Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Vyhlášení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
Vyhlášení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění
uzávěrka:  13.6.2018
vyhlašovatel:  Magistrát hl. m. Prahy
kontakt: 
typ podpory:  Grant, Dotace

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VYHLAŠUJE GRANTOVÉ ŘÍZENÍ HL. M. PRAHY
V OBLASTI KULTURY A UMĚNÍ v roce 2019 v souladu s Koncepcí kulturní
politiky hl. m. Prahy na léta 2017 - 2021, schválenou usnesením ZHMP č. 28/104
ze dne 15. 6. 2017 a na základě usnesení RHMP č. 465 ze dne 10. 3. 2015, kterým byl
schválen Grantový systém hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na léta 2016 –
2021, ve znění usnesení Rady HMP č. 1612 ze dne 30. 6. 2015, usnesení Rady HMP
č. 1095 dne 10. 5. 2016 a na základě Základní metodiky pro evidenci grantů hlavního
města Prahy na MHMP, schválené usnesením RHMP č. 195 ze dne 31. 1. 2017. Výše
uvedený grantový systém je každoročním východiskem pro aktualizaci Zásad
pro poskytování jednoletých i víceletých účelových dotací – grantů hl. m. Prahy v oblasti
kultury a umění dle možností a společenských potřeb hlavního města Prahy.
 

-
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz