Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Příspěvky z fondu Black & Decker ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
Příspěvky z fondu Black & Decker
uzávěrka:  Průběžný grant
vyhlašovatel:  Fond Black & Decker
kontakt: 
typ podpory:  Grant, Dotace

Fond Black & Decker je zaměřen na podporu projektů, které mají souvislost s výrobním zaměřením společnosti Black & Decker (Czech), s.r.o. a které zlepšují kvalitu života komunity v okrese Ústí nad Labem.

Prioritou fondu je podpora vzdělávání na:

elektrotechnických a strojírenských inženýrských studijních programech univerzit;
matematických a technických vědních oborech středních škol;
školách a v zařízeních poskytujících odborný výcvik ve výše uvedených oborech.

Dále je fond zaměřen na podporu:

kultury (např. muzea a knihovny, pokud jsou jejich programy zaměřené na vzdělávání v oblasti vědy a techniky);
zdraví (např. podpora zdravého života);
sociálních služeb (např. podpora rodiny);
mládeže (např. podpora vzdělávání a získávání pracovních návyků).

Speciální zřetel je věnován projektům, které podporují spolupráci různých skupin obyvatel.

Společnost podporuje projekty zaměřené na výše uvedená témata a projekty, které zároveň:

jsou podporovány zaměstnanci společnosti např. zaměstnanec společnosti v této organizaci pracuje dlouhodobě jako dobrovolník;
reagují na potřeby místní komunity inovativním způsobem;
mají stanoveny specifické cíle a ukazatele pro ověření výsledku;
podporují spolupráci neziskového sektoru a vyhýbají se vytváření duplicitních služeb poskytovaných jinou organizací;
využívají dobrovolnickou a finanční podporu od místní komunity.

Program nepodporuje:

veřejné sbírky;
konference a výroční schůze;
prezentace společnosti v publikacích a jiných tiskovinách;
filmovou a televizní produkci;
sportovní organizace;
politické organizace, kandidáty politických stran a lobbyistické skupiny;
náboženské organizace sloužící pouze příslušníkům dané církve;
jednotlivce.
 

-
Související odkazy Vyhlášení grantové výzvy
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz