Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor - studentský grantový program ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor - studentský grantový program
uzávěrka:  Průběžný grant
vyhlašovatel:  Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor
kontakt: 
typ podpory:  Grant, Dotace

Maximální výše příspěvku činí 10 000,- Kč. Nadační příspěvek je možno použít na uhrazení nákladů prokazatelně spojených se zpracováním práce (kopírování, cestovné, tisk, fotopráce apod.).

Kdo může být příjemcem grantu (nadačního příspěvku):

studenti všech typů studia na středních a vysokých školách a univerzitách,
střední školy,
vysoké školy a univerzity,
ve výjimečných případech učitelé těchto škol,
apod.

Příspěvkové organizace musí na projekt vložit min. 50% vlastních finančních prostředků.

Co má za cíl:

podpořit zájem o zpracování ekologicky zaměřených témat vztahujících se k regionu a problematice Jizerských hor,
posílit zájem o témata udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí,
přispět ke zkvalitnění studentských prací po formální i obsahové stránce,
umožnit adekvátní zveřejnění prací (tisk, internet, přednáška, …).

Jak požádat o nadační příspěvek:

Za platnou žádost považuje Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor vyplněný formulář žádosti, který je ke stažení zde. Žádost musí být podána v jednom originálu a třech kopiích. Je potřeba, aby každá žádost byla zkonzultována s pracovníkem Správy CHKO Jizerské hory a doplnit formulář o stanovisko pověřeného pracovníka. Žádost je vhodné doplnit o zadání diplomové/ročníkové práce. Kopii žádosti je nutné zaslat též e mailem na adresu jizerky@ecn.cz.

Co se děje s Vašimi žádostmi:

Vyplněné formuláře žádosti o grant jsou shromažďovány v kanceláři Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor až do okamžiku nejbližšího zasedání správní rady. Na zasedání správní rada rozhodne o schválení, částečném schválení či neschválení shromážděných platných žádostí.

Co se děje dále:

Do 14 dnů po rozhodnutí správní rady je žadatel písemně informován o výsledku. V případě kladného rozhodnutí bude se žadatelem sepsána smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku. Po ukončení projektu předá žadatel Nadaci stručnou závěrečnou zprávu o realizaci projektu, fotodokumentaci na CD a vyúčtování poskytnutých peněz tak, že dodá kopie prvotních dokladů a uvede jejich soupis v jednoduché tabulce. Pro vyúčtování a závěrečnou zprávu doporučujeme použít tento vzorový formulář. Dále bude Nadaci předán jeden výtisk diplomové/ročníkové práce, která bude následně zařazena do knihovny, která se v kanceláři Nadace nachází.

Uzávěrka:

Jde o tzv. průběžné grantování, jehož podstatou je (stručně řečeno) zrušení veškerých uzávěrek pro příjem žádostí o grant. Grantové řízení tedy probíhá neomezeně během celého roku - jediným omezením jsou finanční možnosti Nadace. O poskytnutí nadačního příspěvku je tedy možné požádat kdykoliv. Žádosti o kterých správní rada nestihne rozhodnout v daném kalendářním roce se automaticky přesouvají do roku dalšího.
 

-
Související odkazy Žádost o příspěvek
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz