Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > JSME TO MY – za otevřený dialog (nejen) o migraci ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
JSME TO MY – za otevřený dialog (nejen) o migraci
uzávěrka:  9.1.2018
vyhlašovatel:  Nadace Open Society Fund Praha
kontakt:  Marie Peřinová (maperinova@gmail.com)
Hradecká 92/18, 130 00, Praha 3
typ podpory:  Grant, Dotace

Nadace Open Society Fund Praha vyhlašuje grantovou výzvu JSME TO MY, jejímž cílem je podpořit racionální a kultivovanou diskuzi o migraci a tématech, které v české společnosti otevřela tzv. uprchlická krize. Partnerem a dárcem této výzvy je Nadace Miroslava Šaška.

Téma migrace sice v posledních měsících ustupuje do pozadí, problémy, jež diskuze o přijímání uprchlíků rozvířila, však přetrvávají. Xenofobní nálady, dezinformace a nenávistné projevy nejen na sociálních sítích nadále oslabují schopnost společnosti vést rozumnou debatu a nacházet konsenzus. Podpoříme proto projekty, které budou rozvíjet otevřenou, racionální a na faktech založenou debatu o migraci a dalších souvisejících tématech, jež mají potenciál společnost rozdělovat (například téma směřování na Východ nebo Západ, zavírání versus otevírání hranic, Česko v globalizovaném světě aj.). Naším cílem je pomoci vytvořit bezpečný prostor, kde bude možné bez obav diskutovat různé názory, hledat možná řešení a vycházet přitom z ověřených zdrojů a faktů.

Co chceme podpořit

Výzva je určena zejména menším lokálním organizacím a místním iniciativám, které přispějí k racionální veřejné debatě, pomohou šířit nezkreslené a podložené informace o migraci a souvisejících tématech a aktivně zapojí občany do společenské diskuse či řešení na místní úrovni, nebo se zaměří na bourání předsudků v tématu migrace. Cílovou skupinou je místní veřejnost.
Zapojení skupiny migrantů do projektu je možné, ale poskytování služeb migrantům a jejich integrace nejsou cílem této grantové výzvy. V případě žadatelů s celostátní působností je nutné partnerství s místní organizací. V menší míře mohou být podpořeny i obecněji zaměřené projekty (bez přímého zapojení místní komunity), které však bude možné následně využít i pro aktivity na místní úrovni (alokace na tyto projekty je omezena, viz níže). Projekty musí být ukončeny nejpozději 31. října 2018.

Uzávěrka pro přijímání žádostí: 9. 1. 2018 (do 23:59)

Více informací najdete na našem webu v sekci granty.
 

-
Související odkazy Plné znění výzvy
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz