Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > 8.6 Podpora retence vody v krajině - Dotační fond Libereckého kraje ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
8.6 Podpora retence vody v krajině - Dotační fond Libereckého kraje
uzávěrka:  31.7.2019
vyhlašovatel:  Krajský úřad Libereckého kraje
kontakt:  Ing. Tereza Pokorná (tereza.pokorna@kraj-lbc.cz)
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
Tel:485 226 612
typ podpory:  Grant, Dotace

Účelem podpory jsou environmentálně citlivá opatření ke zvýšení retenční schopnosti krajiny (tvorba a obnova přirozených vodních prvků v krajině, obnova přirozených funkcí drobných vodních toků a niv, regulace odtoku z melioračních odvodňovacích zařízení, tvorba krajinných prvků pro zpomalení povrchového odtoku vody z území a ochranu před erozí půdy, tvorba a obnova zaniklých přírodě blízkých malých vodních nádrží, zvyšování retenční kapacity půdy, opatření na podporu zasakování a výparu neznečištěných srážkových vod v urbanizovaných územích).
 Více informacívíce informací

-
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz