Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > 3. ročníku grantového programu Technologie se Světluškou ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
3. ročníku grantového programu Technologie se Světluškou
uzávěrka:  24.4.2017
vyhlašovatel:  Nadační fond Českého rozhlasu
kontakt: 
typ podpory:  Grant, Dotace

Nadační fond Českého rozhlasu se společností Samsung Electronics Czech and Slovak vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků ze sbírky Světluška v rámci grantového programu Technologie se Světluškou. V roce 2016 byl rozdělen 1 000 000 Kč a podporu získaly projekty z oblasti mobilních aplikací ke zrakové stimulaci pro zrakově postižené děti, zpřístupnění digitálních knihoven pomocí chytrých telefonů. V roce 2017 je nadační fond připraven rozdělit srovnatelnou částku.
Uzávěrka pro podání žádostí o nadační příspěvek je 24. 4. 2017.

O rozdělení finančních prostředků rozhodne komise složená z nezávislých odborníků a zástupců Nadačního fondu Českého rozhlasu a společnosti Samsung. Jednání o výši finanční podpory jednotlivým projektům proběhne v červnu 2017 po podrobném posouzení všech řádně podaných žádostí. Žadatelé o nadační příspěvek budou o výsledcích výběrového řízení písemně informováni nejpozději do 20. července 2017.

O nadační příspěvek mohou v rámci programu Technologie se Světluškou žádat:
nestátní neziskové organizace (zapsaný spolek, obecně prospěšná společnost, ústav, sociální družstvo, nadace, nadační fond nebo evidovaná církevní právnická osoba)
veřejnoprávní neziskové organizace (příspěvková organizace, školská právnická osoba)
sociální podnik, resp. organizace s právní subjektivitou zavazující se k následujícím principům sociálního podnikání:
Hlavním cílem organizace je aktivně řešit společenský nebo environmentální problém.
Organizace funguje na bázi finanční a ekonomické stability (udržitelnosti).
Případný zisk je v plné výši investován do rozvoje organizace, zaměstnanců nebo podpory dalších společensky prospěšných aktivit. Případní investoři mohou dostat zpět maximálně původní investovanou částku navýšenou o úroky. Podnik nerozděluje dividendy nad rámec investice.
firmy a organizace, které výstupy projektu zpřístupní bez omezení jiným organizacím a veřejnosti ve formě open source softwaru nebo otevřených dat.

Žádost o nadační příspěvek je možné předložit v rámci těchto oblastí:
vývoj škálovatelných ICT řešení pro osoby se zrakovým postižením (vývoj mobilních aplikací, technologické inovace umožňující integraci a zvýšení kvality života osob se zrakovým postižením)
přenos existujících technologických řešení pro zrakově postižené ze zahraničí (příklady zahraničních projektů: Tech4Freedom, Bookshare.org, AudioNarativy na bázi mobilních aplikací atd.)
vzdělávací akce, workshopy pojednávající o společenských dopadech moderních ICT technologií relevantních pro zrakově postižené a hledající nové cesty jejich společensky prospěšného využití
programy školení využití technologií pro zrakově postižené včetně pořízení vybavení (kurzy obsluhy kompenzačních pomůcek na bázi IT, rekondiční pobyty apod.)
využití dalších technologických inovací v organizaci pro zjednodušení, zrychlení a celkové zkvalitnění poskytování služeb lidem s těžkým zrakovým postižením

Na co přispět nemůžeme:
pořízení hardware (pokud není přímo součástí vybavení pro kurzy nebo rekondiční pobyty)
software a řešení pouze pro interní využití organizace bez konkrétního dopadu na klienty s těžkým zrakovým postižením
 

-
Související odkazy Vyhlášení grantové výzvy
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz