městech;
 podpora rozvoje a zkvalitnění občanské vybavenosti;
 zvýšení kvality péče o zdraví obyvatel regionu;
 vytvoření podmínek pro sociální integraci osob postiţených sociální exkluzí;
 regenerace, revitalizace a konverze lokalit s hrozbou územní a sociální segregace;
 podpora inovací.
 

-
Související odkazy Vyhlášení grantu
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz