Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Podpora předcházení vzniku komunálního a průmyslového odpadu ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
Podpora předcházení vzniku komunálního a průmyslového odpadu
uzávěrka:  31.7.2018
vyhlašovatel:  Ministerstvo životního prostředí ČR
kontakt: 
typ podpory:  Grant, Dotace

K dalším oblíbeným dotacím, u nichž zájem pravidelně převyšuje stanovenou alokaci, patří podpora předcházení vzniku komunálního a průmyslového odpadu. Rezort na ni aktuálně vyčlenil z Operačního programu Životní prostředí půl miliardy korun.

Z ní uhradí městům a obcím až 85 % způsobilých výdajů na pořízení domácích kompostérů do domácností svých občanů a na vybudování nebo rozšíření sítě kontejnerů na textil. Znovu podpoří i zakládání tzv. re-use center pro opětovné použití výrobků.

Oproti předchozím výzvám mohou o dotaci nově požádat i potravinové banky, které bezúplatně shromažďují darované potraviny a přidělují je humanitárním nebo charitativním organizacím, nebo poskytují potravinovou pomoc lidem v hmotné nouzi. „Potravinové banky považujeme za jedno z efektivních řešení, jak zamezit vzniku odpadu z potravin. Z kapacitních důvodů jsou zatím schopny přijímat jen asi 20 % toho, co jim supermarkety a výrobci nabízejí. Přispějeme jim na vybudování či rekonstrukci skladů a jejich vybavení nebo nákup svozové a manipulační techniky,“ upřesňuje ministr Brabec.

Finance jsou připraveny i pro výrobní podniky, které produkují průmyslový odpad. Dotace jim pomůže uhradit technologii, díky níž sníží produkci průmyslového odpadu o minimálně 15 %. Žádosti v dotační výzvě č. 103 lze podávat Státnímu fondu životního prostředí ČR od 3. dubna 2018 do 31. července 2018.
 

-
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz