Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Národní program řešení problematiky HIV/AIDS ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
Národní program řešení problematiky HIV/AIDS
uzávěrka:  30.9.2017
vyhlašovatel:  Ministerstvo zdravotnictví ČR
kontakt: 
typ podpory:  Grant, Dotace

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) - sekce pro ochranu a podporu veřejného zdraví vyhlašuje výběrové řízení k dotačnímu programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2018.

V rámci tohoto dotačního programu mohou předložit „Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2018“ následující typy organizací:

Nestátní neziskové organizace:
Spolky transformované z občanských sdružení nebo založené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů..
Obecně prospěšné společnosti

zřizované podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zřízené do 31. 12. 2013.
Nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů..


Účelová zařízení církví

zřizovaná podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.
 

-
Související odkazy Vyhlášení grantové výzvy
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz