Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Granty Nadace Český hudební fond ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
Granty Nadace Český hudební fond
uzávěrka:  31.3.2018
vyhlašovatel:  Nadace Český hudební fond
kontakt: 
typ podpory:  Grant, Dotace

1. GRANTOVÉ ŘÍZENÍ

k získání příspěvku na následující projekty:

OBOR SKLADATELSKÝ:

· Podpora koncertního provozování české hudby, vytvořené od druhé poloviny 20. století.

Podíl minimálně 80% programu (počet titulů v rámci celého projektu).

OBOR INTERPRETAČNÍ:

· Podpora studia v zahraničí pro studenty českých hudebních vysokých škol nebo jejich absolventy
do 30 let věku (klasická hudba)

Příspěvek je určen na následující akademický rok. Podmínkou přijetí návrhu je mimo jiné doklad
o umístění na prestižní mezinárodní soutěži v uplynulých dvou letech, doklad o přijetí ke studiu na hudební škole v zahraničí nebo doklad o chystaném či probíhajícím přijímacím řízení, vyjádření současného (posledního) pedagoga hlavního oboru nebo zástupce školy, program studia v zahraničí, specializace (alespoň rámcově), případně jméno a specializace budoucího pedagoga hlavního oboru. V žádosti musí být uveden roční rozpočet nákladů (v Kč).

OBOR MUZIKOLOGIE:

· Vytvoření nebo vydání monografie k české hudební kultuře

K žádosti je mimo povinných příloh dle formuláře třeba připojit ucelenou ukázku textu (1 kapitolu)
a podrobnou osnovu práce.

· Zpracování hudebního fondu (archivu, pozůstalosti) osob či institucí (katalog, prameny)

Osoby či instituce, jichž se projekty budou týkat, musí být významné z hlediska české hudební kultury jakékoli historické epochy.

OBOR HUDBY POPULÁRNÍ, JAZZOVÉ A PŘÍBUZNÝCH ŽÁNRŮ

· Realizace CD s archivními nahrávkami, které mapují historii české a moravské hudby

Podmínkou přijetí návrhu je předložení nahrávky a podrobný popis jejího původu.

· Podpora koncertů nebo koncertních cyklů, které se zaměřují na menšinové hudební žánry

2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

V rámci výběrového řízení jsou hodnoceny ostatní žádosti, které neodpovídají zadání nebo nesplňují podmínky vyhlášeného grantového řízení.

Do grantového i výběrového řízení NČHF jsou přijímány výhradně čitelně vyplněné formuláře „Žádost
o příspěvek Nadace Český hudební fond“, doplněné o příslušné přílohy (soupis obligatorních příloh
je součástí formuláře). U žádostí zaslaných poštou platí datum poštovního razítka.

UPOZORNĚNÍ:

Zachovávejte prosím stanovený formát formuláře (počet stránek).

Žádost s přílohami nesvazujte, nesešívejte, nevkládejte jednotlivé listy do průhledných desek apod.


ke stejnému datu vypisuje nadace rovněž
3. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ k udílení studijních prémií

studentkám a studentům vysokých a středních škol v ČR do 30 let věku v oborech skladba, interpretace soudobé české hudby a hudební věda (viz http://www.nchf.cz/statpremie.html).

Žádosti o studijní prémie se podávají prostřednictvím příslušné školy a na zvláštním formuláři (www.nchf.cz/formpremie.html).

V podzimním termínu již nebudou žádosti o příspěvek přijímány
 

-
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz