Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
uzávěrka:  10.4.2017
vyhlašovatel:  Krajský úřad Olomouckého kraje
kontakt: 
typ podpory:  Grant, Dotace

Cílem dotačního programu je podpora aktivit právnických osob realizujících činnost v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen EVVO) a výchovy k udržitelnému rozvoji (dále jen VUR) v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Žadatelem může být pouze právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení se sídlem v Olomouckém kraji zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení bez ohledu na zřizovatele.

Z dotačního programu je možné žádat o finanční podporu následujících aktivit vztahujících se k oblasti EVVO:

- podpora environmentálních osvětových akcí zaměřených především k významným ekologickým dnům (Světový den životního prostředí, Den stromů apod.) a k aktuálním problémům daného regionu;

- podpora realizace dlouhodobých (několikaměsíčních, celoročních) školních projektů EVVO;

- podpora spolupráce školy s dalšími školami v oblasti EVVO, vytváření a realizace společných projektů škol;

- podpora vytvoření obsahu a organizace školní soutěže s tematikou EVVO pro děti a žáky;

- podpora vytvoření environmentálních materiálů s ekovýchovnou tematikou (výukové, informační a vzdělávací materiály, periodika, publikace, DVD aj.);

- podpora vybavení a úpravy přírodní učebny EVVO;

- podpora zhotovení, opravy, údržby a provozu terénních informačních zařízení včetně naučných stezek;

- podpora spolupráce školy s veřejností (obcí) v oblasti EVVO.
 

-
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz