Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > 3. otevřené grantové kolo Fondu ARMEX ENERGY ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
3. otevřené grantové kolo Fondu ARMEX ENERGY
uzávěrka:  15.5.2017
vyhlašovatel:  Fond ARMEX ENERGY
kontakt: 
typ podpory:  Grant, Dotace

Ústecká komunitní nadace ve spolupráci s Fondem ARMEX ENERGY vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek na podporu dětí a mladých lidí, kterým nepříznivé životní podmínky ztěžují optimální všestranný osobní rozvoj a znevýhodňují je v přístupu ke kvalitnímu vzdělání.
Zaměření programu:
Podporovány jsou děti a mladí lidé ve věkové kategorii od 6 do 25 let tzn. děti školou povinné a studující mladí lidé, kteří bydlí v okresech Děčín, Ústí nad Labem a okresech, kde má společnost ARMEX ENERGY své pobočky.
Jedná se prioritně o...
děti a mladé lidi nacházející se v nepříznivé finanční situaci (například děti z neúplných či vícedětných rodin či s nízkými příjmy atp.);
děti a mladé lidi v náhradní rodinné péči (děti a mládež vyrůstající v dětských domovech, SOS vesničkách atp.);
děti a mladé lidi s individuálním znevýhodněním (osoby s tělesným a mentálním postižením, osoby s duševním či chronickým onemocněním);
děti a mladé lidi pocházející z odlišného sociokulturního prostředí (příslušníci etnických, národnostních či náboženských menšin znevýhodnění například jazykovou barierou atp.).
Působnost programu:
okresy Děčín a Ústí nad Labem a okresy, kde má společnost ARMEX ENERGY své pobočky.
Uzávěrka příjmu žádostí: pondělí 15. května 2017
 

-
Související odkazy Vyhlášení grantové výzvy
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz