Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Nadace Jedličkova ústavu - pomoc pro organizace ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
Nadace Jedličkova ústavu - pomoc pro organizace
uzávěrka:  Průběžný grant
vyhlašovatel:  Nadace Jedličkova ústavu
kontakt: 
typ podpory:  Grant, Dotace

1. Nadační granty z kategorie „ostatní“ jsou poskytovány v souladu s účelem, k němuž byla zřízena NJÚ, zejména v oblasti podpory sociální a pracovní rehabilitace, integrace tělesně postižených do společnosti a za účelem uspokojování specifických potřeb a podpory zájmů uživatelů služeb JÚŠ.

2. Do skupiny ostatních nadačních grantů patří prostředky poskytnuté právnickým osobám, které nejsou poskytovány z kategorie výnosů z příspěvků NIF.

3. Ostatní nadační granty jsou poskytovány účelově a podmínky jejich použití včetně povinnosti předložit vyúčtování přidělených finančních prostředků upravuje smlouva uzavřená mezi příjemcem nadačního grantu a NJÚ.

4. Pokud příjemce nedodrží termín věcného plnění smlouvy, může na jeho žádost grantová komise NJÚ rozhodnout výjimečně o posunutí termínu realizace. Takto rozhodnout může pouze jednou.

5. Poskytnutý nadační grant je nepřenosný a příjemce, který obdrží grant na realizaci konkrétního projektu nesmí tento nadační grant převádět na jiné právnické či fyzické osoby.

6. Na poskytnutí nadačního grantu není právní nárok.

7. Žadatelem o nadační grant může být pouze právnická osoba, která prokáže svoji existenci dokladem o řádné registraci v souladu s právním řádem České republiky a splňuje zákonem stanovené podmínky pro příslušnou činnost sociální a humanitární zaměřenou ve prospěch občanů se zdravotním postižením.

8. Ostatní nadační granty mohou být poskytovány:

8.1. občanským sdružením,
8.2. obecně prospěšným společnostem,
8.3. církevním právnickým osobám poskytující sociální, zdravotnické a vzdělávací služby,
8.4. příspěvkovým organizacím.

9. Ostatní nadační granty se uchazečům poskytují na výdaje související s realizací předkládaného projektu. Grant nelze poskytnout zpětně.

10. NJÚ poskytuje nadační granty na základě žádosti žadatele nebo v případech zvláštního zřetele hodných na základě návrhu člena správní rady NJÚ.
 

-
Související odkazy Vyhlášení grantové výzvy
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz