Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Dotace na dofinancování evropských vzdělávacích projektů ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
Dotace na dofinancování evropských vzdělávacích projektů
uzávěrka:  30.11.2018
vyhlašovatel:  Krajský úřad kraje Vysočina
kontakt: 
typ podpory:  Grant, Dotace

Dotace může být poskytnuta:
a) právnickým osobám vykonávajícím činnost školy nebo školského zařízení bez
ohledu na zřizovatele (finanční prostředky příspěvkovým organizacím zřizovaných
Krajem jsou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, o kterém je oprávněna v souladu
s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, rozhodovat
rada kraje v rámci výkonu zřizovatelské funkce),
b) právnickým osobám založeným k nepodnikatelským účelům, tj. občanská
sdružení 1), resp. spolky, ústavy a nadace ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník,
c) právnickým osobám založeným podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech.
 

-
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz