Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

 
Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí
uzávěrka:  31.1.2020
vyhlašovatel:  Krajský úřad Pardubického kraje
kontakt: 
typ podpory:  Grant, Dotace

A) Provoz střediska s ekovýchovným zaměřením
Obecné podmínky účasti:
 ekologická výchova je v zakládacím dokumentu žadatele uvedena jako hlavní
činnost nebo jedna z hlavních činností
 ekovýchovné středisko žadatele k datu vyhlášení dotačního programu provádělo
soustavnou ekovýchovnou činnost minimálně půl roku
A-2 Středisko s ekovýchovným zaměřením, které nemá zaměstnance s ekovýchovným zaměřením na plný úvazek a má prostory pro ekovýchovnou
činnost ve vlastnictví nebo v dlouhodobém pronájmu - může podat projekt
do dotačního programu do výše 65 000 Kč (včetně).
Pozn.: Dotační téma A-1 není pro rok 2020 v rámci dotačního programu vyhlašováno. Zájemci o podporu činnosti ekovýchovného střediska (středisko s ekovýchovným zaměřením, které má minimálně jednoho zaměstnance s ekovýchovným zaměřením na hlavní pracovní poměr na plný úvazek a prostory pro ekovýchovnou činnost ve vlastnictví nebo v dlouhodobém pronájmu) mohou své žádosti adresovat přímo krajskému úřadu, odboru životního prostředí a zemědělství. Žádost se podává na stejném formuláři, se stejnými doklady a ve stejném
termínu jako žádosti do dotačních programů. Žadatel doplní rovněž doklad
o hlavním pracovním poměru na plný úvazek zaměstnance s ekovýchovným zaměřením a doklad o vlastnictví nebo o dlouhodobém pronájmu prostor pro ekovýchovnou činnost.
B) Přímé akce pro veřejnost
Obecné podmínky účasti:
 přihlašovaná akce je ekovýchovnou akcí typu přímého působení na konkrétně definovanou cílovou skupinu, při níž se všichni účastníci setkávají přímo - z „očí do
očí“ (např. pořadatelství přednášek, besed, kulatých stolů, plánovacích akcí, seminářů, dílen, dlouhodobých soutěží, výletů)
 projekt do dotačního programu do výše 20 000 Kč (včetně)
B-1 Akce zaměřená především na mládež (předškolní, školní i středoškolskou).
B-2 Akce zaměřená především na ostatní cílové skupiny veřejnosti (např. věkové, profesní, …).
C) Akce pro obecnou veřejnost
Obecné podmínky účasti:
 přihlašovaná akce je ekovýchovnou akcí typu působení na širokou veřejnost
 projekt do dotačního programu do výše 20 000 Kč (včetně)
2
C-1 Osvěta v oblasti čistší produkce, ekologicky šetrných výrobků, recyklace odpadů, minimalizace odpadů, propagace využívání vratných obalů, uvědomělé spotřeby, zdravého životního stylu apod.
C-2 Osvěta k úsporám energie, k využití místních energetických zdrojů, využití
biomasy, využívání druhotných surovin.
C-3 Osvěta v oblasti ekologicky šetrného způsobu dopravy, v oblasti ekologicky
šetrné silniční dopravy, prezentace hodnocení dopadů užívání jednotlivých
druhů dopravy na kvalitu ovzduší a následně na lidské zdraví.
C-4 Výstavba, opravy, údržba a provoz naučných stezek.
D) Tiskoviny s ekovýchovnou tématikou
Obecné podmínky účasti:
 přihlašovaná akce je ekovýchovnou akcí typu působení na širokou veřejnost
 projekt do dotačního programu do výše 25 000 Kč (včetně)
D-1 Tiskovina periodického charakteru, k datu vyhlášení dotačního programu
vycházela minimálně již 3 roky a je převážně určena pro veřejnost (tj. nikoliv
pouze pro členy vlastní organizace).
D-2 Tiskovina neperiodického charakteru (informační skládanky, publikace,
sborníky apod.).
D-3 Tiskovina s charakterem regionálních učebních textů určená pro základní,
odborné nebo střední školství.
 

-
-

 

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz