Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Národní program Životní prostředí - Výzva č. 2/2017 ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
Národní program Životní prostředí - Výzva č. 2/2017
uzávěrka:  30.6.2017
vyhlašovatel:  Ministerstvo životního prostředí ČR
kontakt: 
typ podpory:  Grant, Dotace

Výzva č. 2/2017 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma:
„Inovativní a demonstrační projekty“

Cílem Výzvy je zlepšení životního prostředí prostřednictvím inovativních a demonstračních projektů, které je možné následně, po pilotním ověření, přenést do běžné praxe.

Jedná se o novou prioritní oblast, která byla doplněna do NPŽP, je průřezová celou oblastí životního prostředí a zároveň je specifická způsobem hodnocení a vybíráním projektů.

Oprávnění příjemci: Územní samosprávné celky (obce a kraje) a městské části hlavního města Prahy, svazky obcí, organizační složky státu a státní příspěvkové organizace, příspěvkové organizace územních samosprávných celků, obecně prospěšné společnosti založené městem nebo krajem, spolky a pobočné spolky založené obcí či krajem, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, akciové společnosti vlastněné z více než 50 procenty obcí či krajem, společnosti s ručením omezeným vlastněné z více než 50 procenty obcí či krajem.

Alokace: 100 mil. Kč

Výše podpory: Minimální výše podpory na jeden projekt činí 200 tis. Kč; maximální výše podpory na jeden projekt činí 50 mil. Kč; maximální výše celkové podpory na jeden projekt činí 75 % z celkových způsobilých výdajů.

Termíny Výzvy: Projektové fiše je možné podat v období od 13. 2. 2017 do 30. 6.2017.

Výzva je koncipována jako dvoukolová.
 

-
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz