Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Stanovení termínu a způsobu dočerpání finančních prostředků v rámci Podmínek dotačního programu ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
Stanovení termínu a způsobu dočerpání finančních prostředků v rámci Podmínek dotačního programu
uzávěrka:  2.7.2018
vyhlašovatel:  Krajský úřad Moravskoslezského kraje
kontakt: 
typ podpory:  Grant, Dotace

Rada kraje svým usnesením č. 38/3356 ze dne 15. 5. 2018 schválila v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (dále jen "Podmínky") termín pro podání žádostí o dotaci a žádostí o dofinancování od 18. 6. 2018 do 2. 7. 2018.

Dle článku X odst. 1 Podmínek lze zbývající finanční prostředky vyčerpat v termínech stanovených radou kraje na dofinancování sociálních služeb, na které byla podána žádost na r. 2018, dále na podporu sociálních služeb či kapacit nově zařazených do Krajské základní sítě sociálních služeb a rovněž k financování služeb, které žádost v řádném kole dotačního řízení nepodaly.

Za účelem dočerpání finančních prostředků účelově vyčleněných pro tento dotační program může podat v termínu od 18. 6. do 2. 7. 2018 dle ustanovení článku X Podmínek uvedeného dotačního programu:

Žádost o dofinancování - pouze poskytovatel, který podal žádost o poskytnutí dotace dle článku II dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb (dále jen "Program"), tj. v řádném kole, a nebyla mu poskytnuta dotace do výše optimálního návrhu dotace. Požadavek na dofinancování nesmí spolu s již přiznanou dotací překročit optimální návrh dotace dle článku IX, odst. 5 Podmínek. Požadavek na dofinancování musí být řádně odůvodněn. Žádost musí být podána na formuláři "Žádost o dofinancování sociální služby v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu".
 

-
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz