Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Ekologická výchova dětí ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
Ekologická výchova dětí
uzávěrka:  31.1.2018
vyhlašovatel:  Nadace Ivana Dejmala
kontakt: 
typ podpory:  Grant, Dotace

Žádost mohou podat školy všech stupňů, organizace pracující s mládeží, jednotlivci, pedagogičtí pracovníci a další za předpokladu, že jejich projekty budou zaměřeny na věkovou skupinu žáků mateřských, základních i středních škol. Nadace podpoří především realizaci praktických ekologických výukových projektů, které by měly klást důraz na práci v terénu (míněna je např. výzkumná práce, pozorování živočichů či rostlin, péče o přírodní zajímavosti, ekosystém lesa, regionální problémy apod.) a na samostatnou aktivitu dětí. Nadace preferuje vlastní projekty a nepodporuje pouhý nákup služeb (kurzů, či hotových programů). Vítané jsou zejména projekty zapojující více subjektů (např. pedagogy, žáky, rodiče, veřejnost) a projekty s delší časovou návazností.

Vyplněnou žádost je třeba zaslat na email info@nadaceivanadejmala.cz do 31. ledna 2018. Formulář není třeba podepisovat a zasílat poštou. A ani tentokrát není vyžadována žádná spoluúčast. Níže si můžete stáhnout vyhlášení grantového programu, kde naleznete další podrobnosti a formulář žádosti. Další informace (včetně projektů podpořených v minulých letech) naleznete na našich internetových stránkách www.nadaceivanadejmala.cz v sekci Granty. Případné dotazy můžete směrovat na tel. 605 701 503 (Ondřej Petrovský) nebo e-mail: info@nadaceivanadejmala.cz
 

-
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz