Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Program podpory kultury ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
Program podpory kultury
uzávěrka:  29.1.2016
vyhlašovatel:  Krajský úřad Olomouckého kraje
kontakt: 
typ podpory:  Grant, Dotace

„Program podpory kultury v Olomouckém kraji“, Dotační titul 1 „Víceletá podpora významných kulturních akcí“ je určen k podpoře mimořádných, průběžně, nepřerušovaně a dlouhodobě realizovaných významných kulturních akcí a aktivit zvlášť důležitých pro rozvoj kultury v Olomouckém kraji a pro jeho obyvatele, zejména v následujících oblastech: hudební a scénické umění (např. koncertní a divadelní činnost), výtvarné umění a architektura, samostatná umělecká tvorba, zprostředkování uměleckých výtvorů a výtvorů, které jsou součástí kulturního dědictví, včetně ediční činnosti, výstavní a galerijní činnosti, literatura, publicistika, filmová a audiovizuální tvorba, včetně ediční činnosti, festivaly a přehlídky ve všech oblastech umělecké činnosti. Dotace dle dotačního titulu se poskytuje na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018.

„Program podpory kultury v Olomouckém kraji“, Dotační titul 2 „Podpora kulturních aktivit“ je určen k podpoře kulturních aktivit různých typů pořádaných fyzickými i právnickými osobami všech sociodemografických skupin obyvatel kraje zejména v následujících oblastech: pořádání kulturních akcí (např. koncerty či divadelní představení, folklorní festivaly, výchovné koncerty, festivaly a přehlídky, akce k výročím), podpora aktivit neprofesionálních kulturních a uměleckých sdružení, tvůrčí aktivity související s územím kraje, umělecká činnost místních autorů, výstavní a galerijní činnost, literární a audiovizuální tvorba, vydávání a překlady odborné a umělecké literatury, kulturní periodika, dokumentární díla zaměřená na kraj, historii, současnost a na jeho obyvatele, původní tvorba odrážející život v kraji, kulturně-vzdělávací činnost, mj. přednášky, workshopy, semináře a konference, reprezentace a propagace kraje, např. na kulturních akcích nadregionálního významu, celorepublikového charakteru nebo v zahraničí. Dotace dle dotačního titulu se poskytuje pro rok 2016.
 

-
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz