Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
uzávěrka:  29.9.2017
vyhlašovatel:  Ministerstvo zdravotnictví ČR
kontakt: 
typ podpory:  Grant, Dotace

Priority programu navazují na usnesení vlády ČR „Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015 – 2020“.
• 1. Podporovat vznik dobrovolnických center a rozvoj dobrovolnických aktivit v zařízeních zdravotnických služeb.
• 2. Podporovat zlepšení podmínek využitelnosti zdravotní péče osobami se zdravotním postižením respektováním specifických potřeb osob se smyslovým či mentálním postižením nebo osob s vážným omezením hybnosti
• 3. Podporovat vznik informačních materiálů, vzdělávací aktivity a osvětovou činnost v oblasti problematiky zdravotního postižení:
a) Podporovat vznik informačních materiálů a vzdělávacích aktivit o problematice osob se zdravotním postižením (zejména o způsobech, metodách a formách komunikace) zohledňujících také specifické potřeby žen a mužů se zdravotním postižením a napomoci tyto informace šířit mezi zdravotnickou veřejnost;
b) Podporovat vytváření informačních materiálů pro lékaře prvního kontaktu o tom, jaké poradenské a informační služby jsou dostupné pro jednotlivá zdravotní postižení;
c) Podporovat vznik informačních a osvětových materiálů a aktivity zaměřené na širokou veřejnost v rámci prevence vzniku zdravotního postižení, zohledňovat také rozdíly v příčinách zdravotního postižení mužů a žen;
d) Podporovat vznik informačních materiálů a aktivity v oblasti ochrany osob
se zdravotním postižením proti sexuálnímu zneužívání.
• 4. Podporovat centra rehabilitace s důrazem na specializaci pro jednotlivé skupiny osob se zdravotním postižením. Podpora se nevztahuje na hiporehabilitace.
 

-
Související odkazy Vyhlášení grantové výzvy
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz