Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Prevence rizikového chování a zdravý životní styl žáků ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
Prevence rizikového chování a zdravý životní styl žáků
uzávěrka:  31.1.2018
vyhlašovatel:  Krajský úřad Královéhradeckého kraje
kontakt: 
typ podpory:  Grant, Dotace

Dotační program je založen na formování osobnosti dětí a mládeže zejména v oblasti
specifické prevence rizikového chování a předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem
rizikového chování včetně podpory rozvoje zdravého životního stylu ve školách. Předkládané
projekty mají iniciovat či rozvíjet aktivity, které úzce souvisí s naplňováním Národní strategie
primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013-2018, Dlouhodobého
záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje, z Koncepce
školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže Královéhradeckého kraje na
období 2014 - 2018 a vycházet z usnesení vlády ČR č. 23 ze dne 8. ledna 2014 ke Zdraví 2020
- Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Program je určen pro
projekty zaměřené na:
1) všeobecnou specifickou primární prevenci projevů rizikového chování
2) včasnou intervenci v oblasti selektivní a indikované specifické prevence
3) zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů v problematice prevence a řešení
rizikového chování včetně specializačního studia pro školní metodiky prevence, supervizních a
mentorských činností
 

-
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz