Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Program na podporu práce s dětmi a mládeží pro NNO ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
Program na podporu práce s dětmi a mládeží pro NNO
uzávěrka:  21.4.2017
vyhlašovatel:  Krajský úřad Olomouckého kraje
kontakt: 
typ podpory:  Grant, Dotace

Cílem dotačního programu je naplňování Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020 přijaté usnesením vlády č. 342 ze dne 12. května 2014 a podpora činnosti NNO pracujících s dětmi a mládeží v souladu s cíli Olomouckého kraje.

O finanční podporu z dotačního programu Program na podporu práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace v roce 2017 mohou žádat NNO, které mají ve svých stanovách přímo zakotvenou práci s dětmi a mládeží. Účelem programu je především podpora stávající nabídky volnočasových aktivit jak v rámci členské základny NNO, tak i aktivit určených pro neorganizované děti a mládež, podpora pravidelné – celoroční činnosti i jednorázových akcí NNO včetně táborů.

Podpořeny mohou být pouze ty projekty, které budou naplňovat cíle a priority dotačního programu. Z dotačního programu nelze podpořit ty projekty, které již byly v témže roce finančně podpořeny v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2017 – 2020, který vyhlašuje MŠMT.
 

-
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz