Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Nadace Jedličkova ústavu - pomoc pro jednotlivce ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
Nadace Jedličkova ústavu - pomoc pro jednotlivce
uzávěrka:  Průběžný grant
vyhlašovatel:  Nadace Jedličkova ústavu
kontakt: 
typ podpory:  Grant, Dotace

Nadace Jedličkova ústavu poskytuje (v souladu se svým statutem) finanční příspěvky individálním žadatelům – fyzickým osobám, podle předem stanovených pravidel. Za nezletilé žadatele podává žádost zákonný zástupce.

Nadace Jedličkova ústavu poskytuje nadační příspěvky individuálním žadatelům na základě žádosti, která musí být podána na předepsaném formuláři. Nedílnou součástí žádosti jsou uvedené přílohy, zejména čestné prohlášení o výši příjmů domácnosti žadatele a další přílohy specifikované ve formuláři žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku.

Řádně vyplněné žádosti posuzuje příspěvková komise. O poskytnutí či zamítnutí nadačního příspěvku rozhoduje předsednictvo nebo správní rada Nadace Jedličkova ústavu. Na poskytnutí příspěvku není právní nárok. Příspěvková a grantová komise se posouzení Vašich žádostí věnuje každý měsíc s výjimkou prázdnin.

Potřebuji pomoci jednotlivci

Žádost o individuální nadační příspěvek lze podat kdykoli v průběhu roku. Žádat lze o příspěvek na:

rehabilitační a kompenzační pomůcky
vybavení domácností
podpora pracovních a vzdělávacích příležitostí
bezbariérovost
tábory a školní pobyty
vzdělávací kurzy (v oblasti vzdělávání poskytuje finanční prostředky také Nadační stipendijní fond Jedličkova ústavu)

Příspěvky nelze poskytovat zpětně na výrobky nebo služby, které již byly pořízeny!

Kdo může žádat?

stávající uživatelé služeb JÚŠ
bývalí uživatelé služeb JÚŠ do 30 let věku

V případech hodných zvláštního zřetele může správní rada NJÚ udělit výjimku z tohoto pravidla.
 

-
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz