Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Grantový program na podporu rozvoje sítě cyklotras a cyklostezek, zvýšení atraktivity a bezpečnosti cyklistiky ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
Grantový program na podporu rozvoje sítě cyklotras a cyklostezek, zvýšení atraktivity a bezpečnosti cyklistiky
uzávěrka:  19.3.2018
vyhlašovatel:  Krajský úřad kraje Vysočina
kontakt: 
typ podpory:  Grant, Dotace

Cíl podprogramu A):
Zlepšení vybavenosti sítě cyklotras a cyklostezek podporou obnovy a budování doprovodné infrastruktury s cílem zvýšení komfortu a atraktivity pro uživatele, a tím rozšíření, zkvalitnění a zatraktivnění nabídky cestovního ruchu.

Cíl podprogramu B)
Zvýšení absorpční kapacity v oblasti výstavby cyklostezek podporou přípravy projektové dokumentace realizace cyklostezek, resp. cyklotras ve smyslu vzniku atraktivních, bezpečných a ucelených koridorů pro cyklisty.

Cíl podprogramu C)
Udržení a zlepšení úrovně technického stavu základní infrastruktury pro cykloturistiku a cyklodopravu podporou údržby, oprav, rekonstrukcí a výstavby zejména účelových komunikací prioritně v rámci páteřní sítě značených cyklotras KČT s cílem zvýšení komfortu a bezpečnosti těchto komunikací pro uživatele.
 

-
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz