Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Národní program Životní prostředí ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
Národní program Životní prostředí
uzávěrka:  Průběžný grant
vyhlašovatel:  Ministerstvo životního prostředí ČR
kontakt: 
typ podpory:  Grant, Dotace

Výzva č. 9/2018 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma: "Podpora obcí v národních parcích“ – aktualizace k 21. 2. 2019

V rámci podporované aktivity "5.5.F Kofinancování podpořených projektů v rámci OPŽP 2014-2020" dochází k úpravě podmínek pro poskytnutí podpory pro projekty předložené do 120. výzvy OPŽP.

Dojde k následujícím úpravám, které nezmění podmínky pro stávající žadatele:
Příjem žádostí bude přizpůsoben 120. výzvě OPŽP – prodlouží se do 17. 1. 2020.
Kofinancování projektů správ národních parků v rámci 120. výzvy OPŽP bude možné až do výše 90 % z celkových způsobilých výdajů.
Vzhledem k výše uvedenému bude alokace na výzvu č. 9/2018 navýšena o 300 mil. Kč na celkem 400 mil. Kč. Částka ve výši 300 mil. Kč bude určena pouze pro kofinancování projektů v rámci 120. výzvy OPŽP.
Cílem výzvy je:
Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí na území národních parků a kvality života občanů v obcích, které leží na území národních parků a podpora udržitelného rozvoje těchto obcí.

Předmětem podpory:
Předmětem podpory jsou následující podporované aktivity realizované na území národních parků:

5.5.A Podpora v oblasti infrastruktury a vybavenosti obcí,
5.5.B Snížení světelného znečištění,
5.5.C Podpora zpracování rozvojových dokumentů a studií,
5.5.D Podpora informačních center orientovaných na národní parky,
5.5.E Podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí,
5.5.F Kofinancování podpořených projektů v rámci OPŽP 2014-2020.

Oprávnění příjemci:
5.5.A až D: všechny právnické osoby, s výjimkou obchodních korporací s podílem územních samosprávných celků menším než 50 % a politických stran a hnutí,
5.5.E: správy národních parků,
5.5.F: všechny subjekty, které mohou být příjemcem podpory v rámci aktivit 5.5.A až E, a to za předpokladu, že jsou oprávněnými příjemci v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce dotace v OPŽP; v případě projektů podaných v rámci 120. výzvy OPŽP mohou o podporu žádat pouze správy národních parků.
 

-
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz