Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Grantové řízení Nadace Český hudební fond ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
Grantové řízení Nadace Český hudební fond
uzávěrka:  31.3.2016
vyhlašovatel:  Nadace Český hudební fond
kontakt: 
typ podpory:  Grant, Dotace

NADACE ČESKÝ HUDEBNÍ FOND

vypisuje s uzávěrkou 31. 3. 2016

GRANTOVÉ ŘÍZENÍ
k získání příspěvku NČHF na následující projekty:

OBOR SKLADATELSKÝ:

Podpora koncertního provozování české hudby, vytvořené od druhé poloviny 20. století.

Podíl minimálně 80% programu (počet titulů v rámci celého projektu).

OBOR INTERPRETAČNÍ:

Podpora studia v zahraničí pro studenty českých hudebních vysokých škol nebo jejich absolventy
do 30 let věku (klasická hudba)

Příspěvek je určen na následující akademický rok. Podmínkou přijetí návrhu je mimo jiné doklad
o umístění na prestižní mezinárodní soutěži v uplynulých dvou letech, doklad o přijetí ke studiu na hudební škole v zahraničí nebo doklad o chystaném či probíhajícím přijímacím řízení, vyjádření současného (posledního) pedagoga hlavního oboru nebo zástupce školy, program studia v zahraničí, specializace (alespoň rámcově), případně jméno a specializace budoucího pedagoga hlavního oboru.

OBOR MUZIKOLOGIE:

Vytvoření nebo vydání monografie k české hudební kultuře

K žádosti je mimo povinných příloh dle formuláře třeba připojit ucelenou ukázku textu (1 kapitolu)
a podrobnou osnovu práce.

Zpracování hudebního fondu (archivu, pozůstalosti) osob či institucí (katalog, prameny)Osoby či instituce, jichž se projekty budou týkat, musí být významné z hlediska české hudební kultury jakékoli historické epochy.

OBOR HUDBY POPULÁRNÍ, JAZZOVÉ A PŘÍBUZNÝCH ŽÁNRŮ:

Realizace CD s archivními nahrávkami, které mapují historii české a moravské hudby

Podmínkou přijetí návrhu je předložení nahrávky a podrobný popis jejího původu.

Podpora koncertů nebo koncertních cyklů, které se zaměřují na menšinové hudební žánryNADACE ČESKÝ HUDEBNÍ FOND

vypisuje v roce 2016 pouze s uzávěrkou 31. 3.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
k získání příspěvku NČHF

K projednání v rámci běžného výběrového řízení jsou přijímány žádosti, které nevyhovují zadání nebo podmínkám grantového řízení.

Do grantového i výběrového řízení NČHF jsou přijímány výhradně čitelně vyplněné formuláře „Žádost
o příspěvek Nadace Český hudební fond“, doplněné o příslušné přílohy (soupis obligatorních příloh
je součástí formuláře). U žádostí zaslaných poštou platí datum poštovního razítka.
 

-
Související odkazy Vyhlášení grantové výzvy
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz