Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Nadační příspěvek Nadace rozvoje zdraví ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
Nadační příspěvek Nadace rozvoje zdraví
uzávěrka:  15.5.2018
vyhlašovatel:  Nadace rozvoje zdraví
kontakt: 
typ podpory:  Grant, Dotace

Soutěže se mohou účastnit spolky, charitativní organizace, církevní právnické osoby poskytující zdravotnické nebo sociální služby, obecně prospěšné společnosti, základní školy, mateřské školy a obdobné rozpočtové nebo příspěvkové organizace veřejnoprávních institucí.

Tematické zaměření projektů musí vycházet ze Zaměření programové podpory nadačních priorit nebo jinak výrazněji přispívat k řešení problémů v oblastech podporovaných nadací.

Projekty musí splňovat podmínky uvedené v Pokynech pro předkladatele projektů, tj. zejména zabezpečit finanční spoluúčast předkladatele projektu, odbornou garanci realizačních výkonů a objektivní hodnocení jimi dosažených efektů. Upřednostňované budou projekty s horizontem podpory do 3 let.

K hodnocení budou postoupené projekty došlé v termínu pro podání projektů a z nich ty, které splňují podmínky této soutěže. Souhrnný list projektu a rozpočet projektu se předkládají v 6 vyhotoveních.
 

-
Související odkazy Vyhlášení grantové výzvy
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz