Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Otevřené informace ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
Otevřené informace
uzávěrka:  31.12.2019
vyhlašovatel:  Nadace Open Society Fund Praha
kontakt: 
typ podpory:  Grant, Dotace

Programová oblast: NÁŠ STÁT, NAŠE DATA
Uzávěrka: 31. prosince 2019

Nadace OSF se zaměřuje na rozvoj právního státu a demokracie a na omezení korupce. Podporuje svobodný přístup k informacím a zapojení lidí do veřejného dění. Prosazuje rovný přístup všech dětí ke vzdělávání a všech lidí k příležitostem současného světa. Dlouhodobě se věnuje prosazování transparentnosti veřejné správy a posilování občanské participace v digitálním věku.

V souladu s těmito principy Nadace OSF vyhlašuje v rámci projektu Náš stát, naše data dne 20. června 2019 otevřenou grantovou výzvu k předkládání žádostí o grant na projekty v uvedeném tématu a finančním rozsahu.

Granty jsou zacílené na pokrytí základních nákladů spojených se soudními spory vedenými s ohledem na prosazování práva na informace dle zákona 106/1999 Sb. a dle zákona 123/1998 Sb. Právo na informace je jednou ze základních záruk fungování veřejné správy, díky kterému je možné kontrolovat její činnost a podílet se na správě věcí veřejných. Vytváření co nejotevřenějšího prostoru pro zapojení a informování občanů tak přispívá ke kvalitnější veřejné správě.

Praxe v ČR ukazuje, že nejzajímavější datasety jsou otevírány až na základě rozhodnutí soudů. Už samotné spory iniciované občany přitahují mediální a občanskou pozornost ke konkrétnímu problému a vznáší otázky o dostupnosti informací z veřejné správy. Kromě toho tyto spory a související rozhodnutí často fungují jako precedenty v případech otevírání dat a podněcují úřady v podobně zaměřených tematických oblastech, aby svá data zpřístupnily předtím, než ke sporu vůbec dojde.

Upřednostňovány budou projekty, které mají potenciál získané informace publikovat ve formátu otevřených dat. Ty představují kvalitativní posun v přístupu k informacím a tím naplňují principy fungování moderního právního státu.
 

-
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz