Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Granty Nadace Zdraví pro Moravu ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
Granty Nadace Zdraví pro Moravu
uzávěrka:  31.3.2017
vyhlašovatel:  Nadace Zdraví pro Moravu
kontakt: 
typ podpory:  Grant, Dotace

I. Cíl projektu
Cílem projektu je zajistit finanční podporu organizace pomáhající zlepšování zdraví každého jednotlivce a to zejména
- využíváním informací, poznatků a zkušeností z oborů zabývajících se zajištěním fyzického a duševního zdraví
- rozvoj progresivních metod preventivní a klasické medicíny (alternativní medicíny- pokud je účinek těchto metod dokazatelný metodami klasické medicíny), sociální aktivity
- propagace a reklama ekologicky zdravého způsobu života včetně osvětové činnosti, podpora organizování klimatických léčebných pobytů v ekologicky čistých místech
- motivace občanů (zejména chronicky nemocných a mentálně postižených) k vytváření podmínek pro zlepšení jejich tělesného a duševního zdraví, podpora zdravého vývoje dětí.


II. Organizace, které mohou žádat o grant:
O grant mohou žádat organizace registrované v České republice, které se v rámci své činnosti zabývají výše uvedenou problematikou:
- občanská sdružení
- obecně prospěšné společnosti
- účelová zařízení církví
- ostatní rozpočtové nebo příspěvkové organizace, pokud jejich projekty slouží výše uvedeným cílům (ad I.)
Projekty nadace nemají výzkumný charakter a nemohou sloužit jako souběh úkonů hrazených pojišťovnami.
Organizace mohou granty použít pouze na vlastní přímou činnost, jejich přerozdělování ve prospěch dalších právnických subjektů není možné.
Od 1.1.2006 jsou vypisovány granty i pro jednotlivce zejména v oblasti podpory studia sociálně slabších.

III. Uspokojování individuálních žadatelů:
Od 1.1.2006 mohou o grant žádat i jednotlivci.
Individuálním žadatelům -zákonným zástupcům dítěte můžeme poskytnout finanční pomoc prostřednictvím organizací (viz bod II.), které pro ně formou podaného projektu požádají o podporu a mohou žádost doložit.
 

-
Související odkazy Vyhlášení grantové výzvy
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz