Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Granty Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
Granty Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov
uzávěrka:  15.5.2018
vyhlašovatel:  Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov
kontakt: 
typ podpory:  Grant, Dotace

I. Podpora kulturních, popularizačních a vzdělávacích projektů

1. Popularizace zejména barokní hudební kultury – živé produkce barokních a dalších hudebních děl, hudební výzkum.
2. Divadlo 17. a 18. století – vzdělávací projekty zaměřené na mladou generaci s důrazem na vysokou míru autenticity dobového přednesu a projevu (workshopy, kursy barokní techniky tance, zpěvu a hry na hudební nástroje, experimentální produkce).
3. Osvětové a popularizační akce – výstavy, přednášky a publikační projekty v oblasti barokní divadelní kultury.
4. Propagace barokní divadelní kultury prostřednictvím moderních informačních technologií (DVD, audio, internet). Výstupy projektů nesmí být využívány ke komerčním účelům.
5. Výzkumné a badatelské projekty, zaměřené na poznání barokní divadelní kultury a aristokratických zábav 17. a 18. stol.
6. Produkce a výzkum hudebních a divadelních představení.
7. Výtvarné aktivity, vytváření uměleckých děl, realizace výstav, kurzů, plenérů a workshopů.
8. Vzdělávací projekty zaměřené na děti a mládež.


II. Ochrana kulturních památek

1. Restaurování a rekonstrukce památek, zvláště zámeckých historických divadel, vnitřního vybavení a fondů teatrálií, aristokratických sídel a ostatních cenných památek na území ČR.
2. Odborné studie zaměřené na evidenci divadelních fondů, obnovu a oživení zámeckých historických divadel.
3. Popularizace památkového kulturního dědictví s důrazem na posilování vztahu místní komunity k památkám – výstavy, přednášky, besedy, benefiční akce, workshopy.
4. Vzdělávání mladé generace – návštěvy kulturních památek, pracovní dílny, besedy, pracovní setkání, studijní cesty či pobyty, badatelská činnost.
5. Výzkumné projekty související s barokní kulturou.
6. Podpora publikační a vydavatelské činnosti.
7. Studium a výzkum barokní jevištní techniky.
8. Podpora studijních cest souvisejících s poznáním evropské barokní divadelní kultury.
 

-
Související odkazy Vyhlášení grantové výzvy
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz