Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Program v oblasti prevence kriminality ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
Program v oblasti prevence kriminality
uzávěrka:  15.4.2017
vyhlašovatel:  Ministerstvo vnitra ČR
kontakt: 
typ podpory:  Grant, Dotace

V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020“ (usnesení vlády č. 66/ 2016) a po dohodě s Metodickou radou Policie ČR pro prevenci kriminality informuji o vyhlášení resortního Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality na rok 2017 (dále jen „Program“).

Finanční prostředky jsou určeny na projekty předložené základními organizačními útvary Ministerstva vnitra1, Policie České republiky, organizační složkou státu Muzeum Policie České republiky, Policejní akademie České republiky v Praze a vyššími a středními policejními školami Ministerstva vnitra2. Jednotlivé projekty, na které budou uvolňovány finanční prostředky, musí být zaměřeny k podpoře a rozvíjení aktivit v následujících oblastech preventivního působení:

a) bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách;
b) prevence majetkové trestné činnosti;
c) prevence rizikového chování v on-line prostředí, kyberkriminalita;
d) zvlášť zranitelné oběti trestných činů;
e) trestné činy na úseku dopravy pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek;
f) inovativní přístupy ke zvyšování informovanosti obyvatel a motivace k aktivnímu přístupu k zajištění vlastní bezpečnosti a ochraně majetku.

Vítané jsou inovativní přístupy k řešení uvedených oblastí preventivního působení.
 

-
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz