Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy
uzávěrka:  7.1.2019
vyhlašovatel:  Magistrát hl. m. Prahy
kontakt: 
typ podpory:  Grant, Dotace1. Zlepšení stavu městského prostředí výsadbou a údržbou dřevin jako krajinotvorného prvku
Příklady podporovaných aktivit:
• výsadba jednotlivých stromů, skupin dřevin, remízů,
• obnova stromořadí,
• výchovný, zdravotní a bezpečnostní řez dřevin.

2. Zlepšení stavu prostředí obytného území
Podmínkou na přidělení finančních prostředků je zapojení veřejnosti do přípravy a realizace projektu.
Příklady podporovaných aktivit:
• údržba a úklid veřejně přístupných ploch zeleně,
• obnova a rekonstrukce předzahrádek,
• zlepšení vzhledu fasád obytných budov, protihlukových bariér a jiných objektů formou popínavé vegetace,
• studie a projekty obnovy městské zeleně,
• realizace obnovy městské zeleně,
• zlepšení stavu veřejných prostranství,
• náhrada alergenních, druhově nevhodných, popřípadě zavlečených druhů rostlin.

3. Zlepšení stavu prostředí školských a jiných vzdělávacích zařízení (školy, rodinná a mateřská centra, domy dětí a mládeže apod.)
Příklady podporovaných aktivit:
• výsadba jednotlivých stromů, skupin dřevin,
• realizace školního arboreta,
• vytvoření stanovišť s tradiční českou květnatou loukou s informačními tabulemi,
• realizace zeleninových a bylinkových záhonů (vedení žáků ke vztahu k půdě jako neodmyslitelného zdroje).

 

-
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz