Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Národní program Životní prostředí - Výzva č. 5/2017 ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
Národní program Životní prostředí - Výzva č. 5/2017
uzávěrka:  27.9.2017
vyhlašovatel:  Ministerstvo životního prostředí ČR
kontakt: 
typ podpory:  Grant, Dotace

Výzva č. 5/2017 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma:
"Emise ze stacionárních zdrojů"

Cílem Výzvy je:

a) snižování emisí těžkých kovů, které mají zákonem stanoven imisní limit či jsou regulovány Protokolem o těžkých kovech (olovo, arsen, kadmium, nikl, rtuť), a
b) snižování emisí pachových látek
ze stacionárních zdrojů a tím omezování negativních dopadů na kvalitu ovzduší, lidské zdraví a míry obtěžování obyvatelstva zápachem.
Předmětem podpory je:

a) pořízení technologií vedoucích ke snížení emisí vybraných těžkých kovů - olova, arsenu, kadmia, niklu a rtuti (např. tkaninové filtry);
b) pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucích ke snížení emisí pachových látek, jako například zakrytování a odsávání odpadního plynu z technologie s následným čištěním pomocí koncového zařízení na omezování zápachu (např. biofiltr, biopračka, mokrá vypírka, ozonizér, plazmové čištění, případně další technologická řešení), podpořit lze rovněž primární opatření snížení emisí zápachu.
Oprávnění příjemci:

O finanční podporu mohou žádat vlastníci, nájemci nebo provozovatelé technologie, která je zdrojem znečišťování ovzduší (vlastnictví budovy, ve které je technologie umístěna, nerozhoduje, podmínkou je řádné zajištění udržitelnosti), zejména:

obchodní společnosti a družstva;
fyzické osoby podnikající;
obce;
kraje;
dobrovolné svazky obcí;
státní podniky;
veřejné výzkumné instituce;
nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky).
Výše podpory:

minimální výše podpory na jeden projekt činí 100 tis. Kč;
maximální výše podpory na jeden projekt činí 10 mil. Kč;
maximální výše celkové podpory na jeden projekt činí 60 % z celkových způsobilých výdajů.
Alokace: 60 mil. Kč.

Termíny Výzvy: Žádosti je možné podat v období od 3. 4. 2017 do 27. 9. 2017.
 

-
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz