Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Individuální pomoc dětem ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
Individuální pomoc dětem
uzávěrka:  Průběžný grant
vyhlašovatel:  Nadace Naše dítě
kontakt:  Anna Žebrová, (nadace@nasedite.cz)
Nadace Naše dítě, Ústavní čp. 95, Praha 8 - Bohnice, 181 02
typ podpory:  Grant, Dotace

Hlavním posláním Nadace Naše dítě je péče o ohrožené děti, které se ocitnou v obtížné životní situaci.

Dlouhodobě pomáháme:

dětem z problémových rodin a dětem v ústavní výchově
(dětské domovy, kojenecké, diagnostické, výchovné ústavy)
dětem zneužívaným a týraným
dětem mentálně a fyzicky handicapovaným

S individuální žádostí o pomoc v těžké situaci se již na Nadaci Naše dítě obrátily stovky rodičů a blízkých dětí. Nejčastěji nadace vyřizuje žádosti týkající se příspěvků na zakoupení rehabilitačních pomůcek, na osobní asistenci, podporu dětí z rodin v mimořádné sociální nouzi, na podporu opuštěných dětí a další.

CO JE POTŘEBA K PŘIJETÍ ŽÁDOSTI O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK OD NADACE NAŠE DÍTĚ PRO OHROŽENÉ DĚTI?

Předložit žádost, ve které bude uvedeno, k jakému účelu pro své dítě (0-18) příspěvek potřebujete a v jaké výši.
Doložit kopii poslední lékařské zprávy, která vypovídá o zdravotním stavu dítěte (společně s fotokopií průkazu ZTP).
Doložit sociální situaci rodiny (např. matka samoživitelka, kopie podpory v nezaměstnanosti, podpora v hmotné nouzi,..).
Dodat rozhodnutí příslušného odboru sociálních věcí o poskytování nebo zamítnutí státního příspěvku, eventuelně o finanční podpoře z jiné nestání neziskové organizace (nadace, nadační fondy, občanská sdružení..)
Uvést telefonické spojení, email a korespondenční adresu na kontaktní osobu.
Individuální žádost, spolu s příslušnými kopiemi dokladů zaslat pouze poštou na adresu Anna Žebrová, Nadace Naše dítě, Ústavní čp. 95, Praha 8 - Bohnice, 181 02.
V případě nesplnění některých z výše uvedených podmínek pro přijetí žádosti, bude žadost vyřazena ze schvalovacího řízení.

Adresa pro zaslání žádosti: Anna Žebrová, Nadace Naše dítě, Ústavní čp. 95, Praha 8 - Bohnice, 181 02.
V případě potřeby bližších informací se, prosím, obracejte na emailovou adresu: nadace@nasedite.cz.
 

-
Související odkazy Žádost o příspěvek
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz